Home / Αγγλικά / Μεταπτυχιακά & υποτροφίες / Η πορεία προς το μεταπτυχιακό (Από την αρχή ως το τέλος σε έξι βήματα)

Η πορεία προς το μεταπτυχιακό (Από την αρχή ως το τέλος σε έξι βήματα)

Δημοσιεύτηκε: 3:41 μμ Δεκέμβριος 26th, 2012  


ptyxio

alfavita.gr

Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Από την αρχή ως το τέλος σε 6 βήματα

ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ «ΓΙΑΤΙ» ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Είναι κατάλληλη η επιλογή μεταπτυχιακών σπουδών; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να αναζητηθεί στους επαγγελματικούς και προσωπικούς στόχους που ο καθένας έχει διαμορφώσει τελειώνοντας τις προπτυχιακές του σπουδές. Θα πρέπει λοιπόν, ο υποψήφιος, να αναρωτηθεί εάν η σταδιοδρομία που επιδιώκει συνδέεται με τις μεταπτυχιακές σπουδές ή εάν οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν καθυστέρηση της απόφασής του για μετάβαση στην αγορά εργασίας.

Άρα έχει σημασία να απαντηθούν από τον ενδιαφερόμενο οι παρακάτω ερωτήσεις

Πώς συνδέεται το μεταπτυχιακό δίπλωμα που επιδιώκω με τους επαγγελματικούς μου στόχους;

Είμαι διατεθειμένος/η να αφιερώσω το χρόνο και τον κόπο που απαιτείται για την περάτωση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος;

Μήπως θα μπορούσα να αξιοποιήσω το διάστημα μέχρι να βρω δουλειά διαφορετικά (π.χ. να βελτιώσω τις γνώσεις μου στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, να τελειώνω με τη στρατιωτική μου θητεία, να παρακολουθήσω ένα σύντομο πρόγραμμα κατάρτισης), ώστε να έχω πιο άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας;

Μήπως η επαγγελματική εμπειρία που θα έχω την δυνατότητα να αποκτήσω εάν δεν κάνω μεταπτυχιακές σπουδές είναι πιο σημαντική για την εργασία που πραγματικά επιθυμώ;

Τι πρέπει να σκεφτώ για να επιλέξω την καταλληλότερη για μένα κατεύθυνση μεταπτυχιακών σπουδών;

ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΤΟ «ΤΙ», ΤΟ «ΠΟΥ» ΚΑΙ ΤΟ «ΠΩΣ» ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Θα πρέπει, κατ’ αρχήν ν’ αφιερώσετε πολύ χρόνο προκειμένου να προχωρήσετε στην κατάλληλη για σας επιλογή. Από την πρώτη στιγμή που θα ξεκινήσετε την αναζήτηση μεταπτυχιακών θα διαπιστώσετε ότι είναι πάρα πολλά τα ιδρύματα που προσφέρουν μεταπτυχιακές σπουδές και τεράστια η ποικιλία θεμάτων σ’ όλες τις επιστήμες. Με αποτέλεσμα η επιλογή να γίνεται μια δύσκολη υπόθεση. Ας δούμε σε ποια ερωτήματα πρέπει να απαντήσουμε:

Τύπος και τόπος των σπουδών: Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Με ποιό στόχο πτυχίου; (Master, PhD κλπ); Πλήρους ή μερικής παρακολούθησης; Με διδασκαλία ή με έρευνα;

Οικονομικά: Ένα από τα πιο βασικά ζητήματα είναι το κόστος των σπουδών τόσο για δίδακτρα όσο και για διαβίωση. Το ίδρυμα παρέχει βοήθεια στο οικονομικό; υπάρχει δυνατότητα παραμονής σε φοιτητική εστία; υπάρχει δυνατότητα μερικής απασχόλησης μέσα στο Ίδρυμα (όπως διδασκαλία σε προπτυχιακούς φοιτητές) ή έξω από αυτό;

Επίβλεψη: Είναι πρωταρχικής σημασίας να υπάρξει καλή συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή. Θα πρέπει να υπάρχει συχνή επαφή αφού είναι δεδομένο ότι συχνά θα έχετε ανάγκη βοηθείας στα καινούρια πεδία γνώσης.

