Home / Αγγλικά / Άλλα άρθρα / HAU – Ο διαγωνισμός έκθεσης Essay Contest 2012-2013 αρχίζει!

HAU – Ο διαγωνισμός έκθεσης Essay Contest 2012-2013 αρχίζει!

Δημοσιεύτηκε: 6:23 μμ Σεπτέμβριος 24th, 2012  


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο 5ος διαγωνισμός έκθεσης Essay Contest της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης που διοργανώνεται σε συνεργασία με την Αμερικανική Γωνιά της Βιβλιοθήκης της για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 με θέμα Going Green: Helping to Create Environment-Friendly Schools αρχίζει!

Αιτήσεις συμμετοχής και εκθέσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012. Επίσης το υποστηρικτικό υλικό για το διαγωνισμό θα είναι διαθέσιμο στο σύστημα ORFEAS την ίδια ημέρα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι προετοιμάζοντας τους μαθητές σας για το Essay Contest τους προετοιμάζετε ταυτόχρονα και για τις εξετάσεις Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE) του Πανεπιστημίου του Michigan. Με την εγγραφή των μαθητών σας στο διαγωνισμό, θα έχετε άμεση πρόσβαση σε ένα δίκτυο υπηρεσιών που αποσκοπούν στην πληρέστερη δυνατή προετοιμασία των υποψηφίων στο επίπεδο Β2 της αγγλικής γλώσσας.

Για ερωτήσεις και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στον διαγωνισμό οι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης:

 • Τ: 210 3680000
 • F: 210 3634200 / Attention: Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων

Θέμα διαγωνισμού και σημαντικές ημερομηνίες

Το θέμα του διαγωνισμού έκθεσης για το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013 είναι:

Going Green: Helping to Create Environment-Friendly Schools.

Βραβεία
 • 1ο Βραβείο: Notebook computer
 • 2ο–3ο Βραβεία: Netbook computer
 • 4o – 10oΒραβεία: Βιβλία και Λεξικά
  • Η αποδοχή οποιουδήποτε από τα παραπάνω βραβεία αποτελεί αυτόματη συναίνεση στη δημοσίευση και οποιαδήποτε άλλη χρήση για δημόσια προβολή από την Ελληνοαμερικανική Ένωση των ονομάτων των νικητών του διαγωνισμού, των γραπτών τους, των φωτογραφιών τους καθώς και του τόπου διαμονής τους χωρίς αποζημίωση.
  • Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποια από τους δέκα (10) συμμετέχοντες στην τελική φάση του διαγωνισμού δεν εμφανιστεί την ημέρα της τελικής εξέτασης τότε, δεν θα έχει το δικαίωμα να διαγωνιστεί σε άλλη ημερομηνία και να διεκδικήσει ένα από τα δέκα βραβεία.
Σημαντικές ημερομηνίες
 • Έναρξη εγγραφών: 24 Σεπτεμβρίου 2012
 • Λήξη εγγραφών: 31 Ιανουαρίου 2013
 • Λήξη υποβολής εκθέσεων: 28 Φεβρουαρίου 2013

Ποιες είναι οι φάσεις του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός έκθεσης Essay Contest της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης έχει δύο φάσεις: την προκαταρκτική φάση και την τελική φάση.

Προκαταρκτική φάση

Η προκαταρκτική φάση του διαγωνισμού διαρκεί περίπου πέντε μήνες, από τον Σεπτέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο. Κατά την διάρκεια αυτής της φάσης τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών δηλώνουν συμμετοχή στον διαγωνισμό και υποβάλλουν τις εκθέσεις των μαθητών τους. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εκθέσεων η Επιτροπή Αξιολόγησης της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης επιλέγει δέκα (10) διαγωνιζόμενους που προκρίνονται στην τελική φάση.

Τελική φάση

Οι δέκα υποψήφιοι που συμμετέχουν στην τελική φάση καλούνται να γράψουν μέσα σε 30 λεπτά μια έκθεση 200 – 250 λέξεων σε παρόμοιο θέμα με αυτό του διαγωνισμού. Ο τελικός του διαγωνισμού γίνεται στην Ελληνοαμερικανική Ένωση όπου καλούνται οι τελικοί υποψήφιοι συνοδευόμενοι από τους γονείς και τους δασκάλους τους.

