Home / Αγγλικά / Νέα από τις σχολές / Εισήγηση του Φοιτητικού Συλλόγου του τμήματος Αγγλικής του ΑΠΘ ενάντια στο Σχέδιο Αθηνά

Εισήγηση του Φοιτητικού Συλλόγου του τμήματος Αγγλικής του ΑΠΘ ενάντια στο Σχέδιο Αθηνά

Δημοσιεύτηκε: 7:11 πμ Φεβρουάριος 28th, 2013  


apth

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ

Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ήταν το πρώτο ξενόγλωσσο Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 1951, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του 1931 για τη λειτουργία Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής. Με τον μεταρρυθμιστικό νόμο-πλαίσιο για την ανώτατη παιδεία (Νόμος 1268/1982) το καθεστώς αυτό καταργήθηκε και το Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας, μαζί με τα άλλα τρία ξενόγλωσσα τμήματα – Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Φιλολογίας – απέκτησε ανεξάρτητη και ισότιμη θέση μεταξύ των άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής.

Η θεσμική αυτή αλλαγή σηματοδότησε την αρχή μιας νέας ακαδημαϊκής και διοικητικής διάρθρωσης που οδήγησε στον εκσυγχρονισμό του προγράμματος σπουδών και τη σημερινή κατάτμηση του αρχικά ενιαίου Τμήματος σε τέσσερις τομείς: τον Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, τους Τομείς Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού και Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού και τον Τομέα Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών.

Στόχοι αυτών των τομέων, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, είναι οι εξής:

ο Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας προσφέρει στέρεη υποδομή στη θεωρητική και εμπειρική γλωσσολογική έρευνα, γνώση και δεξιότητες αναγκαίες για την ολοκλήρωση των φοιτητών σε επαγγελματίες γλωσσολόγους και αρχική εκπαίδευση για καθηγήτριες και καθηγητές της αγγλικής γλώσσας.

οι Τομείς της Αγγλικής και Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού παρέχουν την ευρεία γνώση της ιστορίας της λογοτεχνίας και του πολιτισμού, με έμφαση στην εκάστοτε κουλτούρα, την ικανότητα της κριτικής ανάγνωσης μιας μεγάλης γκάμας λογοτεχνικών κειμένων και συνάμα τον συσχετισμό τους με τις πολιτιστικές και ιστορικές συνθήκες μέσα στις οποίες αυτά δημιουργήθηκαν. Επίσης, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αυτόνομης σκέψης και κριτικής αντίληψης, στην αποτελεσματική και δεοντολογική χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας στην έρευνα και την ικανότητα σύγκρισης διαφορετικών πολιτισμών μέσα από μια εμπλουτισμένη οπτική που μπορεί να συνεισφέρει θετικά στην κουλτούρα των φοιτητών.

ο Τομέας Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών στοχεύει στη διεύρυνση των ερευνητικών και διδακτικών αντικειμένων του Τμήματος αλλά και στη διευκόλυνση της διαδικασίας σύνδεσης του Τμήματος Αγγλικής με την αγορά εργασίας, οργανώνοντας συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις με την πρόσκληση διεθνούς κύρους επιστημόνων και ειδικών, υποστηρίζοντας την εξοικείωση και χρήση νέων τεχνολογιών στην έρευνα και διδασκαλία και συμμετέχοντας ή διευθύνοντας μεταφραστικά προγράμματα με στόχο τον εμπλουτισμό της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας και ορολογίας.

Η ανεξαρτησία του τμήματός μας, το οποίο πάντα αποτελούνταν από πλήρως καταρτισμένο και εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό, συνοδεύεται από υψηλούς στόχους, όπως τους παρακάτω:

Τη δημιουργία νέων επιστημόνων με άριστη και σε βάθος γνώση των βασικών αντικειμένων του Τμήματος (γλώσσας, γλωσσολογίας, λογοτεχνίας, μετάφρασης και πολιτισμού και διδακτικής) με τα απαραίτητα προσόντα για να απορροφηθούν επαγγελματικά στην εκπαίδευση και σε άλλες υψηλόβαθμες θέσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Τη δημιουργία αποφοίτων με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, κριτική ικανότητα και τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία για έρευνα σε ανώτερα επίπεδα σπουδών.

Την ανάπτυξη και προώθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγών σε επίπεδο διδασκόντων και διδασκομένων.

Την λειτουργία εργαστηρίων για τη συστηματικότερη έρευνα και μελέτη συγκεκριμένων αντικειμένων.

Τη συμμετοχή σε διατμηματικά και διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών με τριτοβάθμια ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού.

Την ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο, την εξωστρέφεια και προσφορά προς την κοινωνία, την διαδραστικότητα με φορείς και ιδρύματα πολιτισμού Tην διοργάνωση συνεδρίων και την έκδοση επιστημονικών περιοδικών.

Την μετάκληση διεθνούς κύρους επιστημόνων για διαλέξεις και σεμινάρια στους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος.

Την ενθάρρυνση της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και συγγραφικής εξέλιξης του διδακτικού προσωπικού και γενικά την προώθηση της έρευνας και της βελτίωσης των μεθόδων διδασκαλίας.