Διευκολύνσεις: Είναι ενδιαφέρον να γνωρίζετε ποιές διευκολύνσεις, από πλευράς υλικοτεχνικής υποδομής, προσφέρει το Ίδρυμα (Εργαστηριακές εγκαταστάσεις, πρόσβαση σε Η/Υ, σύγχρονη και πλήρως ενημερωμένη τουλάχιστον στο αντικείμενό σας βιβλιοθήκη κλπ)

Γεωγραφική θέση: Πόσο μακριά από τον τόπο μονίμου κατοικίας σας βρίσκεται το ίδρυμα;

Γλώσσα: (προκειμένου για σπουδές στο εξωτερικό) Φυσικά ένα από τα πρώτα ζητήματα που θα πρέπει να έχετε επιλύσει είναι αυτό που αφορά τη γλώσσα στην οποία γίνονται οι μεταπτυχιακές σπουδές. Όπως είναι προφανές, από τη φύση τους οι μεταπτυχιακές σπουδές απαιτούν πολύ καλή γνώση της γλώσσας στην οποία γίνονται. Όσο περισσότερο προετοιμασμένοι είσαστε στη συγκεκριμένη γλώσσα τόσο περισσότερο χρόνο, απογοητεύσεις, κόπο και χρήμα θα γλιτώσετε.

 

ΒΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

 

Ας δούμε όμως ακόμα πιο συγκεκριμένα τους παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καταλληλότερη για τον κάθε υποψήφιο επιλογή. Αυτοί οι παράγοντες αφορούν τα εξής θέματα:

Περιεχόμενο προγράμματος – Ερευνητικές κατευθύνσεις – Διδακτικό προσωπικό – Εξοπλισμός. Προκειμένου να κάνετε την καταλληλότερη για σας επιλογή, είναι σημαντικό να ενημερωθείτε για τη δομή του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε, την ερευνητική εργασία, τους τομείς εξειδίκευσης των καθηγητών του τμήματος που σας ενδιαφέρει καθώς και την επάρκεια του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του πανεπιστημίου. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αξιολογήσετε το κατά πόσο υπάρχει συνάφεια μεταξύ των δικών σας ενδιαφερόντων και προσδοκιών και των δυνατοτήτων που προσφέρονται από το πανεπιστήμιο που σας ενδιαφέρει, ώστε να μπορέσετε να πετύχετε την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του χρόνου που θα διαθέσετε για μεταπτυχιακές σπουδές.

Σύνδεση του προγράμματος με την αγορά εργασίας. Οι επιτυχημένες μεταπτυχιακές σπουδές αν και αποτελούν σημαντικό επαγγελματικό προσόν δεν συνεπάγονται απαραίτητα και την εργασιακή εξασφάλιση και ανέλιξη, ιδιαίτερα αν το πρόγραμμα που θα παρακολουθήσετε δεν συμβαδίζει με τις τάσεις της αγοράς εργασίας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχετε επαρκή πληροφόρηση σχετικά με το πώς θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε τη μεταπτυχιακή σας ειδίκευση στον εργασιακό χώρο που σας ενδιαφέρει. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί η δημιουργία μιας ρεαλιστικής εικόνας για την απασχόληση στον τομέα που σας ενδιαφέρει, βασισμένης σε πραγματικά στοιχεία, τα οποία μπορείτε να αποκτήσετε από διάφορες πηγές (γραφεία διασύνδεσης, πανεπιστημιακά τμήματα, καθηγητές, έρευνες αγοράς εργασίας).