Σε ποιους απευθύνεται ο διαγωνισμός

Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές εγγεγραμμένους σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών σε όλη την Ελλάδα που διαθέτουν κωδικό συνεργασίας με την Ελληνοαμερικανική Ένωση. Για να συμμετέχουν στον διαγωνισμό οι μαθητές από αυτά τα σχολεία πρέπει:

 • να ΜΗΝ κατέχουν πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας επιπέδου B2 ή μεγαλύτερο
 • να προετοιμάζονται για τις εξετάσεις Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE) του Πανεπιστημίου του Michigan (εξεταστική Μαΐου του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013)
 • να κατανοούν και να αποδέχονται πλήρως τους όρους του διαγωνισμού

Στον διαγωνισμό ΔΕΝ μπορούν να συμμετέχουν:

 • εργαζόμενοι της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ή οι συγγενείς τους
 • μαθητές που παρακολουθούν μαθήματα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013
 • μεμονωμένοι υποψήφιοι που δεν φοιτούν σε κάποιο από τα παραπάνω αναφερόμενα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Ποιες είναι οι προδιαγραφές του διαγωνισμού

Προδιαγραφές του διαγωνισμού
 • Στην προκαταρκτική φάση οι εκθέσεις πρέπει να είναι 200-250 λέξεις. Οι υποψήφιοι της τελικής φάσης θα κληθούν να γράψουν μια έκθεση περίπου 250 λέξεων πάνω σε καινούργιο θέμα.
 • Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να γράψουν την έκθεσή τους χωρίς βοήθεια από άλλους. Όλες οι πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν από πηγές πρέπει να καταχωρηθούν και να παρουσιαστούν κατάλληλα.
 • Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να απαντήσουν στο επίσημο θέμα του διαγωνισμού.
 • Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να γράψουν την έκθεση στο επίσημο χαρτί του διαγωνισμού.
 • Ο κάθε υποψήφιος συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας μόνο μια έκθεση.
 • Οι εκθέσεις υποβάλλονται με διπλό διάκενο γραμμένες στον υπολογιστή, δακτυλογραφημένες ή με ευανάγνωστο γραφικό χαρακτήρα.
 • Τα βραβεία θα δοθούν μόνο στους υποψήφιους που θα συμμετέχουν στις εξετάσεις Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE) του Πανεπιστημίου του Michigan την εξεταστική περίοδο Μαΐου 2013.

Ποιοι είναι οι όροι του διαγωνισμού και τα κριτήρια αξιολόγησης

Όροι του διαγωνισμού
 • Οι συμμετοχές που δεν πληρούν όλους τους όρους και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού θα ακυρώνονται.
 • Η εγγραφή στο διαγωνισμό και η υποβολή εκθέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 αρχίζουν στις 24 Σεπτεμβρίου 2012. Όλες οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2013. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για εκθέσεις που χάθηκαν στο κανονικό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υποβλήθηκαν μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, είναι δυσανάγνωστες ή ημιτελείς.
 • Οι σχετικές με το διαγωνισμό αποφάσεις της Διοίκησης και της Επιτροπής Αξιολόγησης της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης είναι οριστικές και αμετάκλητες.
 • Οι εκθέσεις δεν αναβαθμολογούνται σε καμία περίπτωση και ως εκ τούτου αιτήσεις αναβαθμολόγησης δεν γίνονται δεκτές.
 • Με την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι υποψήφιοι συμφωνούν ότι οι εκθέσεις τους γίνονται αυτόματα ιδιοκτησία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και δεν επιστρέφονται.
 • Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να τυπώνει και να προβάλλει τις εκθέσεις ή / και τις φωτογραφίες των συμμετεχόντων και των νικητών του διαγωνισμού.
 • Η Ελληνοαμερικανική Ένωση αναλαμβάνει να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής (μια διανυκτέρευση και μετακίνηση για δύο άτομα) για όλους τους διαγωνιζόμενους της τελικής φάσης με εξαίρεση όσων ζουν στον νομό Αττικής.
 • Στην περίπτωση που εξαιρετικές περιστάσεις εμποδίσουν την διεξαγωγή της τελικής φάσης, η Ελληνοαμερικανική Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει την εκδήλωση και να την προγραμματίσει σε άλλο χρόνο.
 • Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν εξασφαλίζει στους υποψηφίους την επιτυχία στις εξετάσεις του ECCE.
Κριτήρια αξιολόγησης
 • Όλες οι υποβληθείσες εκθέσεις αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από έμπειρους αξιολογητές γραπτού λόγου καθώς και από στέλεχος του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων που εκτελεί χρέη Προέδρου της Επιτροπής.
 • Όλες οι υποβληθείσες εκθέσεις αξιολογούνται σύμφωνα με συγκεκριμένη κλίμακα αξιολόγησης που βασίζεται σε λεπτομερή κριτήρια.
 • Οι υποβληθείσες εκθέσεις ΔΕΝ αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του ECCE.
 • Η κάθε έκθεση αξιολογείται από δύο (2) αξιολογητές. Η τελική βαθμολογία για την κάθε έκθεση αποτελεί το άθροισμα των βαθμολογιών των δύο αξιολογητών.
 • Οι εκθέσεις δεν αναβαθμολογούνται σε καμία περίπτωση.

