Home / Αγγλικά / Άλλα άρθρα / ΟΑΕΔ – Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2012 (ΛΑΕΚ)

ΟΑΕΔ – Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2012 (ΛΑΕΚ)

Δημοσιεύτηκε: 10:27 πμ Αύγουστος 23rd, 2012  


Αριθμ. απόφ. Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. 2120/32/17-7-2012/12 (ΦΕΚ – 2330 Β/16-8-2012): Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2012.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. του Ν. 2224/94, άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 112/Α΄/8.7.1994). β. του Ν. 2336/95, άρθρο 10 (ΦΕΚ 189/Α΄/12.9.1995). γ. του Ν. 2434/96, άρθρο 1 (ΦΕΚ 188/Α΄/20.8.1996). δ. του Ν. 2956/01, άρθρο 6 παρ. 7 άρθρο 8 παρ. 2 εδ. ΙΔ,

 

άρθρο 9 παρ. 2 εδ. 2. (ΦΕΚ 258/Α΄/8.11.2001).

 

2. Τη με αριθμ. 2079/25/3-7-2012 απόφαση της Επιτρο­πής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ.

 

3. Τη γνώμη των μελών του.

 

4. Το γεγονός ότι από παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 25.000.000,00 ευρώ που θα βαρύνει τον ΛΑΕΚ, ΚΑΕ 2569, αποφασίζει την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης ως εξής:

 

Α. Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζό­μενοι) η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ με την με αριθ­μό 1079/25/3-7-2012 απόφασή της, εκπόνησε πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης υλοποιούμενο από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 1 – 25 εργαζόμενους, με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2012».

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, δικαιούχοι υλο­ποίησης είναι:

 

1. οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκ­προσώπησης των Εργοδοτών, των οποίων οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Για τους φορείς οι οποίοι έχουν κατά νόμον διεξαγάγει τις τελευταίες εκλογές χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, απαιτούνται ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον Ειρηνοδίκη όλων των μελών της εφορευτικής επιτροπής που θα βεβαιώνουν τον αριθμό των ψηφισάντων μελών του φορέα καθώς και ότι η ψηφοφορία διεξήχθη σύμφω­να με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου.

 

2. για την εφαρμογή της παρούσας, οι επιστημονικοί σύλλογοι των οποίων οι επιχειρήσεις-μέλη απασχολούν

 

από 1-25 άτομα και δεν καλύπτονται από τους δικαιού­χους του σημείου 1 (φορείς εκπροσώπησης των εργο­δοτών).

 

Οι δικαιούχοι φορείς οφείλουν να συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους μόνο εργαζόμενους επιχειρήσεων του κλάδου που εκπροσωπούν.

 

Στο ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατό­τητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι (ανεξάρτητοι):

 

– των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φο­ρείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή

 

– των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμε­τοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή

 

– το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη

 

υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι΄ αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%). Επισημαίνεται ότι:

 

1. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στις παραπάνω περι­πτώσεις μπορούν να απευθύνονται στο εργατικό κέντρο της περιοχής τους, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη, στο Νομό που υλοποιείται το συγκεκριμένο πρό­γραμμα, για να βεβαιωθεί η ειδικότητα απασχόλησής τους. Στην περίπτωση αυτή, το εργατικό κέντρο δύναται να συνεργαστεί με φορέα εκπροσώπησης των εργοδο­τών, για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης, με την υποχρέωση τήρησης των όρων της παρούσης.

 

2. Σε περίπτωση που κάποιος φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών δεν επιθυμεί να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο Νομό, τότε το εργατικό κέντρο του Νο­μού αυτού, εφόσον του έχει παραχωρηθεί εγγράφως το δικαίωμα, μπορεί να υποβάλλει και να υλοποιήσει προ­γράμματα κατάρτισης για τους εργαζόμενους των επιχει­ρήσεων του φορέα αυτού. Η έγγραφη παραχώρηση του δικαιώματος θα πρέπει να αποδεικνύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών.

 

Το εργατικό κέντρο έχει δικαίωμα να υποβάλει προ­τάσεις υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης για πε­ρισσότερους από ένα φορέα εκπροσώπησης των εργο­δοτών που δεν επιθυμούν να υλοποιήσουν πρόγραμμα κατάρτισης στο Νομό. Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα καταθέσει ένα εργατικό κέντρο θα γίνει με τα δεδομένα του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, ως να κατέθετε ο ίδιος ο φορέας την πρόταση για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης.

 

Στην παραπάνω περίπτωση το εργατικό κέντρο, θα πρέ­πει να τηρεί στο φυσικό του αρχείο βεβαίωση από κάθε φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών ξεχωριστά- ο οποί­ος έχει άμεση συνάφεια με το αντικείμενο που θα καταρ­τιστούν οι εργαζόμενοι- στην οποία θα αναφέρονται:

 

– τα στοιχεία του φορέα εκπροσώπησης των εργοδο­τών αναλυτικά (επωνυμία, ΑΦΜ, ταχ. δ/νση, τηλέφωνο κ.λπ.)

 

– ότι δεν επιθυμεί να υλοποιήσει προγράμματα κατάρ­τισης ΛΑΕΚ 1-25 το έτος 2012

 

– ότι παραχωρεί το δικαίωμά του στο συγκεκριμένο εργατικό κέντρο

 

– Τον αριθμό των επιχειρήσεων-μελών του

 

– τον αριθμό των εργαζομένων των επιχειρήσεων-με-λών του

 

Κατά τα λοιπά θα πρέπει να τηρούνται τα οριζόμενα στη παρούσα απόφαση.

 

Μετά την προκήρυξη του Προγράμματος από τον ΟΑΕΔ και κατά την περίοδο υποβολής προτάσεων, τα δευτε­ροβάθμια τοπικά συνδικαλιστικά όργανα των δικαιούχων εργοδοτικών φορέων, τα οποία δεν επιθυμούν να υλοποι­ήσουν προγράμματα κατάρτισης ως δικαιούχοι φορείς, δύνανται να αναλάβουν τη δημοσιοποίηση του Προγράμ­ματος σε τοπικό επίπεδο για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πρωτοβάθμιων φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζομένων, με ενδεικτικές ενέργειες όπως προβολή στον τοπικό τύπο, διενέργεια ημερίδων κ.λπ.

