Home / Featured / Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθηγητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών Π.Κ. 20/07.09.2012 ΣΣΕ (6-9-2012) των εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του νομού Αττικής

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθηγητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών Π.Κ. 20/07.09.2012 ΣΣΕ (6-9-2012) των εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του νομού Αττικής

Δημοσιεύτηκε: 7:18 μμ Σεπτέμβριος 8th, 2012  


Π.Κ. 20/07.09.2012

Συλλογική σύμβαση εργασίας (6-9-2012) των εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του νομού Αττικής

Στην Αθήνα σήμερα την 06/09/2012, μεταξύ των συμβαλλόμενων στο παρόν :

Αφ’ ενός της εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών», η οποία εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο της Άννα Μπουλντούμη και τον Γενικό Γραμματέα Γεώργιο Ζηκόπουλο, οι οποίοι είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από το Δ.Σ. του Συνδέσμου τους για την υπογραφή της παρούσης

και αφ’ ετέρου του Σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής», το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο του Δ.Σ. Αρτέμιδα Κυπριώτου και τη Γενική Γραμματέα του Δ.Σ. Ευγενία Φουρναράκη, οι οποίες για την υπογραφή της παρούσης τυγχάνουν νόμιμα εξουσιοδοτημένες από το Δ.Σ. της ανωτέρω συνδικαλιστικής οργάνωσης, συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κατωτέρω μετά από διμερείς διαπραγματεύσεις κατόπιν προσκλήσεως της εργοδοτικής πλευράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ν, 1876/90:

Συνάπτουν μεταξύ τους Τοπική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του νομού Αττικής και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που ακολουθούν:

1 ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Στο ρυθμιστικό πεδίο της παρούσας υπάγονται όσοι απασχολούνται στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του Νομού Αττικής με διάφορες ειδικότητες και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

α) Για τους διδάσκοντες ξένη γλώσσα η κατώτερη αμοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) ορίζεται ως εξής:

i) Για τους διδάσκοντες Ξένες Γλώσσες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 0 έως 900 ημερομίσθια απασχόλησης σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η κατώτερη αμοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) για το χρονικό διάστημα από 1/9/2012 μέχρι 31/8/2013, ορίζεται στο ποσό των τριών ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (3,52 €)

ii) Για τους διδάσκοντες Ξένες Γλώσσες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 901 έως 1800 ημερομίσθια απασχόλησης στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η κατώτερη αμοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) για το χρονικό διάστημα από 1/9/2012 μέχρι 31/8/2013, ορίζεται στο ποσό των έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (6,60 €)

iii) Για τους διδάσκοντες Ξένες Γλώσσες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 1801 έως 2700 ημερομίσθια απασχόλησης στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η κατώτερη αμοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) για το χρονικό διάστημα από 1/9/2012 μέχρι 31/8/2013, ορίζεται στο ποσό των έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (6,60€)

iv) Για τους διδάσκοντες Ξένες Γλώσσες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 2701 και άνω ημερομίσθια απασχόλησης στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η κατώτερη αμοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) για το χρονικό διάστημα από 1/9/2012 μέχρι 31/8/2013, ορίζεται στο ποσό των έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (6,60€).

Επί του άνω ημερομισθίου της κατηγορίας α i χορηγούνται τα επιδόματα που προβλέπονται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας εργατοτεχνιτών/υπαλλήλων (γάμου, πολυετίας) όπως αυτά καθορίζονται από αυτή (ύψος, τρόπος και προϋποθέσεις)

β) Η αμοιβή αυτή όπως ανωτέρω ορίζεται προσαυξάνεται με επίδομα πολυετίας για τους άνω εργαζόμενους

i ) της περίπτωσης α iii οι οποίοι υπαγονται στην απόφαση αυτη χορηγείται επίδομα πολυετίας ποσού είκοσι λεπτών (0,20€),

ii ) της περίπτωσης α iv οι οποίοι υπάγονται στην απόφαση αυτή χορηγείται επίδομα πολυετίας ποσού σαράντα λεπτών (0,40€),

