Home / Τούρκικα / Άλλα Άρθα / Πενήντα δύο υποτροφίες σε Έλληνες για το 2012-2013 για θερινά σεμινάρια γλώσσας, αλλά και προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα

Πενήντα δύο υποτροφίες σε Έλληνες για το 2012-2013 για θερινά σεμινάρια γλώσσας, αλλά και προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα

Δημοσιεύτηκε: 1:25 μμ Δεκέμβριος 23rd, 2012  


ypourgeio_paideias

Οι υποτροφίες που χορηγούνται με τη μεσολάβηση του ελληνικού υπουργείου Παιδείας αφορούν θερινά σεμινάρια γλώσσας, αλλά και προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο οι οικονομικές όσο και οι άλλες παροχές προσφέρονται από τη χώρα η οποία χορηγεί την υποτροφία, βάσει του μορφωτικού προγράμματος που έχει υπογράψει με την Ελλάδα.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας από τους ενδιαφερομένους υποβάλλονται έως και τις 24 Δεκεμβρίου, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με την κατάθεσή τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (για τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας).

Εκτός από τον φάκελο υποψηφιότητας που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι, οφείλουν, επίσης, να συμπληρώσουν και να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e mail: foitmer.yp@minedu.gov.gr τον πρότυπο πίνακα που συνοδεύει την προκήρυξη. Αναλυτικότερες πληροφορίες προσφέρονται στην ιστοσελίδα του υπουργείου: https://www.minedu.gov.gr/prokhryxeis-diagwnismoi-ypotrofies.

Βουλγαρία
Δύο υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού μπορούν να διεκδικήσουν Ελληνες υποψήφιοι. Η πρώτη υποτροφία αφορά το Πανεπιστήμιο St. Kliment Ohridski στη Σόφια και η δεύτερη το St. Cyril and St. Methodius στο Veliko Tarnovo. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τη βουλγαρική γλώσσα και επιπλέον την Αγγλική ή Γαλλική (αν πρόκειται για το θερινό σεμινάριο). Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

Εσθονία
Τρεις υποτροφίες προσφέρει η κυβέρνηση της Εσθονίας για μεταπτυχιακές σπουδές και σεμινάριο γλώσσας. Αναλυτικότερα, η μία υποτροφία (συνολικής διάρκειας δέκα μηνών) αφορά μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα σε Δημόσιο ΑΕΙ της χώρας, ενώ οι άλλες δύο υποτροφίες έχουν να κάνουν με θερινό σεμινάριο γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο του Τάρτου ή στο Πανεπιστήμιο του Τάλιν.

Οι υποτροφίες απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σε εν ενεργεία καθηγητές, ερευνητές και σπουδαστές, ενώ απαραίτητα θεωρείται η γνώση της γλώσσας της χώρας (προκειμένου για μεταπτυχιακές σπουδές) και η γνώση Αγγλικών (προκειμένου για θερινό σεμινάριο ή έρευνα). Πληροφορίες παρέχονται στις ιστοσελίδες: www.ut.ee, www.isu.ut.ee,www.smartestonia.ee, www.archimedes.ee καιhttps://studyinestonia.ee/study/scholarships/bilateral-agreements/greece.

Κύπρος

Δύο υποτροφίες (δεκάμηνης διάρκειας) για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα σε τομείς προτεραιότητας που θέτει η χώρα και μία υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές προσφέρει η κυπριακή κυβέρνηση σε Ελληνα μόνιμο εκπαιδευτικό από την πρωτοβάθμια ή από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ουγγαρία
Πέντε υποτροφίες χορηγεί η ουγγρική κυβέρνηση σε Ελληνες υποψηφίους που γνωρίζουν Αγγλικά ή Γερμανικά. Συγκεκριμένα οι δύο υποτροφίες αφορούν μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα (διάρκειας μέχρι δέκα μήνες), ενώ οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 40ό έτος (προκειμένου για μεταπτυχιακές σπουδές), το 35ο έτος (για διδακτορικό κύκλο σπουδών) και το 45ο έτος της ηλικίας τους για μετα-διδακτορικό κύκλο σπουδών.

