Home / Αρθρα γενικού ενδιαφέροντος / Εκπαιδευτικοί / Προκήρυξη Σεμιναρίων Pestalozzi 2013 στην Ισπανία και τη Λετονία

Προκήρυξη Σεμιναρίων Pestalozzi 2013 στην Ισπανία και τη Λετονία

Δημοσιεύτηκε: 2:09 μμ Φεβρουάριος 7th, 2013  


pestalozzi
Θέμα: «Σεμινάρια Pestalozzi 2013»
Σας πληροφορούμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει τα εξής σεμινάρια:
1.     LATVIA/BELARUS  ( TANDEM workshop)
ΘΕΜΑ:  “Different Children – Equal Opportunities”
Κωδικός: CoE 2013    2304-2604  Latvia
Ημερομηνία διεξαγωγής :  23/04/2013 – 26/04/2013
 «Διαφορετικά παιδιά – Ίσες ευκαιρίες»
Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:
         
Το εργαστήρι αυτό είναι το πρώτο από δύο εργαστήρια (το δεύτερο θα λάβει  χώρα στη Λευκορωσία,  τον Οκτώβριο του 2013). Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι θα πρέπει να συμμετάσχουν και στα δύο εργαστήρια, θα έχουν το χρόνο να πειραματιστούν και να εφαρμόσουν πιλοτικά όσα έχουν μάθει,  στο χρονικό διάστημα  που μεσολαβεί μέχρι το δεύτερο εργαστήριο.
Τα εργαστήρια TANDEM θα επικεντρωθούν στη μελέτη των διαφόρων τρόπων εκπαιδευτικής και κοινωνικής υποστήριξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες με βάση τα κοινωνικά και πολιτιστικά τους δικαιώματα, καθώς και στην παρουσίαση και διάδοση των κατάλληλων εκπαιδευτικών πρακτικώνστη Λετονία και τη Λευκορωσία, καθώς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες .
Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τη διεθνή εμπειρία στην ανάπτυξη των στρατηγικών για τηνένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στην κανονική σχολική εκπαίδευση και στην κοινωνία.
Γλώσσα εργασίας:   ΑΓΓΛΙΚΑ
Απευθύνεται σε:
·         Υποδιευθυντές και Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδεςΕιδικής Αγωγής
·         σε Σχολικούς Συμβούλους Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής
·          Στους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  όλων των κλάδων που υπηρετούν σε δομές της Ειδικής Αγωγής  ( Με βεβαίωση από τους Διευθυντές των Διευθύνσεων) :
1.      Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)
2.      Τμήματα Ένταξης
3.      Παράλληλη Στήριξη
4.      Κατ΄οίκον Διδασκαλία
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων :  18 Φεβρουαρίου 2013  (σφραγίδα ταχυδρομείου)
Αριθμός θέσεων:  Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 04  ( τέσσερις ) υποψήφιους.
2. SPAIN, Madrid
ΘΕΜΑ: “Multilingualism, integration and Web 2.0 
                                                                                                                    