γ) στους εργαζομένους που υπάγονται στην απόφαση αυτή χορηγείται επίδομα γάμου, ειδικότερα στους εργαζομένους

i) της περίπτωσης α iii οι οποίοι υπάγονται στην απόφαση αυτή χορηγείται επίδομα γάμου ποσού εξήντα έξι λεπτών (0,66€),

ii) της περίπτωσης α iv οι οποίοι υπάγονται στην απόφαση αυτή χορηγείται επίδομα γάμου ποσού εξήντα έξι λεπτών (0,66€),

Το επίδομα αυτό αποτελεί μέρος των τακτικών αποδοχών κάθε εργαζόμενου και καταβάλλεται εφόσον ο δικαιούχος έχει τελέσει γάμο πριν ή κατά την διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται και στους άγαμους γονείς ανεξαρτήτου φύλλου εφόσον έχουν αποδεδειγμένα την επιμέλεια παιδιού έως 18 ετών και στους διαζευγμένους – χήρους.

δ) Για τους λοιπούς απασχολούμενους στα Κ.Ξ.Γ. (γραμματείς, καθαρίστριες, ταμίες, υπαλλήλους γραφείου κ.λ.π.) που απασχολούνται με σχέση εργασίας τα κατώτατα όρια μισθού/ημερομισθίου ορίζονται όπως αυτά προβλέπονται στην ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργατοτεχνιτών/Υπαλλήλων.

2. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

α) Η ώρα διδασκαλίας διαρκεί 50 λεπτά της ώρας και το διάλειμμα 10 λεπτά

β) Ο διδάσκων ξένη γλώσσα προσέρχεται στο κέντρο διδασκαλίας 10 λεπτά τουλάχιστον πριν την έναρξη του μαθήματος.

γ) Κατά την ώρα των διαλειμμάτων όλοι οι εργαζόμενοι παραμένουν εντός του Κέντρου, εκτός αν λάβουν προς τούτο ρητά άδεια του υπευθύνου του Κέντρου.

δ) Οι εργαζόμενοι δεν υποχρεούνται να εργαστούν κατά τις εξαιρέσιμες επίσημες αργίες. Αν ωστόσο δεχθούν να απασχοληθούν, η ωριαία αμοιβή τους προσαυξάνεται σύμφωνα με το νόμο.

ε) Ο χρόνος απασχόλησης που συμπίπτει με ημέρες εξαιρέσιμων αργιών αμείβεται κανονικά ως εάν ο εργαζόμενος είχε απασχοληθεί σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα.

στ) οι ημέρες των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, πλην των ημερών υποχρεωτικής αργίας όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, είναι εργάσιμες

ζ) Το συμφωνηθέν οριστικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των διδασκόντων ξένη γλώσσα μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τα παρακάτω: Οριστικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα θεωρείται αυτό που έχει διαμορφωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους και σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών και των λοιπών εργαζομένων του Κέντρου. Μέχρι τότε οι διδάσκοντες ξένη γλώσσα αμείβονται για τις πραγματικές ώρες διδασκαλίας που έχουν απασχοληθεί. Η διάταξη αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή τόσο για το σύνολο των ωρών απασχόλησης όσο και για την εβδομαδιαία κατανομή τους και για τους λοιπούς εργαζόμενους στο Κέντρο. Επιτρέπεται στον εργοδότη να αναδιαρθρώσει το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των διδασκόντων ξένη γλώσσα του Κέντρου έστω και αν η αλλαγή αυτή οδηγήσει σε αύξηση ή και μείωση των ωρών διδασκαλίας με αντίστοιχη αυξομείωση της αμοιβής του καθηγητή μέχρι 10% του συμφωνηθέντος οριστικού ωραρίου. Ώρες διδασκαλίας που αφαιρούνται από το πρόγραμμα του Καθηγητή λόγω κατάργησής τους (διάλυση τμήματος, αποφοίτηση μαθητών, ολοκλήρωση ύλης κ.λ.π.) δεν συνυπολογίζονται στο παραπάνω ποσοστό του 10%.

3. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

1) Όλες οι λοιπές διατάξεις της προηγούμενης Κλαδικής (Τοπικής) Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, οι οποίες δεν καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση, έπαυσαν να ισχύουν με την από 21 /05/2012 καταγγελία της από 3/8/2010 Κλαδική (Τοπικής) Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ( ΠΚ.17/4-8-2010 ) και τη μετενέργεια αυτής.

4. ΙΣΧΥΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας έχει ετήσια διάρκεια και ισχύει από την 1/9/2012 μέχρι 31/8/2013.

Η ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

……………………………………………………………………………….

Οι Σ.Σ.Ε. όπως υπάρχουν στον ΟΜΕΔ

………………………………………………………………………………

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΒΥΡΩΝΑΣ

EΡΓΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΜΑΙΜΟΥ ΣΣΕ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ!

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 6/9/2012 η εργοδοτική ένωση Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών –EUROPALSO υπέγραψε με το δήθεν εργατικό σωματείο με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής» ένα άθλιο κείμενο (Π.Κ. 20/07.9.2012) σύμφωνα με το οποίο οι καθηγητές των κέντρων ξένων γλωσσών της Αττικής που έχουν προϋπηρεσία από 0 έως 900 ημερομίσθια αμείβονται με μεικτές ωρομίσθιες απολαβές 3,52 ευρώ. Οι καθηγητές που έχουν προϋπηρεσία από 901 έως 1880 ημερομίσθια αμείβονται με μεικτές ωρομίσθιες αμοιβές 6,60 ευρώ μεικτά + 0,20 ευρώ για την προϋπηρεσία. Οι καθηγητές με προϋπηρεσία από 1801 έως 2700 ημερομίσθια θα πρέπει να αμείβονται με 6,60 ευρώ μεικτά + 0,40 ευρώ για την προϋπηρεσία και πάει λέγοντας.

Μετά από τις πρώτες εκτιμήσεις μας το ποσοστό μείωσης έναντι της Δ.Α. 5/2011 και παλαιότερων σχετικών Δ.Α. και ΣΣΕ που στο ελάχιστο διασφαλίζουν τις κατακτήσεις του κλάδου για τους καθηγητές ξενόγλωσσων φροντιστηρίων της χώρας συνολικά ξεπερνάει το 90%.

Οι ίδιο εργοδότες κατήγγειλαν την προηγούμενη μαϊμού τριετή ΣΣΕ που προέβλεπε για το 1012/2013 βασικό ημερομίσθιο 8,75 ευρώ μεικτά. Δηλαδή η νέα «μαϊμού» ΣΣΕ προβλέπει μείωση έναντι της προηγούμενη «μαϊμού» σε ποσοστό 60%!

Για την κατανόηση του ζητήματο διαβάστε παλαιότερο (28/12/2010) δημοσϊευμά μας για την «απορύθμιση των ώρων αμοιβής εργασίας στα Κέντρα Ξένων Γωσσών Ν. Αττικής» : https://www.alfavita.gr/artro.php?id=18284 . Aλλα δημοσιεύματα υπάρχουν στο ηλεκτρονικό blog μας.

Εμείς ως συνδικαλιστικό σχήμα του Συλλόγου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευσης «Ο Βύρωνας» που με τις μικρές μας δυνάμεις σχεδόν αποκλειστικά έχουμε σηκώσει το βάρος του αγώνα στα ξενόγλωσσα φροντιστήρια της Αττικής θα συνεχίσουμε την ανυποχώρητη πάλη μας ενάντια στην κανιβαλική εργοδοσία και την πολιτική της κυβέρνησης που οδηγεί στην κοινωνική ερήμωση και καταστροφή της ανθρώπινης ζωής. Οι ευθύνες του συνδικαλιστικού κινήματος στο συνολό τους είναι τεράστιες.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους και τα εργατικά σωματεία να αναλάβουν αγωνιστικές δράσεις ώστε να εξουδετερωθεί το στημένο από την εργοδοσία ψευδοσωματείο και τις στημένες συμβάσεις δουλοπαροικίας που ενισχύουν την άθλια τριτοκομματική κυβέρνηση (ΝΔ-ΝΔ-ΔΗΜΑΡ) και οδηγούν στην καταστροφή της εργασίας και στην κοινωνική ερήμωση.