Εξάλλου, ακόμη τρεις υποτροφίες (διάρκειας ενός μηνός η καθεμία) προσφέρονται για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού. Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:www.scholarship.hu.

Λετονία
Μία υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα χρονικής διάρκειας δέκα μηνών και δύο υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού προσφέρει η κυβέρνηση της Λετονίας σε Ελληνες υποψηφίους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν επιπλέον πληροφορίες στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Ιδρύματος για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης: https://www.viaa.gov.lv ή www.studyinlatvia.lv.

Πολωνία
Μία υποτροφία (διάρκειας έως 10 μήνες) για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα και δύο (διάρκειας ενός μηνός η καθεμία) για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας (Polonicum) προσφέρει η πολωνική κυβέρνηση. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.buwiwm.edu.pl.

Βέλγιο: Σπουδές στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών και στο Κολέγιο της Ευρώπης

Βέλγιο (γαλλική κοινότητα)
Προσφέρεται μία υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γαλλικής γλώσσας και πολιτισμού στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών. Η υποτροφία απευθύνεται σε υποψήφιους με γνώση της Γαλλικής, τουλάχιστον επιπέδου Α1, του Κοινού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Οι Ελληνες υποψήφιοι υπότροφοι οφείλουν να έχουν εφοδιαστεί με την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης-ασθενείας (CEAM) από τον οικείο ασφαλιστικό τους ελληνικό φορέα. Περισσότερες πληροφορίες στο Universite Libre de Bruxelles (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών):https://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html e mail: cvulb@admin.ulb.ac.be. Επίσης, δημόσιοι υπάλληλοι ή διπλωμάτες μπορούν να επωφεληθούν από τις επιπλέον δύο υποτροφίες στο Πανεπιστήμιο Umons που προσφέρονται για το καλοκαίρι του 2013, με στόχο την εξειδίκευση στη γαλλική γλώσσα ως εργαλείο στις Διεθνείς Σχέσεις.

Πληροφορίες στο www.wbi.be ή στο e-mail: wbi@wbi.be.

Φλαμανδική Κοινότητα

Τρεις υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές χρονικής διάρκειας δέκα μηνών η καθεμία προσφέρονται σε Ελληνες υποτρόφους, εκ των οποίων η μία μπορεί να χορηγηθεί για σπουδές στο Κολέγιο της Ευρώπης στην Bruges.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος ή άλλων ισότιμων τίτλων σπουδών και να γνωρίζουν την αγγλική ή γαλλική ή ολλανδική γλώσσα. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να βεβαιωθούν ότι το πανεπιστήμιο της επιλογής τους ανήκει στη φλαμανδική κοινότητα και να γνωρίζουν τη γλώσσα εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες: www.kul.be ήwww.coleurope.be.

Χορηγίες για Ιορδανία, Κίνα, Μεξικό, Ν. Κορέα, Τουρκία
Τρεις υποτροφίες για πλήρη κύκλο προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών ή για έρευνα σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο προσφέρονται από τα πανεπιστήμια της Ιορδανίας.

Κάθε υποτροφία για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνας είναι διάρκειας δέκα μηνών στον τομέα της αραβικής γλώσσας, ενώ οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν ένα έτος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν την αραβική ή της αγγλική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα: www.ju.edu.jo.

Κίνα
Δύο υποτροφίες για πλήρη κύκλο προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών ή για έρευνα και τέσσερις υποτροφίες για θερινό σεμινάριο γλώσσας και πολιτισμού προσφέρει η κινεζική κυβέρνηση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν Κινέζικα, ενώ για τις μεταπτυχιακές σπουδές ή την έρευνα απαραίτητη είναι και η γνώση της Αγγλικής.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι υποψήφιοι, που θα γίνουν τελικά δεκτοί από την Κίνα ως υπότροφοι, θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον μία φορά το πιστοποιητικό υγείας στην πρεσβεία της Κίνας στην Αθήνα, προκειμένου να εξασφαλίσουν visa.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις ιστοσελίδες:https://en.csc.edu.cn/Laihua/47f2aff19b29440d972e56ac08ad4d38.shtml καιhttps://www.chinamission.be/eng/ και www.csc.edu.cn.

