Τελευταία Νέα

Sunday, 04/22/18, 20:55Επαγγελματική ισοδυναμία πτυχίων για αποφοίτους κολεγίων – Δείτε τα δικαιολογητικά

Δημοσιεύτηκε:

12:50 μμ Φεβρουάριος 2nd, 2013

ptyxio

Την επαγγελματική ισοδυναμία των πτυχίων τους μπορούν να διεκδικήσουν πλέον οι απόφοιτοι των κολεγίων καταθέτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι απόφοιτοι κολεγίων προκειμένου να αποκτήσουν ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα με αυτά των δημόσιων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων είναι τα εξής:

 • Έντυπο αίτησης για την «Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας» από το αναρτημένο στην ιστοσελίδα υπόδειγμα.
 • Απόδειξη ιθαγένειας (αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου).
 • Τίτλος ανώτατης εκπαίδευσης.
 • Αναλυτική βαθμολογία από το ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο εκπαίδευσης στην οποία θα πρέπει να περιέχεται η συνολική διάρκεια των σπουδών και το σύνολο των μαθημάτων που παρακολούθησε ο αιτών κατ’ έτος.
 • Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (syllabus)
 • Παράβολο υπέρ Δημοσίου 100 Ευρώ

Όπως σημειώνει το υπουργείο Παιδείας τα παραπάνω έγγραφα υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από αρμόδιες προς τούτο αρχές της ημεδαπής ή του κράτους προέλευσης.

 • Tα πρωτότυπα αλλοδαπά έγγραφα, των οποίων τα επικυρωμένα αντίγραφα μεταφράζονται επίσημα και υποβάλλονται προς το ΣΑΕΠ, θα πρέπει να φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης, από το κράτος προέλευσης, εφόσον το εν λόγω κράτος είναι συμβαλλόμενο μέρος στη «Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» και η Ελλάδα δεν έχει καταθέσει επιφύλαξη ως προς την προσχώρησή του.
 • Δικαιολογητικά κρατών τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην ως άνω σύμβαση της Χάγης ή για την προσχώρηση των οποίων η Ελλάδα έχει καταθέσει επιφύλαξη, οφείλουν να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους:
 • από τις Προξενικές Αρχές της Ελλάδας στο κράτος προέλευσης ή
 • από τις Προξενικές Αρχές του κράτους προέλευσης στην ημεδαπή. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η γνησιότητα της υπογραφής της αλλοδαπής Προξενικής Αρχής να επικυρώνεται στο Τμήμα Επικυρώσεων του Υπ. Εξωτερικών, πριν την επικύρωση αντιγράφων και τη μετάφραση των δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο για υποβολή τους προς το ΣΑΕΠ.
 • Τα ως άνω δικαιολογητικά, μετά την υποβολή τους, παραμένουν εφεξής στο φάκελο του ενδιαφερομένου που τηρείται στην υπηρεσία και δεν επιστρέφονται μετά το πέρας της εξέτασης της αίτησης από το ΣΑΕΠ ή σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αποσύρει την αίτησή του. Για τον ως άνω λόγο παρακαλούμε για την υποβολή επικυρωμένων φωτοαντιγράφων. Εφόσον απαιτείται το πρωτότυπο, αυτό θα ζητείται κατά περίπτωση από την υπηρεσία.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Καθορισμός του παραβόλου για την αναλυτική αιτιολόγηση της βαθμολογίας στο ΚΠγ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ
ethnos.gr

          

     

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

H φωτογραφία που κέρδισε το πρώτο βραβείο στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες

Το πρώτο βραβείο στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες 2018, στη φωτογραφία, απέσπασε ...

Μοιράσου!