………………………………………………………………

 

Συναδέλφισσα /συνάδελφε,
η εργοδοτική ένωση Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών-Europalso, αυτοί που διοργανώνουν σεμινάρια δήθεν για να σε «επιμορφώσουν», σε σύμπραξη με το ψευδοσωματείο εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ν. Αττικής, που έχουν συστήσει συγγενικά πρόσωπα γνωστών ιδιοκτητών φροντιστηρίων και άλλων ανθρώπων της εργοδοσίας, με κυβερνητικές πλάτες (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ) και ξεπουλημένους συνδικαλιστές δικηγόρους του ΠΑΣΟΚ, υπέγραψαν το προηγούμενο διάστημα παρασυμβάσεις εργασίας, μειώνοντας τις απολαβές μας στην Αττική σε ποσοστό πάνω από 50% έναντι της Διαιτητικής Απόφασης 5/2011 και σχετικών προηγούμενων Δ.Α. και Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) για τα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας. Είναι εκείνοι που ακύρωσαν, πριν ακόμα την έλευση της Τρόικας και το σχηματισμό της τρικομματικής κυβέρνησης του μαύρου μετώπου (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ), τις απολαβές μας που αντιστοιχούν σε μηνιαίο μισθό και πλήρη ασφάλιση (για τις προβλεπόμενες τουλάχιστον 18 ώρες απασχόλησης την εβδομάδα), που κατήργησαν τα επιδόματα ειδικών επαγγελματικών προσόντων, όπως μεταπτυχιακό και διδακτορικό, που υπερδιπλασίασαν την προϋπηρεσία για την καταβολή του επιδόματος πολυετίας, χωρίς να αναγνωρίζουν την πραγματικότητα των συμβάσεων ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ ή εννέα μηνών ανά έτος, που κατήργησαν την από δεκαετίες κατοχυρωμένη πληρωμή για τις αργίες και τις μέρες διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα και που αναίρεσαν ρυθμίσεις οι οποίες προστάτευαν στοιχειωδώς τη μητρότητα και την εγκυμοσύνη.
H μαύρη σύμπραξη των εργοδοτών-ιδιοκτητών των κέντρων ξένων γλωσσών της Αττικής, προκειμένου να εμποδίσει την υπογραφή γνήσιας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας κατά το προηγούμενο διάστημα, επιχείρησε να τρομοκρατήσεις συναδέλφους, να ποινικοποιήσει τους αγώνες των καθηγητών και κατέθεσε αγωγές και προσφυγές στα δικαστήρια εναντίον του ιστορικού μας σωματείου, του «ΒΥΡΩΝΑ» καταφέρνοντας με την αρωγή της δήθεν ανεξάρτητης δικαιοσύνης να υφαρπάξει την αντιπροσωπευτικότητα του κλάδου.
Το ψευδοσωματείο εργαζομένων, που περιγράφουμε παραπάνω, είχε εν τω μεταξύ οργανώσει στημένες «εκλογές» για ανάδειξη «διοικητικού συμβουλίου» από τις οποίες απέκλειαν τη συμμετοχή πραγματικών συναδέλφων. Οι «εκλογές» αυτές διεξήχθηκαν με περιφρούρηση μπράβων που επέτρεπαν να ψηφίσουν μόνο όσα άτομα είχαν καταγεγραμμένα στις λίστες τους. Οι άνθρωποι της εργοδοσίας δεν θα διστάσουν και πάλι με χουντικές μεθόδους να στήσουν «εν κρυπτώ» νέες εκλογές ώστε να εξακολουθήσουν μαζί με τους καθοδηγητές τους να ασελγούν πάνω στην επαγγελματική μας ιδιότητα και την ζωή μας.
Την Πέμπτη 6/9/2012, το Europalso, δια της προέδρου του, Άννας Μπουλτούμη, και του Γενικού Γραμματέα του, Γεώργιου Ζηκόπουλου, υπέγραψαν με το alter ego τους, δηλαδή την Αρτέμιδα Κυπριώτου και την Ευγενία Φουρναράκη, που εκπροσωπούν το στημένο από την εργοδοσία «σωματείο εργαζομένων» στα κέντρα ξένων γλωσσών νομού Αττικής, σύμβαση εργασίας (αν μπορεί ποτέ κανείς να την χαρακτηρίσει ως τέτοια), ώστε να καρπώνονται τα δίδακτρα που πληρώνει ο κάθε μαθητής και να πετούν στους εκπαιδευτικούς, που θα προσλαμβάνουν στις επιχειρήσεις τους, κάποια ψίχουλα για αμοιβή. ¨εκανα μέρος Για να γίνει περισσότερο σαφές, αυτήη αμοιβή ανά ώρα διδασκαλίας ορίζεται στα 3,52 ευρώ μεικτά (!), όσο στοιχίζουν, δηλαδή, δύο εισιτήρια του μετρό ή ένας καφές. Ενώ τους καθηγητές με προϋπηρεσία από 901 έως 1880 ημερομίσθια θέλουν να τους πληρώνουν για κάθε ώρα εργασίας με 6,60 + 0,20 ευρώ μεικτά ενώ για τους καθηγητές με προϋπηρεσία από 1801 έως 2700 ημερομίσθια με 6,60 + 0,40 ευρώ μεικτά.
Τους καθηγητές δε, που θα μπαίνουν σε τάξη για να διδάξουν 18 ώρες την εβδομάδα, θα τους αμείβουν με μηνιαίες μεικτές αποδοχές 253 ευρώ! Η μείωση αυτή φτάνει σε ποσοστό 63,53% του βασικού μηνιαίου μισθού, ενώ συνυπολογίζοντας τις απώλειες που προκύπτουν από την κατάργηση επιδομάτων προϋπηρεσίας, μεταπτυχιακών και περιόδων αργιών Χριστουγέννων και Πάσχα, η μείωση αυτή αγγίζει το 90%, έναντι της Δ.Α. 5/2011 για τα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας.
Συναδέλφισσα / συνάδελφε,