 

Στους στόχους των ανωτέρω ενεργειών εντάσσεται και η προσέλκυση και συμμετοχή στις ενέργειες κατάρτισης, εργαζομένων που δεν συμμετείχαν κατά το παρελθόν, ή νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας.

 

Επίσης, μετά την υλοποίηση κάθε προγράμματος κα­τάρτισης από πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο θα συντάσσεται από το δευτεροβάθμιο τοπικό συνδικαλι­στικό όργανο στο οποίο ανήκει ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών, «έκθεση υλοποίησης του προγράμματος» που θα περιλαμβάνει:

 

-Τα στοιχεία του δικαιούχου φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών

 

-Τα στοιχεία του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρ­τισης (όπως καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ)

 

– Σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης (π.χ. ανα­γκαιότητα αντικειμένου κατάρτισης, βαθμός δυσκολίας προγράμματος κ.λπ.)

 

– Προτάσεις σχετικά με μελλοντική υλοποίηση προ­γράμματος κατάρτισης σύμφωνα με τις ανάγκες:

 

– των επιχειρήσεων που εκπροσωπούνται από τον συ­γκεκριμένο φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών,

 

– της τοπικής αγοράς εργασίας καθώς και

 

– του εργατικού δυναμικού της περιοχής.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσο­νται οι επιχειρήσεις που:

 

– επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.

 

– καταβάλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2012.

 

– απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.

 

– το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.

 

– δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρ­τισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Η χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού, ανέρχε­ται σε ποσό ύψους 25.000.000,00 Ευρώ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Λογαριασμού για την Aπασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.

 

Το παραπάνω ποσό έχει κατανεμηθεί ανά Νομό κατά Πε­ριφερειακή Δ/νση όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1).

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να υλοποιηθούν έως και τις 20/12/2012 με δικαίωμα παράτασης με από­φαση του Διοικητή ΟΑΕΔ.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

 

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται από Πιστο­ποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης σε δομές των ανωτέρω Κέντρων Κατάρτισης ή σε ενοικιαζόμενες από αυτά δομές, είτε σε δομές των φορέων εκπροσώπη­σης των εργοδοτών και των εργαζομένων που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

– έχουν επαρκή επιφάνεια ανάλογη με τον αριθμό των καταρτιζομένων

 

– δεν είναι υπόγειοι

 

– διαθέτουν καλό αερισμό

 

– έχουν επαρκή χώρο διαλείμματος

 

– διαθέτουν τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισμό κ.λπ.

 

– διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας

 

1. Τα προγράμματα κατάρτισης:

 

– υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και μέχρι την 22.00΄ ώρα.

 

– περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος και η διάρκειά τους κυμαίνεται από είκοσι (20) έως σαράντα (40) ώρες

 

– ο αριθμός διδακτικών ωρών ημερησίως δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4).

 

Μετά από κάθε μία εκπαιδευτική ώρα σαράντα πέντε (45΄) λεπτών γίνεται διάλειμμα δέκα πέντε (15) λεπτών ή μετά από κάθε δύο εκπαιδευτικές ώρες ενενήντα (90΄) λεπτών γίνεται διάλειμμα δεκαπέντε λεπτών (15΄).

 

– δεν επιτρέπεται κατάρτιση κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.

 

2. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι καταρτιζό­μενοι πρέπει να έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του εργαζόμενου στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις στο πρό­γραμμα κατάρτισης.

 

Κατ΄ εξαίρεση οι εργαζόμενοι σε εποχικές επιχειρήσεις (άρθρο 24 του Ν. 1836/89) μπορούν να καταρτίζονται, και κατά το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές δεν λειτουργούν. Στη περίπτωση αυτή δεν υφίσταται ωράριο και επομένως δεν ισχύει η δέσμευση υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης εκτός ωραρίου.

 

3. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του ίδιου εργαζόμε­νου σε περισσότερα του ενός (1) προγράμματα κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται η συμμετοχή του καταρτιζόμενου από όλα τα προγράμματα κατάρτισης που δηλώθηκε.

 

4. Ο αριθμός καταρτιζομένων για κάθε πρόγραμμα κα­τάρτισης κυμαίνεται από δέκα (10) έως είκοσι πέντε (25).

 

5. Οι απουσίες για κάθε καταρτιζόμενο δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των ωρών κατάρ­τισης που έχουν καταχωρηθεί στην αίτηση υλοποίησης προγράμματος. Ο παραπάνω αριθμός των απουσιών δεν μπορεί να αποτελέσει αιτιολογία μείωσης των ημερών υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.

 

Στην περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσοστού κατά την αποπληρωμή του προγράμματος:

 

α. δεν υπολογίζονται οι πραγματοποιηθείσες ώρες του συγκεκριμένου καταρτιζομένου σε ότι αφορά στις δαπά­νες μετακίνησης-διατροφής,

 

β. υπολογίζεται το 50% των πραγματοποιηθεισών ωρών σε ότι αφορά στις δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης, στις δαπάνες για τη διαχειριστική υποστήριξη και στην αποζημίωση του φορέα εκπροσώπησης των εργαζομένων εφόσον υπάρχει συνεργασία.

 

6. Για την αποπληρωμή του προγράμματος κατάρτισης, ο αριθμός των καταρτιζομένων που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 50% του αριθμού των αρχικά δηλωθέντων ατόμων.

 

7. Ανά ώρα κατάρτισης, ο αριθμός των παρόντων κα­ταρτιζομένων δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 50% του αριθμού των αρχικά δηλωθέντων.