Κόστος σπουδών και διαβίωσης. Το κόστος των διδάκτρων και τα έξοδα διαβίωσης διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα, την τοποθεσία του πανεπιστημίου και την κατεύθυνση μεταπτυχιακών σπουδών που θέλετε να ακολουθήσετε. Γι’ αυτό το λόγο ενημερωθείτε έγκαιρα για τα ζητήματα αυτά καθώς και για τις υποτροφίες που χορηγούνται σε υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τις δυνατότητες απασχόλησης εντός και εκτός του πανεπιστημίου της επιλογής σας και για άλλες διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης ώστε να μπορέσετε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στις απαιτήσεις του προγράμματος που σας ενδιαφέρει.

Προϋποθέσεις – Κριτήρια εισαγωγής. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα αναφέρονται στο ακαδημαϊκό υπόβαθρο που θα πρέπει να έχει ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές σε κάποιο συγκεκριμένο πανεπιστημιακό τμήμα (π.χ. χρόνος προπτυχιακής κατάρτισης, επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας που απαιτείται, βαθμολογία πτυχίου, ερευνητική δραστηριότητα). Εκτός από τις τυπικές προϋποθέσεις θα πρέπει να γνωρίζετε το βαθμό ζήτησης του προγράμματος που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε καθώς και ποια κριτήρια θεωρούνται σημαντικά για την επιλογή των υποψηφίων. Επειδή για κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στις υποψηφιότητες των εισακτέων, είναι καλό να έχετε πάντα υπόψη σας εναλλακτικές λύσεις.

Τοποθεσία και υπηρεσίες πανεπιστημίου. Ξεκινώντας για μεταπτυχιακές σπουδές είναι σημαντικό να ενημερωθείτε σχετικά με τη χώρα ή/και τη συγκεκριμένη πόλη στην οποία σκοπεύετε να εγκατασταθείτε για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να αποκτήσετε το μεταπτυχιακό τίτλο που επιθυμείτε. Η ενημέρωση αυτή αφορά το φυσικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό κλίμα της χώρας όπου βρίσκεται το πανεπιστήμιο καθώς και τις υπηρεσίες που προσφέρονται για τη διευκόλυνση των φοιτητών. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να πληροφορηθείτε για θέματα όπως στέγαση, ιατρική ασφάλιση, πολιτιστική ζωή μέσα και έξω από την πανεπιστημιούπολη, τοπικές συνήθειες, καιρικές συνθήκες, δυνατότητες αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου σας κλπ.

 

ΒΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Αφού σιγουρευτείτε πως έχετε κάνει την καταλληλότερη για σας επιλογή κατεύθυνσης μεταπτυχιακών σπουδών, θα πρέπει να αρχίσετε τις διαδικασίες αίτησης. Τα Γραφεία Διασύνδεσης όλων των πανεπιστημίων μπορούν να σας προσφέρουν ουσιαστική και άμεση βοήθεια στον τομέα αυτό.

Ας δούμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται:

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαφοροποιούνται ανάλογα με τις προϋποθέσεις που θέτει το τμήμα διεξαγωγής του προγράμματος αλλά και ανάλογα με τον κλάδο σπουδών. Σε γενικές γραμμές, απαιτούνται συνήθως, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση στο τμήμα.

Βιογραφικό σημείωμα (αυτοπεριγραφική έκθεση).

Πτυχίο με αναλυτική βαθμολογία και ισοτιμία από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. όταν αυτό έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό.

Συστατικές επιστολές.

Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.

Τα τεστ TOEFL/GMAT/GRE, σε περιπτώσεις που στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται μαθήματα ή σεμινάρια στην αγγλική γλώσσα.

 

ΒΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

(ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Η εισαγωγή σας για μεταπτυχιακές σπουδές αποτελεί μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία. Τα στοιχεία που περιλαμβάνετε στην αίτησή σας, ως υποψήφιοι φοιτητές, παρουσιάζουν στους ενδιαφερόμενους το σύνολο της προσωπικότητας και των ικανοτήτων σας. Εκτός από τα αντίγραφα των πτυχίων σας και τις βαθμολογίες σας σε ειδικές εξετάσεις, οι υπεύθυνοι των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σας ζητούν να καταθέσετε και μια γραπτή «έκθεση» (application essay), ή αλλιώς, μια «προσωπική δήλωση» (personal statement).