Πως να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό

Εγγραφή στον διαγωνισμό

Οι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών μπορούν να εγγράψουν τους μαθητές τους στον διαγωνισμό συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής που βρίσκεται στο σύστημα ORFEAS Για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 η περίοδος εγγραφών ξεκινάει στις 24 Σεπτεμβρίου 2012 και ολοκληρώνεται στις 31 Ιανουαρίου 2013.

Για ερωτήσεις και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στον διαγωνισμό οι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης:

 • Τηλέφωνο: 2103680000
 • Fax: 2103634200 / Υπ’ όψιν Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
 • Email: essaycontest@hau.gr
Υποβολή εκθέσεων

Η υποβολή εκθέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 αρχίζει στις 24 Σεπτεμβρίου 2012. Όλες οι εκθέσεις προς αξιολόγηση θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2013 μέσω e-mail, fax ή ταχυδρομικώς:

 • Fax: 2103634200 / Υπ’ όψιν Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
 • Email: essaycontest@hau.gr
 • Διεύθυνση: Ελληνοαμερικανική Ένωση – Διαγωνισμός Έκθεσης
  Μασσαλίας 22 , 106 80 Αθήνα

………………………………………………………………………….

We are pleased to announce the launch of the 5th Hellenic American Union Essay Contest. The competition, called Going Green: Helping to Create Environment-Friendly Schools, is being organized in cooperation with the American Corner of the HAU Library for the academic year 2012-2013!

We will start accepting completed registration forms and essays on Monday, September 24, 2012. Supporting material for the essay contest will be made available through the ORFEAS system on the same day.

We would like to remind you that by preparing your students for the Hellenic American Union Essay Contest you are preparing them at the same time for the University of Michigan Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE) . Registering your students for the essay contest early will give you the opportunity to access a network of services to help candidates prepare for the B2 level English language examinations.

If you have any questions on completing the registration form or have any other questions, please contact the Center for Examinations and Certifications of the Hellenic American Union:

 • T: 210 3680000
 • F: 210 3634200 / Attention: Center for Examinations and Certifications

 


Contest topic and important dates

The Essay Contest topic for the academic year 2012 – 2013 is:

Going Green: Helping to Create Environment-Friendly Schools.

Prizes
 • 1st Prize: Notebook computer
 • 2nd–3rd Prizes: Netbook computer
 • 4th – 10th Prizes: Books and Dictionaries
  • Accepting any of the prizes constitutes permission for the Hellenic American Union to make public and use the winner’s name, photograph, city of residence and submitted work for publicity purposes without further compensation.
  • Anyone selected to participate in the final stage of the contest who fails to appear for the final writing event will not be given another opportunity to write the final essay, and will be ineligible to win any of the prizes.
Important dates
 • Registration starts: September 24, 2012
 • Registration deadline: January 31, 2013
 • Essay submission deadline: February 28, 2013

Contest stages

The Hellenic American Union Essay Contest has two stages: the Preliminary stage and the Final stage.

Preliminary stage

The Preliminary stage of the essay contest runs for approximately five months, September to February. During this stage Language Schools register for the contest and submit entries for their students. Following the essay submission deadline the Hellenic American Union Rating Committee selects ten (10) finalists who go through to the Final stage.