 

8. Ο εκπαιδευτής και οι καταρτιζόμενοι, καθόλη τη δι­άρκεια της κατάρτισης θα πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο ταυτότητας το οποίο επιδεικνύουν κατά τον έλεγχο στον ελεγκτή-υπάλληλο του ΟΑΕΔ.

 

Ο εκπαιδευτικός φορέας υποχρεούται να τηρεί, στο τόπο υλοποίησης του προγράμματος, για κάθε πρόγραμ­μα κατάρτισης, αντίγραφο φακέλου με τα στοιχεία των καταρτιζομένων (φωτοτυπία ταυτότητας, νόμιμο παρα­στατικό της αρμόδιας ΔΟΥ για τη διασταύρωση του ΑΦΜ, επωνυμία επιχείρησης στην οποία εργάζεται ο κάθε καταρτιζόμενος και στη περίπτωση συμμετοχής ανεξάρτητων καταρτιζομένων, βεβαίωση φορέα εργα­ζομένων και φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ασφάλισής τους). Ο φάκελος θα παραδίδεται στους ελεγκτές του ΟΑΕΔ κατά τον έλεγχο.

 

9. Για τη διδασκαλία θεμάτων πληροφορικής απαιτεί­ται η διάθεση ενός Η/Υ ανά δύο (2) καταρτιζόμενους τουλάχιστον.

 

10. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να περιλαμβά­νει θεματικές ενότητες με περιεχόμενο συναφές με το επάγγελμα ή την ειδικότητα του κλάδου που υπάγεται ο εργοδοτικός φορέας ή/και οριζόντιες θεματικές ενότητες (π.χ. χρήση Η/Υ, εκμάθηση γλωσσών, τεχνικές πωλήσεων, αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, αρχές marketing κ.λπ.).

 

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης δύναται να περιλαμβά­νει 5-10% των ωρών διδασκαλίας με θέμα «Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας» κατά προτίμηση στο τέλος του προ­γράμματος. Εξαιρούνται τα προγράμματα που έχουν ως κύριο θεματικό αντικείμενο την Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

 

11. Κάθε πρόταση που υποβάλλει ο φορέας εκπροσώπη­σης εργοδοτών για την υλοποίηση ενός προγράμματος κατάρτισης που:

 

– λαμβάνουν μέρος εργαζόμενοι των οποίων οι εργο­δότες επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης

 

– λαμβάνουν μέρος εργαζόμενοι των οποίων οι εργο­δότες επιθυμούν τη συμμετοχή τους καθώς και ανεξάρ­τητοι εργαζόμενοι οι οποίοι απευθύνονται στον φορέα εκπροσώπησης των εργαζομένων που τους εκπροσωπεί, πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει εργαζόμενους από τέσσερις (4) τουλάχιστον επιχειρήσεις.

 

Η ανωτέρω δέσμευση (δηλαδή των (4) τουλάχιστον επι­χειρήσεων) δεν ισχύει για τα προγράμματα κατάρτισης που περιλαμβάνουν μόνο ανεξάρτητους εργαζόμενους (βλέπε κεφάλαιο 1) ίδιας ειδικότητας.

 

12. Ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών έχει δικαίωμα να ακυρώσει όλο το πρόγραμμα κατάρτισης αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, με συνέπεια τη μη αποπληρωμή του.

 

13. Μετά την αξιολόγηση των εγκριθέντων προς υλο­ποίηση προγραμμάτων, δεν επιτρέπονται αλλαγές στα ακόλουθα:

 

• σε αντικείμενα κατάρτισης

 

• στο περιεχόμενο και τον συνολικό αριθμό των ωρών του αναλυτικού προγράμματος

 

• σε στοιχεία του προγράμματος που αποτελούν κρι­τήρια αξιολόγησης ή με βάση αυτά γίνεται η κατάταξη και έγκριση του προγράμματος.

 

• στον αριθμό των επιχειρήσεων

 

• στον αριθμό των καταρτιζομένων

 

• στον αριθμό των νέων καταρτιζομένων

 

• στον αριθμό των ανεξάρτητων καταρτιζομένων

 

14. Μετά την υποβολή της πρότασης, η οποία γίνεται μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://laek. oaed.gr και μέχρι 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, (στις ερ­γάσιμες ημέρες δεν συμπεριλαμβάνεται η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης), επιτρέπονται αλλαγές στα ακόλουθα:

 

• αντικατάσταση ή μείωση μέχρι των 2/3 του συνολικού αριθμού των καταρτιζομένων, που έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της προς αξιολόγηση πρότασης του Φορέα για την υλοποίηση του προγράμματος. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του υπολογισμού των 2/3 είναι δεκαδικός αριθμός, τότε αυτός διορθώνεται με στρογγυλοποίηση πάντοτε προς τα κάτω.

 

• αντικατάσταση, μείωση ή αύξηση μέχρι των 2/3 του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων, που έχουν δηλω­θεί κατά την υποβολή της προς αξιολόγηση πρότασης του Φορέα για την υλοποίηση του προγράμματος. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του υπολογισμού των 2/3 είναι δεκαδικός αριθμός, τότε αυτός διορθώνεται με στρογγυλοποίηση πάντοτε προς τα κάτω.

 

• στους εκπαιδευτές

 

– Παρέχεται η δυνατότητα στο φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών αντικατάστασης σε περίπτωση κωλύ­ματος εκπαιδευτή/εισηγητή που έχει ήδη οριστεί στο ηλεκτρονικό σύστημα με εκπαιδευτή συναφών τυπικών προσόντων. Η καταχώρηση της αλλαγής εισηγητή είναι δυνατή κατά το χρονικό διάστημα που το πληροφορια­κό σύστημα του ΛΑΕΚ επιτρέπει την καταχώρηση των απουσιών.

 

• στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος

 

– Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής τόπου υλοποίησης πριν την υποβολή του προγράμματος κατάρτισης για υλοποίηση, εφόσον ο νέος τόπος είναι πιστοποιημένη δομή ή πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας εγκυ­κλίου.