Η συγγραφή της έκθεσης αυτής επιτρέπει στους αρμόδιους να μάθουν περισσότερα πράγματα για τα ενδιαφέροντά σας, τα σχέδια και το χαρακτήρα σας, πέρα από τις απρόσωπες στατιστικές της βαθμολογίας σας σε ειδικά τεστ ή σε μαθήματα.

Για τους περισσότερους φοιτητές η σύνταξη της «έκθεσης», αποτελεί ίσως το πιο δύσκολο μέρος της διαδικασίας συμπλήρωσης της αίτησής τους.

Οι απαιτήσεις των εκθέσεων ποικίλλουν ανάλογα με το πανεπιστήμιο. Παρότι δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος συγγραφής μιας επιτυχημένης έκθεσης, οι παρακάτω οδηγίες και συμβουλές ελπίζουμε να σας φανούν χρήσιμες σ’ αυτό το δύσκολο έργο.

 

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η «έκθεση» της αίτησης αποτελεί ουσιαστικά μια αναλυτική περιγραφή των ιδεών σας και των στόχων σας. Συνήθως εμπερικλείει κάποια στοιχεία της προσωπικής σας ιστορίας, αλλά, αν το πανεπιστήμιο δεν απαιτεί συγκεκριμένες βιογραφικές πληροφορίες δεν είναι ανάγκη να αναφερθείτε σε αυτές. Ακόμη κι αν γράψετε ένα βιογραφικό κείμενο δεν είναι ανάγκη να το παρουσιάσετε με χρονολογική σειρά. Γενικά, το περιεχόμενο της αίτησης ποικίλλει και θα λέγαμε ότι υπάρχουν αναρίθμητες δυνατότητες εκ μέρους των συγγραφέων. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένας προκαθορισμένος τρόπος συγγραφής ούτε συγκεκριμένοι κανόνες ως προς το περιεχόμενο.

Στόχος σας, πάντως, πρέπει να είναι μια ξεκάθαρη, σαφής και επαρκής δήλωση, η οποία να αποκαλύπτει ότι ξέρετε τι θέλετε να κάνετε, και τον ενθουσιασμό σας για το πεδίο σπουδών που έχετε επιλέξει. Επίσης, η έκθεση σας πρέπει να αντανακλά τις δυνατότητες γραπτής έκφρασης που διαθέτετε. Τελευταίο αλλά σημαντικότερο, η έκθεση πρέπει να αποκαλύπτει τη σαφήνεια, τον προσανατολισμό και το βάθος της σκέψης σας.

 

ΤI ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

Πριν γράψετε οτιδήποτε, σκεφθείτε τι μπορεί να ζητά ο αναγνώστης σας. Οι γενικές οδηγίες της αίτησης και άλλα μέρη αυτής μπορεί να σας δώσουν κάποιες πληροφορίες ως προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι επιτροπές επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών συνήθως αξιολογούν διάφορα στοιχεία της έκθεσης σας, όπως:

  • τις προσδοκίες σας σε σχέση με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα και τις προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης που σας ενδιαφέρουν,
  • την ικανότητα γραπτής έκφρασης που σας διακρίνει,
  • τα σημαντικότερα πεδία ενδιαφερόντων σας,
  • το εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο,
  • τους άμεσους και μακροπρόθεσμους στόχους σας,
  • τους λόγους για τους οποίους αποφασίσατε να ακολουθήσετε μεταπτυχιακές σπουδές στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο,
  • την ωριμότητά σας,
  • τις προσωπικές σας ιδιαιτερότητες – τι θα μπορούσατε να προσφέρετε με την παρουσία σας στην ποικιλομορφία του προγράμματος.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι για να οργανώσετε το κείμενό σας:

  • είτε, προσδιορίζετε επιγραμματικά τα σημεία που θέλετε να καλύψετε και στη συνέχεια τα αναπτύσσετε με περισσότερα λόγια,
  • είτε, καταγράφετε τις ιδέες σας όπως σας έρχονται στο μυαλό και στη συνέχεια, καθώς τις ξαναδιαβάζετε, διαγράφετε κάποιες και κάποιες άλλες τις μετακινείτε, έως ότου καταφέρετε μια λογική συνέχεια.