Final stage

The Final stage of the essay contest is a writing event for the ten finalists selected from the Preliminary stage. The finalists are given a new topic on which they write an original essay of approximately 200-250 words in 30 minutes. The final writing event takes placeat the Hellenic American Union where the finalists are accompanied by their parents and teachers.

Contest eligibility and requirements

Contest Eligibility

The contest is open to students enrolled in Language Schools throughout Greece that have registered with the Hellenic American Union and have been given a School Code. To enter the contest, students from these schools must:

 • NOT possess a B2 level (or above) English language certificate
 • be preparing for the May 2013 University of Michigan Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE)
 • fully understand and unconditionally agree to the terms of the contest

The contest is NOT open to:

 • Hellenic American Union employees or their relatives.
 • students who attend any Hellenic American Union course during the academic year 2012-2013
 • individual candidates who are not enrolled in one of the above mentioned Foreign Language Schools
Contest Requirements
 • At the Preliminary stage essays must be between 200 and 250 words. Those contestants selected for the Final stage will be asked to write an original essay of approximately 250 words on a new topic.
 • Contestants must produce an original essay without any guidance from any other party. All information obtained from sources in any form must be appropriately documented and acknowledged.
 • Contestants must write on the official topic of the contest ONLY.
 • Contestants must write on the official writing paper of the contest.
 • Each contestant must submit only one essay in the contest.
 • Essays may be word-processed, typewritten or legibly handwritten.
 • To be awarded their prizes all prize winners must take the University of Michigan Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE) that will be held in May 2013.

Contest policies and assessment criteria

Contest Policies
 • All entries not in compliance with any one of the contest requirements will be disqualified.
 • Registration and essay submissions for the 2012-2013 contest will start September 24, 2012. All entries must be submitted by February 28, 2013. The Hellenic American Union is not responsible for misdirected, lost, late, illegible, or incomplete submissions.
 • Decisions of the Hellenic American Union Administration and the Hellenic American Union Rating Committee are final and irrevocable.
 • Essays will not be rescored on any account and, therefore, rescore requests will not be accepted.
 • By entering the contest, contestants agree that their essay will become the property of the Hellenic American Union and will not be returned.
 • The Hellenic American Union reserves the right to print and display the essays and/or photographs of contest winners.
 • The Hellenic American Union undertakes to cover travel and accommodation costs (one night accommodation and travel for two persons) for all contestants who have been selected to participate in the final writing event with the exception of those living in the prefecture of Attica.
 • In the event that extraordinary circumstances prevent the Hellenic American Union from holding the scheduled final writing event, the Hellenic American Union reserves the right to cancel the event or reschedule it at a later date.
 • Being a finalist or winning the contest does not guarantee success in the ECCE examination.
Assessment and rating criteria
 • All submitted essays will be judged by the Hellenic American Union Essay Contest Rating Committee. The Rating Committee consists of writing experts and a senior member of the Center for Examinations and Certifications serving as Committee Chair.
 • All essays will be rated according to a rating scale based on a set of designated scoring criteria.
 • Essays are NOT scored following the ECCE scoring criteria.
 • Essays are scored by two raters. The scores from both raters are added together to yield the final score for each candidate.
 • No essays will be rescored.

Contest registration and essay submission

Contest Registration

School owners can register their students by completing the registration form found in ORFEAS. For the 2012-2013 contest registration starts September 24, 2012 and the deadline is January 31, 2013.

For questions or clarifications concerning registration form completion school owners can address the Center for Examinations and Certifications of the Hellenic American Union:

 • Telephone: 2103680000
 • Fax: 2103634200 / Attention: Center for Examinations and Certifications
Essay submission

Essay submissions for the 2012-2013 contest will be accepted starting September 24, 2012. All entries must be submitted by February 28, 2013 to one of the following:

 • Fax: 2103634200 / Attention: Center for Examinations and Certifications
 • Email: essaycontest@hau.gr
 • Address: Hellenic American Union Essay Contest
  Athens | 22 Massalias St. | 106 80 Athens | T.: 2103680000

The Hellenic American Union is not responsible for misdirected, lost, late, illegible, or incomplete submissions.

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΣΕΠΕ Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ: Ψήφισμα για την προσπάθεια αθώωσης της Χρυσής Αυγής

Ψήφισμα για την προσπάθεια αθώωσης της Χρυσής Αυγής Το Δ.Σ. του ΣΕΠΕ ...