 

• Στην ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κα­τάρτισης

 

• στη διαμόρφωση των ημερών και ωρών του ωρολο­γίου προγράμματος

 

• στη χρονική διάρκεια του προγράμματος

 

– Οι αλλαγές στις ημερομηνίες ή στις ώρες διεξαγω­γής του προγράμματος, μπορούν να πραγματοποιηθούν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμ­ματος, μέχρι είκοσι (20) λεπτά μετά την έναρξη του ημε­ρησίου προγράμματος κατάρτισης και για όχι παραπάνω από τρεις φορές κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

 

Τα βήματα για την ηλεκτρονική καταχώρηση των αλ­λαγών που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

 

α. διαγραφή της συγκεκριμένης ημερομηνίας που έχει καταχωρηθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα

 

β. εισαγωγή της νέας ημερομηνίας και του νέου προ­γραμματισμού.

 

Σημειωτέον ότι η νέα ημερομηνία θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία κα­ταχώρησης της παραπάνω αλλαγής στο πληροφοριακό σύστημα.

 

Για οποιαδήποτε αλλαγή οι φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών υποχρεούνται να ενημερώνουν τον ΟΑΕΔ, αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης προγραμμάτων ΛΑΕΚ.

 

15. Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.) υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο ορίζεται στο ποσό των δεκατεσσάρων (14,00) Ευρώ.

 

Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής:

 

– έξι (6) Ευρώ, ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο, που αφορά στις δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης.

 

– πέντε (5) Ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, που αφορά στις δαπάνες διατροφής και μετακίνησης ανά καταρτιζόμενο.

 

– τρία (3), ευρώ ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο, που αφορά στις δαπάνες για τη διαχειριστική υποστήριξη του προγράμματος κατάρτισης από τον φορέα εκπροσώπη­σης των εργοδοτών.

 

Στη περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποι­είται σε συνεργασία με φορέα εργαζομένων, το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.) υλοποίησης του προγράμματος, αυξάνεται κατά ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,5) ευρώ.

 

Επισημαίνεται ότι:

 

1. Το κόστος σχετικά με τη συνεργασία του φορέα των εργαζομένων με φορείς εκπροσώπησης των εργο­δοτών (1,5 ευρώ ωριαία αποζημίωση ανά καταρτιζόμενο) για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, δεν θα ξεπερνά το ποσό που αφορά στον αριθμό των είκοσι (20) προγραμμάτων ανά εργατικό κέντρο, ασχέτως αν το συγκεκριμένο εργατικό κέντρο συμμετέχει σε περισ­σότερα προγράμματα κατάρτισης.

 

2. Σε περίπτωση που φορέας εκπροσώπησης των ερ­γοδοτών δεν επιθυμεί να υλοποιήσει πρόγραμμα κα­τάρτισης σε κάποιο Νομό και το εργατικό κέντρο του Νομού αυτού υλοποιεί πρόγραμμα κατάρτισης για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων του φορέα αυτού, δεν καταβάλλεται η ωριαία αποζημίωση του ένα ευρώ 1,5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.

 

3. Επίσης το συνολικό κόστος του προγράμματος αυξάνεται κατά 4% σε περίπτωση που το πρόγραμμα υλοποιείται από πρωτοβάθμιο φορέα εκπροσώπησης ερ­γοδοτών και εφόσον το δευτεροβάθμιο τοπικό όργανο (ομοσπονδία) δεν υλοποιεί προγράμματα. Το ποσό αυτό αποδίδεται στο δευτεροβάθμιο όργανο (ομοσπονδία) το οποίο έχει αναλάβει τη δημοσιοποίηση του Προγράμ­ματος σε τοπικό επίπεδο και τη σύνταξη της «έκθεσης υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25».

 

Το συνολικό ποσό το οποίο θα καταβληθεί σε κάθε δευτεροβάθμιο όργανο (ομοσπονδία) δεν μπορεί να υπερ­βαίνει τα 30.000 Ευρώ.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

 

Γενικές Αρχές

 

1. Η όλη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπλη­ρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται αποκλει­στικά μέσω διαδικτύου στον κεντρικό κόμβο του ΛΑΕΚ (https://laek.oaed.gr).

 

2. Μετά την έγκριση του προγράμματος κατάρτισης, η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης υλοποίησης μπο­ρεί να γίνει τουλάχιστον (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

 

3. Κατά την υποβολή της πρότασης οι δικαιούχοι φο­ρείς εκπροσώπησης εργοδοτών είναι υποχρεωμένοι να τηρούν φυσικό αρχείο με όλα τα παρακάτω δικαιολογη­τικά καθώς επίσης και εκτυπώσεις όλων των ηλεκτρονικά υποβληθέντων και καταχωρηθέντων στοιχείων. Το αρχείο αυτό τηρείται για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών από την αποπληρωμή του προγράμματος και είναι στη διάθεση του ΟΑΕΔ εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του για έλεγχο.

 

Α. Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. του φορέα εκπροσώπη­σης εργοδοτών όπου θα αναφέρεται η έγκρισή του για την υλοποίηση του προγράμματος και ο ορισμός ενός ατόμου ως υπεύθυνου για το πρόγραμμα κατάρτισης.

 

Β. Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. του φορέα εργαζομένων, στην περίπτωση που υπάρχει συνεργασία με το φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών, καθώς και το είδος της συ­νεργασίας αυτής για την υλοποίηση του προγράμματος. Στο απόσπασμα πρακτικού θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς η επωνυμία του φορέα εκπροσώπησης των εργο­δοτών που θα συνεργαστεί με τον συγκεκριμένο φορέα εκπροσώπησης των εργαζομένων.

 

Γ. Απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. της ομοσπονδίας που ανήκει ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών όπου θα αναφέρονται η απόφαση της να μην υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης καθώς και οι ενέργειες της για δημοσιοποίηση του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο, η δέσμευση επόπτευσης του προγράμματος κατάρτισης και η σύνταξη της «έκθεσης υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25» για μέλη του που θα υλοποιήσουν προγράμματα κατάρτισης.

 

Δ. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του φο­ρέα εκπροσώπησης των εργοδοτών.