Κωδικός: CoE 2013   0605 – 1005 Spain
Ημερομηνία διεξαγωγής : 06/05/2013 – 10/05/2013
«Πολυπολιτισμικότητα, ένταξη και Web 2.0 »
Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:
Το εργαστήριο θα έχει ως άξονα την προώθηση των αρχών και των κατευθυντήριων γραμμών του Συμβουλίου της Ευρώπης , οι οποίες συνδέονται με την πολυγλωσσία και την πολύπολιτισμικότητα. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις εκπαιδευτικές ευρωπαϊκές πολιτικές για μία εκπαίδευση της πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικότητας στον τομέα της διδασκαλίας και εκμάθησης των ξένων γλωσσών, της γλώσσας στην οποία παρέχεται η σχολική εκπαίδευση και/ή των γλωσσών των μεταναστών. Οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να μοιραστούν εμπειρίες και δραστηριότητες που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν τον απαραίτητο μεθοδολογικό προβληματισμό, ώστε να επισημάνουν τα οφέλη και τον πλούτο των πολύγλωσσων τάξεων και να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία,  να προωθήσουν την ένταξη των μαθητών-μεταναστών (αγόρια/κορίτσια, έφηβοι ή ενήλικες) στα επίσημα εκπαιδευτικά συστήματα ή στα μη τυπικά εκπαιδευτικά συστήματα, υπογραμμίζοντας το ρόλο και τη χρήση των ΤΠΕ και του Web 2.0 σε αυτή τη διαδικασία.
Ποια είναι τα εργαλεία των ΤΠΕ ή ποια άλλα εργαλεία που συνδέονται  με το Web 2.0, τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε να προωθήσουμε την ένταξη και την κοινωνική συνοχή στις τάξεις; Πώς θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε μια ποιοτική online εκπαίδευση; Τι θα πρέπει να εξετάσουμε, προκειμένου να  καταστήσουμε κατάλληλα τη χρήση των ΤΠΕ και του Web 2.0 στον τομέα της εκπαίδευσης; Πώς θα μπορούσαμε να προστατεύσουμε τους μαθητές από τους κινδύνους του internet; Ποιος είναι ο ρόλος των οικογενειών σε αυτή τη διαδικασία και συμμετέχουν σε αυτό; Γιατί και πώς η ανάπτυξη αυτών των εννοιών ευνοούν την ποιότητα και την ισότητα των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων; Ποιες καλές εκπαιδευτικές πρακτικές, ποια προγράμματα και ποιες πρωτοβουλίες που βασίζονται στις ΤΠΕ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ; … Να κάποιες ερωτήσεις οι οποίες θα γίνει προσπάθεια να απαντηθούν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου.
Γλώσσα εργασίας:     ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Απευθύνεται σε:
·         Εκπαιδευτικούς  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων:
ΠΕ 02  Φιλολόγων 
ΠΕ 05  Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ 06  Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ 07  Γερμανικής Γλώσσας 
ΠΕ 34  Ιταλικής Γλώσσας  
·         Σχολικούς Συμβούλους των ανωτέρω κλάδων
·         Διευθυντές και Υποδιευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων : 24 Φεβρουαρίου 2013  (σφραγίδα ταχυδρομείου)
Αριθμός θέσεων:  Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 04  ( τέσσερις ) υποψήφιους.
Σημειώνουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε αυστηρά τις καταληκτικές   ημερομηνίες όλων των σεμιναρίων διότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για παράτασή τους.
Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στα σεμινάρια PESTALOZZI
1.    Τα σεμινάρια απευθύνονται στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που ασκεί διδακτικό έργο και το οποίο περιορίζεται στην ομάδα-στόχο του εκάστοτε σεμιναρίου, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τρία (3) χρόνια προϋπηρεσία ως εκπαιδευτικοί σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία .
 Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου, απαιτείται συμπλήρωση των τριών (3) χρόνων από το ΦΕΚ διορισμού.
2.    Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει μέρος τα δύο (2) τελευταία χρόνια σε σεμινάρια του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής.
3.    Όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση ( επίπεδο Γ2/C2 ) στη γλώσσα του σεμιναρίου ή τουλάχιστον  πολύ καλή γνώση (επίπεδο  Γ1/C1).  Πιο συγκεκριμένα:
Για τους τίτλους γλωσσομάθειας της  ΑΓΓΛΙΚΗΣ,  ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ,  ΙΤΑΛΙΚΗΣ  και ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ γλώσσας συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα του  Α.Σ.Ε.Π. www.asep.gr και συγκεκριμένα στη διαδρομή:Αρχική σελίδα àΦΟΡΕΙΣ àΥποδείγματα Προκηρύξεων «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ»
Επίσης, αναγνωρίζονται ως γνώστες ξένης γλώσσας, οι κάτοχοι βασικών ή μεταπτυχιακών τίτλων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ (οι προαναφερόμενοι τίτλοι πρέπει να ανταποκρίνονται στην γλώσσα εργασίας του εκάστοτε σεμιναρίου).
4.    Η υπηρεσία μας προεπιλέγει έναν αριθμό υποψηφίων (από 1-4 ανάλογα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε διοργανώτριας χώρας) ενώ η τελική επιλογή γίνεται από τη διοργανώτρια χώρα. Η προεπιλογή από τη χώρα μας γίνεται με τη διαδικασία της κλήρωσης μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Για λόγους απλούστευσης των διαδικασιών και μείωσης της γραφειοκρατίας η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών διακρίνεται  σε δύο φάσεις.
1.    Πρώτη  φάση: Υποβολή αιτήσεων
Κατά την πρώτη φάση όλοι οι υποψήφιοι αποστέλλουν ταχυδρομικά στην υπηρεσία μας μόνο την αίτησή τους συνοδευόμενη από την έντυπη φόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς, το ατομικό τους δελτίο καθώς και μία υπεύθυνη δήλωση χωρίς τα επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων γλωσσομάθειας. Αναλυτικότερα θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής:
