Home / Κέντρα Ξένων Γλωσσών / Ανακοινώσεις Κ.Ξ.Γ. / PALSO – Επιστολές προς Υπουργείο Παιδείας

PALSO – Επιστολές προς Υπουργείο Παιδείας

Δημοσιεύτηκε: 12:52 μμ Φεβρουάριος 26th, 2013  


palso

Επιστολές προς Υπουργείο Παιδείας

Για να δείτε τις επιστολές πατήστε 

και 

…………………………………………………………

ΌΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. ΕΔΩ

…………………………………………………………

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

Υπόμνημα – Ερωτήσεις – Προτάσεις PALSO προς Υπουργείο Παιδείας ( για άδειες ΚΞΓ Οικοδιδασκαλια)

Αθήνα, 26.2.2013

Προς: Υπουργείο Παιδείας
Υπουργό Παιδείας, κο Αρβανιτόπουλο Κωνσταντίνο
Διευθυντή Υπουργικού Γραφείου, κο Λάσκαρη Άγγελο
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης,
κα Παπαδάκη Αθηνά
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Κοινοποίηση: Νομική Υπηρεσία Υπουργού: κα Παπατσώρη Πηνελόπη,
κο Πατρίκιο Γεώργιο
Σωματεία – Μέλη μας

Θέμα: Υπόμνημα – Ερωτήσεις – Προτάσεις

Σας παραθέτουμε πιο κάτω ορισμένα αιτήματα που έχουμε ήδη διατυπώσει, στοιχειοθετώντας και τεκμηριώνοντας την ανάγκη για υιοθέτησή τους από το υπουργείο.

i. Να μην απαιτείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Οι εν ισχύει διατάξεις για ύπαρξη παθητικής πυροπροστασίας της πυροσβεστικής σαφώς προβλέπουν αυξημένες αυστηρότερες προδιαγραφές στην περίπτωση χρήσης εκπαιδευτηρίου άσχετα με την οικοδομική άδεια ή την διαφοροποίηση που κάνετε εσείς βάσει θεωρητικού πληθυσμού.
ii. Να υπάρξει σαφής νομοθετική ρύθμιση για τα κέντρα ξένων γλωσσών που να προβλέπει, πράγμα που δεν συμβαίνει στο νέο οικοδομικό κανονισμό, ότι δεν θα απαιτείται μελλοντικά η αλλαγή χρήσης του κτηρίου.
iii. Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα να μην απαιτείται για την άδεια ίδρυσης κέντρου ξένων γλωσσών αλλά οι όποιες κυρώσεις και ρυθμίσεις να παραμείνουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων των αντίστοιχων αρμοδίων υπουργείων.
iv. Να αποσαφηνιστεί ότι η άδεια οικοδιδασκάλου επ’ουδενί λόγο σημαίνει αδειοδότηση οικοδιδασκαλείου. Αν υπάρχει τέτοιος επαγγελματικός χώρος (οι έννοιες «οικία» και «επαγγελματική στέγη» δεν είναι συμβατές) θα πρέπει να υπάρχει ειδική αδειοδότηση, διαφορετικά η δραστηριότητα αυτή θα πρέπει να ασκείται στις κατοικίες των διδασκομένων.
v. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ο τρόπος φορολόγησης και ασφάλισης των οικοδιδασκάλων.
vi. Η ποινή δεκαετούς αφαίρεσης της αδείας είναι εξωφρενική και κατά την άποψή μας θίγει καίριες αρχές των ανθρωπίνων και συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών και πρέπει να απαληφθεί.
vii. Ο αποκλεισμός της χορήγησης άδειας σε άτομα που στα οποία την τελευταία δεκαετία πριν από την αίτηση είχε επιβληθεί η διοικητική κύρωση της αφαίρεσης άδειας (εδώ για οποιονδήποτε λόγο) είναι επίσης εξωφρενική και πρέπει να καταργηθεί.
viii. Να σταλεί άμεσα στις διευθύνσεις μέσης εκπαίδευσης υπόμνηση ότι μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής στον ΕΟΠΠΕΠ αιτήσεων για άδειες βάσει του νέου νόμου, αυτές πρέπει να προβαίνουν χωρίς αντιρρήσεις στην έκδοση, τροποποίηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με την πρακτική που ίσχυε με το προηγούμενο νομικό καθεστώς. Αυτό θα διευκόλυνε την τακτοποίηση μικρών ίσως αλλαγών που έχουν γίνει προσφάτως.
ix. Να συμπεριληφθούν στη «χαριστική» (όπως την αποκαλείτε) διάταξη των δύο ετών και τα κέντρα ξένων γλωσσών με δυναμικότητα πάνω από 75 μαθητές ανά ώρα.
Ελπίζοντας ότι οι όποιες διαφωνίες έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα ανέκυψαν στα πλαίσια του αμοιβαία υπάρχοντος ζήλου για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος προσδοκούμε ότι θα υπάρξει άμεση ανταπόκριση και διευθέτηση των παραπάνω θεμάτων.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Μιχαηλίδης           Β. Κροντήρης

……………………………………………………………….