Αν κάνετε ένα προσχέδιο πιθανόν να οδηγηθείτε σε μια καλά οργανωμένη έκθεση, ενώ αν αρχίσετε και γράφετε αυθόρμητα θα καταλήξετε σε ένα πιο εμπνευσμένο και προσωπικό κείμενο. Ακολουθήστε την προσέγγιση εκείνη με την οποία αισθάνεστε καλύτερα. Όποιο δρόμο κι αν προτιμήσετε χρειάζεστε κάποιον στο τέλος για να αξιολογήσει το κείμενό σας.

Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι στο τμήμα σας και όσοι σας έχουν δώσει συστατικές επιστολές μπορούν να βοηθήσουν. Ιδιαίτερα αν ασχολούνται με το γνωστικό πεδίο που σας ενδιαφέρει, μπορούν να σας υποδείξουν ποια σημεία οφείλετε να τονίσετε και σε ποια να αναφερθείτε σύντομα. Μην εκπλαγείτε, όμως, αν ακούσετε διαφορετικές απόψεις για το περιεχόμενο της έκθεσής σας. Στο τέλος μόνον εσείς μπορείτε να αποφασίσετε για τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να παρουσιάσετε τον εαυτό σας.

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ

Αν υπάρχουν κάποια στοιχεία στην αίτησή τα οποία σας παρουσιάζουν δυσμενώς, για παράδειγμα, χαμηλοί βαθμοί σε μαθήματα ή στο τεστ της ξένης γλώσσας, θα ήταν καλύτερο να μην αναφερθείτε σε αυτά στην έκθεσή σας, εκτός κι αν σας το ζητήσουν. Γενικά, διατηρείστε στο κείμενό σας ένα θετικό ύφος. Είναι προτιμότερο να λογοδοτήσετε για κάποιες αρνητικές πληροφορίες σε μια ξεχωριστή συνοδευτική επιστολή της αίτησης. Η εξήγησή σας, πάντως, πρέπει να είναι σύντομη και ακριβής – αποφύγετε εκτεταμένες και κουραστικές δικαιολογίες. Επίσης, αν διαθέτετε προσόντα τα οποία δεν μπορείτε να αναφέρετε στην έκθεσή σας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της αίτησης, μπορείτε να επισυνάψετε με την αίτηση ένα βιογραφικό σημείωμα. Αυτό αφορά ιδιαίτερα όσους έχουν εργαστεί αφού αποφοίτησαν.

Όλες οι εκθέσεις πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες. Είναι συνήθως αποδεκτό να επισυνάπτετε επιπλέον σελίδες στην αίτησή σας, για να γράψετε την έκθεσή σας, αν ο χώρος δεν είναι επαρκής. Η καθαρότητα, η σωστή σύνταξη και ορθογραφία του κειμένου θεωρούνται πολύ σημαντικά. Τέλος, βεβαιωθείτε ότι ο τίτλος της έκθεσης και το όνομά σας βρίσκονται στην πρώτη σελίδα του κειμένου – το όνομά σας μπορεί να αναφέρεται στην κορυφή ή στο τέλος κάθε επιπλέον αριθμημένης σελίδας.

 

ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαθέστε αρκετό χρόνο για να γράψετε την έκθεση – εβδομάδες ή μήνες καλύτερα, παρά μερικές ώρες.

Ακολουθείστε τις οδηγίες της αίτησης και απαντήστε στην ερώτηση που σας θέτουν, στο χώρο που σας επιτρέπουν.