 

Ε. Επικυρωμένο πρακτικό από δικαστική αρχή των τελευταίων εκλογών του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών όπου θα εμφανίζεται ο αριθμός των ψηφι­σάντων μελών του φορέα, με τη σφραγίδα δικαστικού αντιπροσώπου. Για τους φορείς οι οποίοι έχουν κατά νόμον διεξαγάγει τις τελευταίες εκλογές χωρίς την πα­ρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, απαιτούνται ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον Ειρηνοδίκη όλων των μελών της εφορευτικής επιτροπής που θα βεβαιώνουν τον αριθ­μό των ψηφισάντων μελών του φορέα καθώς και ότι η ψηφοφορία διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου.

 

Το παραπάνω αντίγραφο πρακτικού αφορά μόνο στο πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής και όχι στον κα­τάλογο των μελών του φορέα.

 

ΣΤ. Ιδιωτικό συμφωνητικό για κάθε πρόγραμμα ανά­θεσης υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης από πιστοποιημένο ΚΕΚ (όπου θα αναφέρονται, ο Α.Φ.Μ. του εργοδοτικού φορέα και του ΚΕΚ, ο κωδικός πιστοποίησής του ΚΕΚ, η δ/νση υλοποίησης, ο τίτλος του προγράμματος, το συνολικό ποσό αμοιβής του ΚΕΚ, η ημερομηνία σύνταξής του με υπογραφή, σφραγίδα, τα στοιχεία καθώς και οι υποχρεώσεις και των δύο συμβαλλομένων).

 

Ζ. Για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης, δήλωση του Ν. 1599/89 στην οποία θα αναγράφονται τα εξής:

 

– Η επιχείρηση έχει καταβάλλει για όλους τους εργα­ζόμενους την εργοδοτική εισφορά 0,45% στο ΙΚΑ για το έτος 2011.

 

– Η επιχείρηση δεν έχει κάνει ούτε πρόκειται να κάνει χρήση των πόρων του ΛΑΕΚ μέσα από το πρόγραμ­μα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% για τα έτη 2011,2012

 

– Η επιχείρηση δεν απασχολεί πάνω από είκοσι πέντε (25) άτομα συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων στα υποκαταστήματά της.

 

– Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης οι οποίοι συμμετέ­χουν στο πρόγραμμα δεν θα παρακολουθήσουν περισ­σότερα του ενός (1) προγράμματα κατάρτισης χρημα­τοδοτούμενα από τον ΛΑΕΚ κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας.

 

– Οι καταρτιζόμενοι δεν θα απολυθούν καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα της κατάρτισης και για τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά από αυτή εκτός και αν συντρέχει σπουδαίος λόγος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον αστικό κώδικα

 

Σε περίπτωση που εποχικές επιχειρήσεις επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους κατά το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούν, η τελευταία παράγρα­φος δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην παρούσα υπεύθυνη δήλωση.

 

Σε περίπτωση που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε πρό­γραμμα κατάρτισης ανεξάρτητοι εργαζόμενοι, αντί της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης μπορούν να προσκομί­σουν:

 

– Βεβαίωση από τον φορέα εργαζομένων της περιοχής τους όπου θα αναγράφεται η ειδικότητα με την οποία απασχολούνται.

 

– Επικυρωμένο αντίγραφο του θεωρημένου για το 2012 από το ΙΚΑ βιβλιαρίου ασθένειας τους.

 

Η. Έντυπο υλικό που αφορά τις πραγματοποιηθείσες ενέργειες δημοσιοποίησης του Προγράμματος και έκθε­ση υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25, του δευτεροβάθμιου οργάνου, στο οποίο ανήκει ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών.

 

4. Σε περίπτωση που η επιχείρηση στην οποία εργά­ζονται είναι εποχική (άρθρο 24 του νόμου 1836/89) και η κατάρτιση υλοποιείται κατά το χρονικό διάστημα που η επιχείρηση δε λειτουργεί τότε πρέπει να διατηρεί­ται στο φυσικό αρχείο του δικαιούχου φορέα η «λύση της σύμβασης εργασίας» της προηγούμενης εργασιακής περιόδου, ή η σύμβαση εργασίας για καθένα από τους καταρτιζόμενους της περιόδου εργασίας που έπεται της περιόδου της υλοποίησης της κατάρτισης.

 

5. Έχουν δικαίωμα να διδάξουν σε προγράμματα κατάρ­τισης ΛΑΕΚ μόνον όσοι έχουν αποκτήσει από τον ΟΑΕΔ τον Αριθμό Μητρώου Εισηγητή ΛΑΕΚ.(πληροφορίες στον ηλεκτρονικό κόμβο https://laek.oaed.gr).

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Οι Φορείς που επιθυμούν να κάνουν χρήση των πό­ρων του ΛΑΕΚ για υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης το έτος 2012, πρέπει μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη, να δηλώσουν στον ηλεκτρονικό κόμβο του ΛΑΕΚ (https://laek.oaed.gr) τα στοιχεία τους.

 

Για κάθε στοιχείο που δηλώνεται ηλεκτρονικά, ο φο­ρέας υποχρεούται να τηρεί στο φυσικό του αρχείο το αντίστοιχο δικαιολογητικό.

 

Η συμπλήρωση των πεδίων θεωρείται ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση του φορέα για το αληθές των στοιχείων που δηλώνει. Σε περίπτωση καταχώρησης ηλεκτρονικά ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων και ειδικά στα στοιχεία που αφορούν στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης ή δήλωση διαφορετικού ταχυ­δρομικού κώδικα ή διαφορετικού αρμόδιου ΚΠΑ από αυτό που υπάγεται ο τόπος υλοποίησης του προγράμματος, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρείται άκυρο και δεν αποπληρώνεται.

 

Ο ορισμός των καταρτιζομένων από τον δικαιούχο φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης ταυτόχρονα αποτελεί και υπεύθυνη δήλωση αυτού ότι είναι εργαζόμενοι κατά την χρονική διάρκεια της κατάρτισης σε επιχείρηση του κλάδου τους και καταβάλλεται γι αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ 0,45%.