Τη συνεχή υποστήριξη και ανανέωση της ερευνητικής και υλικοτεχνικής υποδομής του Τμήματος.

Ο Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ τάσσεται ενάντια στο Σχέδιο Αθηνά, καθώς:

1. Η συγχώνευση των ξενόγλωσσων τμημάτων σε ένα τμήμα «Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας» το κατατάσσει σε ένα τμήμα με ασαφές γνωστικό περιεχόμενο και ανύπαρκτη επιστημονική ταυτότητα.

2. Ο όρος της «Φιλολογίας» είναι ατυχής καθώς η επιστήμη της φιλολογίας διδάσκεται πάντα σε συνδυασμό με τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, την ιστορία και την κουλτούρα της εκάστοτε γλωσσικής κοινότητας. Επομένως, είναι αδύνατο να υπάρχει μια κοινή Φιλολογία για τέσσερις ή περισσότερες ξένες γλώσσες, εφόσον η κάθε γλώσσα είναι ξεχωριστή.

3. Όσον αφορά την απορρόφηση των υπόλοιπων ξενόγλωσσων τμημάτων από το τμήμα της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, αυτή μειώνει το κύρος και τη διαφορετικότητα των υπόλοιπων ξένων γλωσσών σε σύγκριση με την Αγγλική. Ας μην ξεχνάμε ότι όλα τα ξενόγλωσσα τμήματα έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες και είναι ισοδύναμα σε επιστημονικό επίπεδο.

4. Οι απόφοιτοι των τμημάτων προετοιμάζονται θεωρητικά και πρακτικά ώστε να διδάξουν μία συγκεκριμένη ξένη γλώσσα και όχι ένα συνδυασμό πολλών ξένων γλωσσών, πράγμα που τους εξασφαλίζει σιγουριά στα εργασιακά τους δικαιώματα ως εξειδικευμένοι επιστήμονες. Πόσο σίγουροι μπορεί να είναι οι απόφοιτοι όταν κατέχουν ένα πτυχίο τόσο γενικό όσο αυτό των «Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας»; Ποιος εγγυάται στους απόφοιτους ότι δεν θα θεωρούνται ημιειδικευόμενοι, βιώνοντας έτσι την καταπάτηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων;

5. Σε περίπτωση εφαρμογής του σχεδίου Αθηνά, το πτυχίο του τμήματος «Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας» δεν είναι επαρκές για την παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό, καθώς δεν κατοχυρώνεται απόλυτα η εξειδίκευση των αποφοίτων στη γλώσσα και τον πολιτισμό μιας συγκεκριμένης γλωσσικής κοινότητας.

Με το σχέδιο Αθηνά καλούμαστε να αποδεχτούμε την κατάργηση της αυτονομίας του τμήματός μας, η οποία έχει κατοχυρωθεί από το 1951, και την υποβάθμισή του σε κάτι τόσο γενικό και αδιευκρίνιστο όσο τη συγχώνευση σε μια σχολή Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας. Καταδικάζουμε το σχέδιο Αθηνά διότι δεν ενισχύει, αλλά ακυρώνει τη μακρόχρονη αξιοπιστία και την εξειδίκευση των φοιτητών και καθηγητών του τμήματός μας!

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

Σχέδιο Αθηνά – Σε κατάληψη και το τμήμα Γερμανικής Α.Π.Θ., τι αποφάσισε το συντονιστικό.

Απόφαση που αφορά τον εσωτερικό εξορθολογισμό του ΑΠΘ σε σχέση με το προτεινόμενο από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. “Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» … για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης”

Link : https://xenesglosses.eu/2013/02/apofasi-pou-afora-ton-esoteriko-exorth/#ixzz2MAS6T1yz

Σχέδιο Αθηνά – Σε κατάληψη και το τμήμα Γερμανικής Α.Π.Θ., τι αποφάσισε το συντονιστικό.

ΟΧΙ στη συγχώνευση των Ξενόγλωσσων Τμημάτων (Video)

Δελτίο Τύπου της εκδήλωσης για το σχέδιο “Αθηνά” του συλλόγου διδακτικού προσωπικού της Φιλοσοφικής σχολής ΕΚΠΑ

Ωδινεν υπουργός και έτεκεν «Αθηνά»

Υπόμνημα του Συμβουλίου της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής του ΕΚΠΑ επί των προτάσεων του Σχεδίου “Αθηνά”

Παρέμβαση της Προέδρου του Τμήματος Γαλλικής ΕΚΠΑ για το σχέδιο Αθηνά

Προς τις 10.000 υπογραφές ενάντια στη συγχώνευση των ξενόγλωσσων τμημάτων. Ανοιχτή επιστολή μελών ΔΕΠ Τ.Γ.Γ.Φ. ΕΚΠΑ. Όλες οι εξελίξεις.

Σχέδιο Αθηνά : 34 ερωτήσεις και 34 απαντήσεις

Σχέδιο Αθηνά – Ψήφισμα Κοσμητείας Φιλοσοφικής Σχολής


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Παρουσίαση στο Υπουργικό Συμβούλιο μεταρρυθμίσεων στην Παιδεία

Παρουσίαση στο Υπουργικό Συμβούλιο μεταρρυθμίσεων στην Παιδεία Αλλαγές στο σχολείο που αποτελούν ...