Να είστε ειλικρινείς. Είναι προτιμότερο να αναπτύξετε ένα θέμα στην απάντησή σας, το οποίο πραγματικά σας ενδιαφέρει, παρά να προσπαθήσετε να εντυπωσιάστε τους υπεύθυνους.

Μην κάνετε γενικές και αόριστες δηλώσεις, ούτε μια λίστα από τα επιτεύγματά σας. Αντίθετα, μπορείτε να περιγράψετε τη σημασία που είχε για εσάς κάποιο κατόρθωμά σας, τις λεπτομέρειες μιας εμπειρίας σας, ή τι έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον σας σ’ ένα πανεπιστήμιο ή σε μια περιοχή σπουδών.

Για να ξεκινήσετε γράψτε ελεύθερα. Κρατήστε σημειώσεις και καταγράψτε τις ιδέες σας πάνω στο θέμα όπως σας έρχονται στο μυαλό. Ίσως μπορείτε να φτιάξετε ένα προσχέδιο της έκθεσης πάρα πολύ γρήγορα.

Στη συνέχεια οργανώστε τις σκέψεις σας. Φτιάξτε ένα σχεδιάγραμμα. Ελέγξτε αν μπορείτε να προσδιορίσετε το κεντρικό θέμα της έκθεσής σας σε μία πρόταση. Διαγράψτε επαναλήψεις και βεβαιωθείτε ότι κάθε πρόταση ή ιδέα συνδέεται με την επόμενη.

Δουλέψτε στο πρόχειρό σας πολλές φορές και βεβαιωθείτε ότι καταλήγετε σε ένα κείμενο, το οποίο διαβάζεται εύκολα και με ενδιαφέρον. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι αποδίδετε με σαφήνεια αυτό που θέλετε να πείτε. Τέλος, ελέγξτε αν το μήκος και η δομή των προτάσεων ποικίλουν και αποφύγετε κάποιες τυποποιημένες εκφράσεις.

Δώστε το κείμενό σας σε τρίτους να το διαβάσουν και να σας πουν τις εντυπώσεις ή τις παρατηρήσεις τους. Στενοί φίλοι και συγγενείς δεν είναι η καλύτερη επιλογή – σας γνωρίζουν πολύ καλά και επομένως μπορεί να μην προσέξουν κάποια ελλιπή πληροφόρηση ή κάποιες ασάφειες.

Διορθώστε προσεκτικά τα γραμματικά και συντακτικά λάθη του κειμένου σας κι αν μπορείτε απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό με καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας για να κάνει τον τελικό έλεγχο. Ετοιμάστε ένα διορθωμένο και καθαρό τελικό αντίγραφο.

 

 

ΒΗΜΑ ΕΚΤΟ: ΟΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

 

(ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Έχετε καλούς βαθμούς, έχετε πάρει μια υποτροφία, έχετε κάνει πρακτική άσκηση, έχετε ολοκληρώσει μια σημαντική εργασία και έχετε συμμετάσχει σε κάποιο συνέδριο ή ερευνητικό πρόγραμμα. Αυτό που σας χρειάζεται είναι μερικές εξαιρετικές συστατικές επιστολές. Ακόμη κι όταν το μόνο που σας διακρίνει είναι τα ισχυρά κίνητρα και οι φιλοδοξίες σας, μπορείτε να ζητήσετε συστατικές επιστολές από ανθρώπους που σας γνωρίζουν και έχουν τη διάθεση να μιλήσουν για εσάς.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ

Απευθυνθείτε σε ανθρώπους που σας γνωρίζουν καλά και με τους οποίους έχετε συνεργαστεί, είτε σε ακαδημαϊκό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Για παράδειγμα, μπορείτε να ζητήσετε συστατική επιστολή από έναν καθηγητή σας στο πανεπιστήμιο, από έναν πρόσφατο προϊστάμενό σας ή από κάποιον με τον οποίο έχετε συνεργαστεί για κάποιο σκοπό.

Συστατικές επιστολές που γράφονται από προσωπικούς ή οικογενειακούς φίλους και συγγενείς θεωρούνται ακατάλληλες και αναξιόπιστες.