 

Το ημερήσιο παρουσιολόγιο κάθε προγράμματος κα­τάρτισης δημιουργείται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα με βάση τα όσα έχει δηλώσει ο φορέας ο οποί­ος μέχρι και είκοσι (20) λεπτά μετά την προβλεπόμενη έναρξη του προγράμματος κατάρτισης, υποχρεούται να δηλώσει τις απουσίες των καταρτιζομένων. Επίσης δί­νεται η δυνατότητα καταχώρησης απουσιών – των αποχωρησάντων καταρτιζομένων – κατά τη διάρκεια του δεκαπεντάλεπτου (15) διαλείμματος μεταξύ 2ης και 3ης διδακτικής ώρας.

 

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζομένων που δεν έχουν δηλωθεί σχε­τικά, τότε θα θεωρηθεί ότι οι συγκεκριμένοι καταρτιζόμε­νοι απουσίαζαν και από όλες τις ημέρες κατάρτισης που έχουν προηγηθεί. Για κάθε μέρα κατάρτισης η εκτύπωση και η τήρηση στο φυσικό αρχείο του ημερήσιου απουσι-ολογίου είναι υποχρεωτική.

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

1. Συντελεστής βαρύτητας 25%

 

Ο αριθμός των προγραμμάτων κατάρτισης που υλο­ποιήθηκαν το 2010-2011 σε σχέση με τον αριθμό των εγκριθέντων την ίδια περίοδο.

 

2. Συντελεστής βαρύτητας 30%

 

Η υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης από τον Φο­ρέα για πρώτη φορά,

 

3. Συντελεστής βαρύτητας 25% Ο αριθμός των εργαζομένων που συμμετέχουν για

 

πρώτη φορά σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ ως προς τον μέγιστο αριθμό εργαζομένων που δύνανται να συμμετέχουν (25 εργαζόμενοι),

 

Καταρτιζόμενος για πρώτη φορά θεωρείται ο εργα­ζόμενος:

 

α. ο οποίος καταρτίζεται για πρώτη φορά σε πρόγραμ­μα ΛΑΕΚ 1-25

 

β. ο οποίος δεν έχει λάβει μέρος σε προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ1-25 τα τελευταία τρία (3) έτη

 

4. Συντελεστής βαρύτητας 20% Ο αριθμός των επιχειρήσεων – μελών του Φορέα, που συμμετέχουν σε κάθε πρόγραμμα ως προς τον μέγιστο αριθμό επιχειρήσεων που δύνανται να συμμετέχουν (25 επιχειρήσεις), Σε περίπτωση ισοβαθμίας, μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προγραμμάτων, η κατάταξη αυτών γίνεται σύμφωνα με

 

τα παρακάτω με τη σειρά που αναφέρονται: Α. Αριθμός καταρτιζομένων που συμμετέχουν Β. Αριθμός επιχειρήσεων που συμμετέχουν

 

5. Η έγκριση προτάσεων για την υλοποίηση προγραμ­μάτων κατάρτισης ανάλογα με τον αριθμό των επιχει­ρήσεων – μελών του φορέα, ως εξής:

 

α. Έως 25 επιχειρήσεις-μέλη του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, δύναται να εγκριθεί μία (1) πρόταση.

 

β. Από 25 μέχρι 325 επιχειρήσεις – μέλη, δύναται να εγκρίνεται μία (1) επιπλέον πρόταση για κάθε 30 επι­χειρήσεις.

 

γ. Για περισσότερες από 325 επιχειρήσεις – μέλη, δύ­ναται να εγκρίνεται μία (1) επιπλέον πρόταση για κάθε 100 επιχειρήσεις πέραν των 325.

 

δ. Ο αριθμός προγραμμάτων που δύναται να εγκριθούν σε ένα Φορέα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30.

 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής πρότασης από Ομοσπονδία, ως αριθμός των επιχειρήσεων-μελών και εργαζομένων σ’ αυτές νοείται ο αριθμός των επιχειρήσεων και εργαζομένων που υπάγονται στους συλλόγους-μέλη της Ομοσπονδίας.

 

6. Ο συνολικός αριθμός προγραμμάτων, την υλοποίηση των οποίων δύναται να αναλάβει Πιστοποιημένο (ΚΕΚ) δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο της Δυναμικότη­τας του ΚΕΚ.

 

Δικαίωμα υλοποίησης της κατάρτισης έχουν τα ΚΕΚ τοπικής και εθνικής εμβέλειας, των οποίων η έγκριση πιστοποίησης από τον αρμόδιο φορέα, είναι σε ισχύ.

 

Η τελική κατάταξη και κατανομή προτάσεων από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΛΑΕΚ είναι αποτέλεσμα συνδυασμού όλων των παρα­πάνω κριτηρίων.

 

 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

 

1. Η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από 25 ερ­γαζόμενους.

 

2. Η έλλειψη δικαιολογητικών από το φυσικό αρχείο που αντιστοιχούν στα στοιχεία που έχει δηλώσει ηλε­κτρονικά ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών σε περίπτωση ελέγχου.

 

3. Η λανθασμένη ή ελλιπής ηλεκτρονική καταχώρηση στοιχείων.

 

4. Η διάρκεια του προγράμματος είναι μικρότερη των 20 ωρών ή μεγαλύτερη των 40 ωρών.

 

5. Ο αριθμός των καταρτιζομένων είναι μικρότερος των 10 ή μεγαλύτερος των 25.

 

6. Η μη συμμετοχή τουλάχιστον τεσσάρων (4) επιχειρή­σεων σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης (εκτός εξαιρέσεων, κεφ.2 παρ. 11)

 

7. Η συμμετοχή επιχείρησης σε πρόγραμμα φορέα του οποίου δεν είναι μέλος

 

8. Η μη καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% των εργαζομένων που συμμετέχουν στο πρόγραμ­μα οι οποίοι πρέπει να έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του εργαζομένου.