Μεξικό
Μία υποτροφία από έξι έως 12 μήνες χορηγεί η κυβέρνηση του Μεξικού για το 2014, με αντικείμενο την πραγματοποίηση σπουδών ή έρευνας σε επίπεδο master ή διδακτορικού ή ειδίκευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις εξής ιστοσελίδες: https://becas.sre.gob.mx καιhttps://amexcid.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros.

Νότιος Κορέα
Τη δυνατότητα να κάνει το master ή το διδακτορικό του σε ένα πανεπιστήμιο της Ν. Κορέας, για χρονική περίοδο τουλάχιστον δύο ακαδημαϊκών ετών, θα έχει ένας Ελληνας υπότροφος.

Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση της κορεατικής ή της αγγλικής γλώσσας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα: www.niied.go.kr.

Τουρκία
Οι ενδιαφερόμενοι για τις υποτροφίες της κυβέρνησης της Τουρκίας για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 μπορούν να βρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται στην ιστοσελίδα https://digm.meb.gov.tr, καθώς οι υποτροφίες της Τουρκίας δεν υπόκεινται στους όρους και στις προϋποθέσεις που ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.

Μεταπτυχιακά σε Τσεχία, Σλοβενία, Σλοβακία, Σερβία, Κροατία
Εως δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα (διάρκειας από 5 έως 10 μήνες) και δύο υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού στην Πράγα ή στο Olomouc χορηγεί η τσέχικη κυβέρνηση.

Και στις δύο περιπτώσεις οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας ή Αγγλικά ή Γαλλικά. Περισσότερες πληροφορίες προσφέρονται στις ιστοσελίδες:www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/general_visa_information/index.html,https://www.msmt.cz/international-cooperation-1/scholarships-for-the-academic-year-2012-2013.

Σλοβενία
Μία υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα διάρκειας έως 10 μήνες χορηγεί η κυβέρνηση της χώρας σε μεταπτυχιακούς ή/και διδακτορικούς φοιτητές, οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε ελληνικό πανεπιστήμιο και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους στη Σλοβενία. Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η συνεννόηση των φοιτητών, τόσο με το πανεπιστήμιο στο οποίο ήδη φοιτούν, όσο και με το πανεπιστήμιο στο οποίο επιθυμούν να μεταβούν στη Σλοβενία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις ιστοσελίδες:https://www.cmepius.si/en/bilateralscholarships-2013-14.aspx,https://www.cmepius.si/bilateralne-stipendije/tuj-student.aspx, καθώς και να στέλνουν e-mail στο: scholarships@cmepius.si.

Σλοβακία
Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα προσφέρει η κυβέρνηση της Σλοβακίας σε δύο έως τρεις Ελληνες υποψηφίους. Η διάρκεια της υποτροφίας κυμαίνεται από πέντε έως δέκα μήνες, ενώ η γλώσσα που απαιτείται είναι η τοπική.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις εξής ιστοσελίδες: www.stipendia.sk, www.scholarships.skκαι https://www.minedu.sk/data/USERDATAEN/Scholarships.

Σερβία
Δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα και πέντε υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού χορηγεί η σερβική κυβέρνηση σε Ελληνες υποψηφίους.

Για τις μεταπτυχιακές σπουδές (διάρκειας έως 10 μηνών) είναι απαραίτητη η γνώση της σερβικής γλώσσα, ενώ προκειμένου για έρευνα παρέχεται η δυνατότητα σε υποψηφίους που γνωρίζουν Αγγλικά ή Γαλλικά.

Κροατία
Μία υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα (διάρκειας 10 μηνών) και δύο υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού προσφέρει η κυβέρνηση της Κροατίας.

Η γνώση Κροατικών είναι αναγκαία προϋπόθεση για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, ενώ στοιχειώδεις γνώσεις ζητούνται και για το θερινό σεμινάριο.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με γνώση Κροατικών, είναι δυνατό να προταθούν γνώστες της αγγλικής γλώσσας.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα: https:// www.mzos.hr.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΝΟΥ

ΕΘΝΟΣ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση για μεταπτυχιακά επιστρέφει στην Ελλάδα

Η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση για μεταπτυχιακά επιστρέφει στην Ελλάδα Η QS – ...