ΑΤην αίτηση συμμετοχής στα ελληνικά, η οποία συντάσσεται και υπογράφεται από τον υποψήφιο, όπου αναφέρονται τα στοιχεία του, ο κλάδος ΠΕ στον οποίο ανήκει, το ΦΕΚ και η ημερομηνία διορισμού του καθώς και ο κωδικός και η ονομασία του σεμιναρίου.
Β. Την έντυπη φόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης συμπληρωμένη στη γλώσσα εργασίας του εκάστοτε σεμιναρίου, γραμμένη ηλεκτρονικάυπογεγραμμένη από τον υποψήφιο και υπογεγραμμένη από το Δ/ντή του σχολείου ή τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην τελευταία σελίδα της έντυπης φόρμας του Συμβουλίου της Ευρώπης (application form), ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος Διεύθυνσης του υποψηφίου θα πρέπει να υπογράψει και να βάλει τη σφραγίδα του στο τέλος, στοαριστερό τετράγωνο.  Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπογράψει στο δεξί τετράγωνο, όπου υπογράφει ο Εθνικός Συντονιστής, δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολλοί υποψήφιοι να μην υπογράφουν τη συγκεκριμένη φόρμα τονίζουμε ότι όλες οι ανυπόγραφες φόρμες θα απορρίπτονται από τη διαδικασία της κλήρωσης.
Γ.  Το ατομικό δελτίο στα ελληνικά.
Δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια του Συμβουλίου της Ευρώπης τα τελευταία δύο (2) έτη.
Η παρούσα απόφαση καθώς και τα έντυπα Α,Β,Γ βρίσκονται καταχωρισμένα στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α στο δικτυακό τόπο:
https://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi 2013
2.      Δεύτερη  φάση: Υποβολή δικαιολογητικών από τους υποψηφίους που έχουν επιλεγεί.
Όπως ήδη αναφέραμε η υπηρεσία μας προεπιλέγει έναν αριθμό υποψηφίων (από 1-4 ανάλογα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε διοργανώτριας χώρας) ενώ η τελική επιλογή γίνεται από τη διοργανώτρια χώρα. Η προεπιλογή γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.
Κατά τη δεύτερη φάση μόνο όσοι υποψήφιοι προεπιλεγούν, θα κληθούν να αποστείλουν άμεσα στην υπηρεσίας μας τα εξής:
Α. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών
Β. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων γλωσσομάθειας
Γ. Έντυπη γραπτή έγκριση για συμμετοχή στο σεμινάριο από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός ή από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης
Δ. Βεβαίωση από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός για την ενασχόληση του εκπαιδευτικού με το αντικείμενο του σεμιναρίου, όπου αυτό απαιτείται.
Οι εν λόγω υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά από την υπηρεσία μας εφόσον επιλεγούν.
Σε περίπτωση που οι προεπιλεχθέντες δεν δύνανται να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα απορρίπτονται και θα αποστέλλονται οι αναπληρωματικοί υποψήφιοι.
Το ονόματα που θα προεπιλεγούν θα γνωστοποιηθούν με εγκύκλιο σε όλες τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και στο δικτυακό τόπο: https://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi
 Διεύθυνση αποστολής των αιτήσεων
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Α.Παπανδρέου 37, Αθήνα 15180,.Τμήμα Διεθνών Οργανισμών της Διεύθυνσης των Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Δ.Ε.Σ.)2ος όροφος, Γρ.2159.
πληροφοριες για τη μεταβαση- διαμονη- διατροφη των  συμμετεχοντων
Όποιος υποψήφιος επιλεγεί από τους διοργανωτές θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι:
α) Το αντίτιμο του εισιτηρίου προκαταβάλλεται από τον ίδιο και τα χρήματα κατατίθενται από το Συμβούλιο της Ευρώπης στον τραπεζικό λογαριασμό του μετά την επιστροφή  του καθώς και μετά την αποστολή της έκθεσής του στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
β)  Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από τη διοργανώτρια χώρα.
γ) Μετά την προεπιλογή του υποψηφίου από την Υπηρεσία μας, η επικοινωνία για τις λεπτομέρειες, βάσει του εθιμικού του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), γίνεται μεταξύ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και της διοργανώτριας χώρας.
δ) Για την καταβολή του αντίτιμου του εισιτηρίου καθώς επίσης και για  διευκρινίσεις σχετικές με την μετάβαση και επιστροφή των εκπαιδευτικών, από και προς τον τόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη του συγκεκριμένου προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης:
Ms Lesley King
      E-mail: Lesley.KING@coe.int
υποχρεωσεισ που απορρεουν από τη συμμετοχη σε σεμιναρια
Οι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται να  συμμετάσχουν στα σεμινάρια αυτά θα πρέπει να υποβάλλουν ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ δύο εβδομάδες μετά την επιστροφή τους:
α) Στην υπηρεσία μας σχετική έκθεση γραμμένη στα Ελληνικά, στην οποία θα περιγράφονται οι δραστηριότητες καθώς και οι νεοαποκτηθείσες εμπειρίες που έλαβαν χώρα κατά το σεμινάριο.
β)  Στο Συμβούλιο της Ευρώπης, έκθεση στη γλώσσα εργασίας του σεμιναρίου.
γ) Στη διοργανώτρια χώρα, έκθεση στη γλώσσα εργασίας του σεμιναρίου.
Τέλος, θα παρακαλούσαμε τους Διευθυντές Περιφερειακών Διευθύνσεων εκπαίδευσης να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο παραπάνω σεμινάριο, με σκοπό τη διάχυση των αποκτηθεισών γνώσεων και πληροφοριών στους λοιπούς συναδέλφους της περιοχής τους.
Παρακαλούμε τις αρμόδιες Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης να φροντίσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών των σχολείων της αρμοδιότητας τους.
ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α ΣΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Αποτελέσματα ελέγχου αιτήσεων υποψήφιων φοιτητών Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ελέγχου αιτήσεων για εισαγωγή στα Προγράμματα Σπουδών και ...