τώρα γνωρίζεις ότι εργοδότες και οι άνθρωποί τους, που εμφανίζονται ως εκπρόσωποι δήθεν εργαζομένων, κήρυξαν πόλεμο σε ολόκληρο των κλάδο της ιδιωτικής ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Καταπατούν κάθε έννοια λογικής και αξιοπρέπειας, υπονομεύουν το εκπαιδευτικό έργο κάθε καθηγητή, εμπαίζουν τους γονείς και τους μαθητές, εξευτελίζουν την ίδια την Παιδεία!

Στο βρόμικο αυτό πόλεμο θα απαντήσουμε με πόλεμο! Ήρθε η ώρα να αναλάβει ο καθένας από εμάς τις ευθύνες του απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό, τους μαθητές του και στην κοινωνία.

Μην υποτάσσεσαι στο εργασιακό καθεστώς δουλείας που σου επιβάλουν οι εργοδότες, αντιστάσου στον κανιβαλισμό τους. Ανάκτησε την υπερηφάνεια σου!

Επικοινώνησε μαζί μας, μην μένεις στο περιθώριο! Μην δέχεσαι να εργάζεσαι με δουλοπρεπείς συμβάσεις εργασίας! Ενημερώσου, οργανώσου! Έλα στον ιστορικό μας σύλλογο, τον «Βύρωνα», πλαισίωσε το συνδικαλιστικό μας σχήμα, την Ενωτική Πρωτοβουλία. Κανείς καθηγητής δεν περισσεύει, όλοι μαζί ενωτικά να υπερασπίσουμε την αξιοπρέπεια μας, την εργασία μας, το εκπαιδευτικό μας έργο, τη ζωή μας.

Είναι στο χέρι μας να ανατρέψουμε αυτόν τον εργασιακό μεσαίωνα. Η αλληλεγγύη κι η ενότητα στον αγώνα μας είναι τα όπλα μας.

https://enotikiprotovouliavyronas.blogspot.gr/2012/09/blog-post.html


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...