Αν επιθυμείτε μια συστατική επιστολή από έναν καθηγητή σας, επιλέξτε έναν καθηγητή που σας γνωρίζει καλά (π.χ. ο επιβλέπων της εργασίας σας) παρά τον πρόεδρο του τμήματος, ο οποίος δε σας γνωρίζει καθόλου.

Επίσης, είναι καλή ιδέα να μην έχετε συστατικές επιστολές μόνον από τη σχολή σας, αλλά να προσπαθήσετε να πάρετε τουλάχιστον μία επιστολή από καθηγητή ενός άλλου τμήματος ή πανεπιστημίου.

Γενικά, προσπαθήστε να επιλέξετε μια ποικιλία ανθρώπων που σας γνωρίζουν κάτω από διαφορετικές συνθήκες εργασίας και επομένως μπορούν να αναφερθούν στις διαφορετικές ικανότητες, σε προσόντα και εμπειρίες σας.

 

ΠΟΣΕΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

 

Σας συμβουλεύουμε να επιδιώξετε να συγκεντρώσετε τρεις με πέντε συστατικές επιστολές. Δυο με τρεις «δυνατές» επιστολές, οι οποίες περιγράφουν τα ιδιαίτερα ταλέντα και τις ικανότητές σας είναι προτιμότερες από πέντε αόριστες επιστολές.

Αν σκοπεύετε να κάνετε μεταπτυχιακές σπουδές ή να αναζητήσετε εργασία κάποια στιγμή μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, συστήνουμε να πάρετε τώρα τουλάχιστον δυο συστατικές επιστολές από μέλη του διδακτικού προσωπικού, ενώ η ακαδημαϊκή σας συμπεριφορά τους είναι ακόμη πρόσφατη.

Οι περισσότεροι προτιμούν οι συστατικές επιστολές να είναι εμπιστευτικές και να στέλνονται απευθείας στους ίδιους, δίχως τη δική σας μεσολάβηση. Επίσης, αρκετά πανεπιστήμια απαιτούν τη χρήση της δικής τους έτοιμης φόρμας για συστάσεις. Εφόσον όμως δεν είστε σίγουροι για το πότε ή για το αν θα συνεχίσετε τις σπουδές σας, θα ήταν φρόνιμο να εξασφαλίσετε τώρα μερικές συστατικές επιστολές από καθηγητές, οι οποίοι γνωρίζουν τις δυνατότητές σας καλύτερα.

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΣΟΥΝ

Ζητείστε προσωπικά από αυτούς που επιθυμείτε να σας συστήσουν αν μπορούν να γράψουν για εσάς μια ευνοϊκή συστατική επιστολή.

Εξηγείστε για ποιο λόγο χρειάζεστε τη συστατική επιστολή.

Συναντηθείτε με τους υποψήφιους συγγραφείς εγκαίρως και ενημερώστε τους για τα σχέδια, τα ενδιαφέροντα και τους στόχους σας. Θυμίστε τους τις δραστηριότητες και τα κατορθώματά σας. Μη διστάσετε να τους ζητήσετε να περιγράψουν ιδιαίτερες ικανότητες σας, τις οποίες θα θέλατε να υπογραμμίσετε και αναφέρετέ τους συγκεκριμένα παραδείγματα.

Αν έχετε βιογραφικό σημείωμα αφήστε στο συγγραφέα της επιστολής σας ένα αντίγραφο. Διαφορετικά, φροντίστε να τον πληροφορήσετε για κάποια απαραίτητα στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμο σας, το τμήμα στο οποίο φοιτάτε, την ειδικότητά σας και ότι άλλο στοιχείο (π.χ. αναλυτική βαθμολογία) θεωρείτε απαραίτητο και πρέπει να συμπεριλάβει στην επιστολή.

Δώστε στους συγγραφείς των συστατικών σας επιστολών ένα χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 2 εβδομάδων για τη σύνταξη της επιστολής. Να θυμάστε ότι η συγγραφή μιας αξιόλογης συστατικής επιστολής απαιτεί περίπου 45-60 λεπτά της ώρας.