 

Οι πίνακες επιλογής των προγραμμάτων που προ­κύπτουν από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΛΑΕΚ υποβάλλονται προς έγκριση στην Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ. Η απόφαση της Επι­τροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ εγκρίνεται τελικά από το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

 

Με την τελική έγκριση των προτάσεων, τα αποτελέ­σματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ και ο Φορέας ενημερώνεται ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια μπορεί να προχωρήσει στην έναρξη υλοποίησης για όσα προ­γράμματα έχουν εγκριθεί.

 

ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η υποβολή πρότασης έναρξης υλοποίησης προγράμ­ματος γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης Προγραμμάτων ΛΑΕΚ.

 

Στη περίπτωση που το σύστημα δεν εντοπίσει κάποιο πρόβλημα, τότε εγκρίνεται η υλοποίησή του και ο φο­ρέας αυτόματα λαμβάνει τον κωδικό υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος.

 

Στη περίπτωση που εντοπίσει κάποιο πρόβλημα, τότε αυτό εμφανίζεται στην οθόνη αυτόματα και ο Φορέας μπορεί να προχωρήσει στη διόρθωσή του πριν την κα­ταχώρηση του προγράμματος, έτσι ώστε να δοθεί η δυ­νατότητα έγκρισης υλοποίησής του.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

Με τη με αριθμ. 2/34255/0022/7-6-01 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα­λίσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και με τη με αριθμ. Β118616/13-7-01 απόφαση του Διοικητή ΟΑΕΔ, καθορίζονται η διαδικασία, τα όργανα, και οι κατηγορίες των ελέγχων, σχετικά με την διενέργεια ελέγχων σε προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης.

 

Ο Ο.Α.Ε.Δ. μέσω των ελεγκτών υπαλλήλων του, διε­νεργεί ελέγχους σχετικά με την ορθή υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση ως εξής:

 

1. Έλεγχος φυσικού αρχείου προγράμματος κατάρτισης Ο ΟΑΕΔ τηρεί ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε φορέα

 

εκπροσώπησης των εργοδοτών, στον οποίο περιέχονται όλα τα προγράμματα και οι σχετικές πληροφορίες τις οποίες αυτός υπέβαλε.

 

Σε περίπτωση που ο φορέας κληθεί να προσκομίσει το φυσικό του αρχείο και αυτό είτε δεν υπάρχει, είτε από τον έλεγχο προκύψει ότι έχει υποβάλει διαφορετικά στοιχεία μέσω του διαδικτύου, είτε είναι ελλιπές, είτε δεν είναι δικαιούχος του προγράμματος σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης, τότε ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 2434/1996, επιβάλει ως ποινή:

 

– την μη αποπληρωμή αυτού του προγράμματος κα­τάρτισης ή

 

– την επιστροφή του ποσού αποπληρωμής που τυχόν έχει λάβει

 

Εκτός από την παραπάνω υποχρεωτική ποινή η Επιτρο­πή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, με απόφασή της και ανάλογα με τη βαρύτητα της διαπιστωθείσας παράβασης μπορεί να επιβάλλει στον φορέα:

 

– τη μη αποπληρωμή όλων των προγραμμάτων κατάρτι­σης που υλοποίησε σύμφωνα με την παρούσα απόφαση

 

– ποινή αποκλεισμού από τα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ από 1 έως 3 χρόνια.

 

Το φυσικό αρχείο τηρείται στην έδρα του φορέα εκ­προσώπησης των εργοδοτών, από τον υπεύθυνο του φορέα τα στοιχεία του οποίου δηλώνονται στο Πληρο­φοριακό Σύστημα.

 

2. Έλεγχος υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης Σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης πραγματοποιούνται

 

επιτόπιοι έλεγχοι ανάλογα με τη διάρκεια του προγράμ­ματος.

 

Με ευθύνη του Φορέα Εκπροσώπησης Εργοδοτών και του φορέα υλοποίησης, πρέπει να παρέχεται κάθε δι­ευκόλυνση προς τους ελεγκτές ώστε να έχουν μεταβεί άμεσα στην αίθουσα υλοποίησης του προγράμματος και το αργότερο εντός δέκα (10) λεπτών από την προσέ-λευσή τους.

 

Η διαδικασία του ελέγχου καταγράφεται ηλεκτρονικά από τους ελεγκτές του ΟΑΕΔ στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.

 

Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις οι οποίες βεβαιώ­νονται εγγράφως από τους αντίστοιχους φορείς και εφόσον υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο αλλά για τεχνικούς λόγους ευθύνης του ΟΑΕΔ, ή της ΔΕΗ, ή της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας δεν είναι διαθέσιμη η ιστοσελίδα του, τότε το αποτέλεσμα του επιτόπιου ελέγχου καταχωρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα το αργότερο εντός τριών (3) ημερών με ευθύνη του ελεγκτή. Σε κάθε περίπτωση ελέγχου ενημερώνεται ηλεκτρονικά η καρτέλα του προγράμματος του φορέα ως προς το αποτέλεσμα, την ημερομηνία και την ώρα υλοποίησης του ελέγχου.

 

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζομένων που δεν έχουν δηλωθεί σχε­τικά, τότε θεωρείται ότι οι συγκεκριμένοι καταρτιζόμενοι απουσίαζαν και από όλες τις ημέρες κατάρτισης που έχουν προηγηθεί.

 

Ο εκπαιδευτικός φορέας κατά τη διάρκεια της υλοποί­ησης προγράμματος πρέπει υποχρεωτικά να έχει:

 

– ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο και δυνατότητα εκτύπωσης εντός των δομών που γίνεται η κατάρτιση

 

– φωτοτυπίες των ταυτοτήτων των καταρτιζομένων

 

– νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ για την διασταύρωση της ορθότητας του ΑΦΜ των καταρτιζο­μένων

 

– ονομαστική κατάσταση καταρτιζομένων με την επω­νυμία της επιχείρησης στη οποία εργάζεται ο καθένας

 

– στη περίπτωση συμμετοχής ανεξάρτητων καταρτιζο­μένων, βεβαίωση φορέα εργαζομένων και φωτοαντίγρα­φο βιβλιαρίου ασφάλισής τους

 

Ο Επιτόπιος έλεγχος χαρακτηρίζεται αρνητικός και το πρόγραμμα κατάρτισης απορρίπτεται και δεν αποπλη­ρώνεται όταν διαπιστωθεί ότι:

 

1. Απουσιάζει ποσοστό άνω του 50% του αριθμού των καταρτιζομένων που ο φορέας έχει δηλώσει για κάθε ημέρα κατάρτισης.