Αιτημα – Ερώτημα PALSO προς Υπ Παιδείας για τις άδειες Διδασκαλίας Κ.Ξ.Γ

Αριθ. Πρωτ.: 35057-13
Αθήνα, 26.2.2013

Προς: Υπουργείο Παιδείας
Υπουργό Παιδείας, κο Αρβανιτόπουλο Κωνσταντίνο
Διευθυντή Υπουργικού Γραφείου, κο Λάσκαρη Άγγελο
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης,
κα Παπαδάκη Αθηνά
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Κοινοποίηση: Νομική Υπηρεσία Υπουργού:
κα Παπατσώρη Πηνελόπη,
κο Γεώργιο Πατρίκιο
Σωματεία – Μέλη μας

Θέμα: Ερώτημα –Αίτημα

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις υποπαραγράφους Θ12 και Θ13 (συν.1&2) α) η άδεια διδασκαλίας σε κέντρα ξένων γλωσσών αντικαθίσταται με αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος που προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του νόμου 3919/2011.
Επίσης, στη γνωμοδότηση της επιτροπής ανταγωνισμού (συν.3) αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος για να διατηρηθεί το καθεστώς της προηγούμενης διοικητικής άδειας και ότι αρκεί προς τούτο η διαδικασία αναγγελίας όπως πιο πάνω αναφέρεται. Επιπλέον, προτείνεται η κατάργηση της υποχρέωσης ανανέωσης κατ’ έτος της εν λόγω άδειας.
Στην υπουργική απόφαση υπ.αριθμ. 10139/ΙΑ/18-11-2012, ΦΕΚ 3057 18-11-2012 (συν.4) ορίστηκαν κατά ακολουθία των ανωτέρω τα νόμιμα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης της διδασκαλίας σε κέντρα ξένων γλωσσών. Στην ίδια υπουργική απόφαση ορίζεται ως ημερομηνία έναρξής της η 1η Μαΐου του 2013, οπότε και οι υπάρχουσες, βάσει του προηγούμενου νομικού καθεστώτος, άδειες διδασκαλίας αντικαθίστανται από την αναγγελία έναρξης.
Σύμφωνα με το νόμο 3919 ΦΕΚ 32, 2-3-2011, βάσει του οποίου έγιναν οι ανωτέρω τροποποιήσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις προβλέπεται ρητά , άρθρο 3, (συν.5) ότι το επάγγελμα ασκείται νομίμως μετά από αναμονή τριών μηνών από την αναγγελία έναρξης άσκησης επιτηδεύματος. Εύλογα γεννούνται τα εξής ερωτήματα:

1. Οι επί δεκαετίες διδάσκοντες με νόμιμη άδεια θα πρέπει να κάνουν γνωστοποίηση έναρξης άσκησης επαγγέλματος; Η κοινή λογική και το κοινό περί δικαίου αίσθημα καθώς και η αρχή της εμπιστοσύνης στη διοίκηση δεν επιτάσσουν να γίνει απλά μια επικαιροποίηση της υφιστάμενης άδειας που έχει εκδοθεί με όλα τα απαιτούμενα εκ του νόμου δικαιολογητικά;
2. Δεν πρέπει να λυθεί άμεσα από το Υπουργείο που έχει πλήρως την ευθύνη για τη σύγχυση και τις αντιφάσεις, για το νομικό θέμα που προκύπτει από το γεγονός ότι σύμφωνα με το γράμμα του νόμου οι ήδη διδάσκοντες (ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι) θα πρέπει μετά από τη γνωστοποίηση έναρξης και προκειμένου να είναι σύννομοι να περιμένουν επί ένα τρίμηνο;
Λαμβάνοντας υπόψη τα περιορισμένα χρονικά περιθώρια, την εύλογη ανησυχία και αγανάκτηση χιλιάδων επαγγελματιών, ελπίζουμε σε άμεση ανταπόκριση και ρύθμιση του θέματος.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Μιχαηλίδης          Β. Κροντήρης

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανανέωση – Αναγγελία Άδειας Διδασκαλίας

Οι κάτοχοι Αδειών Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή κατ’ οίκον που έχουν εκδοθεί από ...