Ενημερώστε τις συστάσεις σας για την ημερομηνία που χρειάζεστε τη συστατική επιστολή.

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να γράφονται σε χαρτί με κεφαλίδα τον τίτλο του οργανισμού, του πανεπιστημίου, της σχολής ή του φορέα.

Προμηθεύσετε το συγγραφέα της συστατικής σας επιστολής με ένα φάκελο, όπου θα αναγράφεται ο παραλήπτης (π.χ. ένας πιθανός εργοδότης, ένα πανεπιστήμιο, ή εσείς) και τα απαραίτητα γραμματόσημα.

Φροντίστε να ζητήσετε στη συνέχεια ένα αντίγραφο της συστατικής επιστολής για το αρχείο σας (εφόσον αυτή δεν είναι εμπιστευτική). Ωστόσο, αυτός που θα γράψει την επιστολή πιθανόν να αρνηθεί να σας δώσει αντίγραφο, διότι η συστατική επιστολή συνήθως θεωρείται εμπιστευτική και συνεπώς το περιεχόμενό της μη ανακοινώσιμο στον ενδιαφερόμενο.

Αν και η τελική απόφαση είναι δική σας, οι περισσότερες επιτροπές επιλογής υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ή υποψήφιων εργαζομένων συστήνουν να μην ασκήσετε το δικαίωμά σας να διαβάσετε τη συστατική επιστολή αφού αυτή έχει συσταθεί. Κάτι τέτοιο δίνει μεγαλύτερη αξιοπιστία και βαρύτητα στη συστατική επιστολή.

Επικοινωνήστε ξανά με το συγγραφέα της επιστολής σας για να διαπιστώσετε αν χρειάζεται επιπλέον πληροφορίες και για να του υπενθυμίσετε τη σύνταξη της επιστολής.

Τέλος, γράψτε ένα σύντομο ευχαριστήριο γράμμα σε κάθε έναν από αυτούς που σας σύστησαν και μην παραλείψετε να τους ενημερώσετε για την έκβαση της αίτησής σας.

 

Τι πρέπει να προμηθεύσετε τα άτομα που θα σας δώσουν συστατική επιστολή

(ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

Είναι χρήσιμο να προμηθεύσετε τα άτομα που θα σας δώσουν συστατική επιστολή με πληροφορίες που αφορούν το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό σας υπόβαθρο καθώς και με πληροφορίες για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στα οποία σκοπεύετε να υποβάλετε αιτήσεις. Συγκεκριμένα, δώστε σε όσους προτίθενται να σας χορηγήσουν συστατική επιστολή:
Βιογραφικό σημείωμα
Αναλυτική βαθμολογία από τη γραμματεία του τμήματος σας
Κατάλογο με τις εργασίες που εκπονήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας
Κατάλογο με τις διευθύνσεις στις οποίες θα πρέπει να σταλούν οι συστατικές επιστολές.
Έντυπα συστατικών επιστολών: οι συστατικές επιστολές πρέπει να είναι γραμμένες είτε σε ειδικό έντυπο που σας έχει στείλει το εκπαιδευτικό ίδρυμα μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας είτε σε επιστολόχαρτο του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο πραγματοποιήσατε τις προπτυχιακές σας σπουδές.
Φακέλους συστατικών επιστολών, εφόσον παρέχονται. Εάν δεν χορηγείται ειδικός φάκελος από το πανεπιστήμιο στο οποίο θα τις στείλετε, τότε φροντίστε να προμηθεύσετε τον καθηγητή με φάκελο του ιδρύματος στο οποίο πραγματοποιείτε ή πραγματοποιήσατε τις προπτυχιακές σας σπουδές.

alfavita.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Αποτελέσματα ελέγχου αιτήσεων υποψήφιων φοιτητών Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ελέγχου αιτήσεων για εισαγωγή στα Προγράμματα Σπουδών και ...