 

2. Απουσιάζει ο εκπαιδευτής

 

3. Ο διδάσκων κατά τον έλεγχο εκπαιδευτής δεν έχει δηλωθεί στο πρόγραμμα.

 

4. Στην αίθουσα κατάρτισης υπάρχουν πάνω από είκοσι πέντε (25) άτομα, εκτός του εκπαιδευτή.

 

5. Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ή δεν παρασχέ­θηκαν οι απαραίτητες διευκολύνσεις ώστε οι ελεγκτές να μεταβούν στον χώρο της κατάρτισης εντός δέκα λεπτών (10) από την προσέλευσή τους.

 

6. Ο χώρος που υλοποιείται το πρόγραμμα κατάρτισης δεν έχει τις απαιτούμενες προδιαγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

 

7. Δεν υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο κοντά στο χώρο που υλοποιείται το πρό­γραμμα κατάρτισης.

 

8. Έχει γίνει αλλαγή στο αντικείμενο κατάρτισης ή/και στο περιεχόμενο προγράμματος.

 

9. Έχει γίνει αλλαγή στις ώρες ή στις ημέρες υλοποί­ησης του προγράμματος χωρίς να έχει ενημερώσει ο φορέας ηλεκτρονικά το Π.Σ του ΛΑΕΚ.

 

10. Έχει γίνει αλλαγή που αφορά στους καταρτιζό­μενους, στην ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, στη χρονική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης και ο φορέας δεν έχει ενημερώσει ηλεκτρονικά το Π.Σ του ΛΑΕΚ.

 

11. Στην αίθουσα παρίστανται ως καταρτιζόμενοι του προγράμματος και άτομα διαφορετικά των δηλωθέντων στο πρόγραμμα.

 

12. Δεν εντοπίστηκε ο τόπος υλοποίησης του προγράμ­ματος λόγω ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων.

 

13. Έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά ως αρμόδιο ΚΠΑ διαφορετικό από αυτό που υπάγεται ο τόπος υλοποίησης του προγράμματος.

 

14. Παρεμποδίζεται η διενέργεια και ολοκλήρωση του ελέγχου από τον εκπαιδευτικό ή τον εργοδοτικό φορέα.

 

Σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου, σε ότι αφορά την υλοποίηση του προγράμματος ή το φυσικό αρχείο αυ­τού, ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών μπορεί να υποβάλει ένσταση αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία του ελέγχου.

 

Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ με εισήγησή της θέτει υπόψη της Επιτροπής Διαχείρισης ΛΑΕΚ την ένσταση για τη λήψη σχετικής απόφασης και ο φορέας ενημερώνεται ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της ένστασης.

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ ανάλογα με τη βα­ρύτητα της παράβασης μπορεί να επιβάλει στο φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών ως ποινή:

 

– την μη αποπληρωμή αυτού του προγράμματος κα­τάρτισης

 

– την μη αποπληρωμή όλων των προγραμμάτων κα­τάρτισης

 

– ποινή αποκλεισμού από τα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ από 1 έως 3 χρόνια

 

Επίσης η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, σε περί­πτωση παράβασης των παραπάνω περιπτώσεων 5,11,12 και 13 μπορεί να επιβάλει, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, ποινή αποκλεισμού στο φορέα κατάρτισης από τα προγράμματα κατάρτισης από 1 έως 3 χρόνια.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

Ο φάκελος αποπληρωμής ενός προγράμματος κατάρ­τισης δημιουργείται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα όταν ο Φορέας δηλώσει τις δαπάνες κάθε προ­γράμματος κατάρτισης που έχει υλοποιήσει.

 

Για την αποπληρωμή κάθε προγράμματος κατάρτισης ο Φορέας θα πρέπει, να προσκομίσει όλα τα παραστατικά δαπανών για το σύνολο του κόστους του προγράμματος και να τηρεί αντίγραφα αυτών στο φυσικό του αρχείο για έλεγχο.

 

Σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι ο Φορέας δεν έχει στην κατοχή του τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν κα­τέβαλε τις παραπάνω δαπάνες, τότε ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2434/1996, επιβάλλει ως ποινή:

 

– την μη αποπληρωμή αυτού του προγράμματος κα­τάρτισης

 

Εκτός από την παραπάνω υποχρεωτική ποινή η Επιτρο­πή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, με απόφασή της και ανάλογα με τη βαρύτητα της διαπιστωθείσας παράβασης μπορεί να επιβάλλει:

 

– ποινή αποκλεισμού από τα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ από 1 έως 3 χρόνια

 

Επισημαίνεται ότι δεν αποπληρώνονται προγράμμα­τα κατάρτισης, σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αναληθών στοιχείων, σε ότι αφορά στα στοιχεία του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών και των καταρ­τιζομένων.

 

 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

 

Σε ότι αφορά τα έξοδα διατροφής και μετακίνησης ανά καταρτιζόμενο το ποσό αποδίδεται στους δικαιούχους από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ

 

Σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, ο φορέας εκπροσώπη­σης των εργοδοτών πρέπει να δηλώσει ηλεκτρονικά τον Α.Φ.Μ, τον Αριθμό Λογαριασμού κάθε δικαιούχου (ΙΒΑΝ) στην τράπεζα και να τηρεί για κάθε καταρτιζόμενο που ολοκλήρωσε την κατάρτιση, φωτοτυπία της ταυτότητας ΑΔΤ και του βιβλιαρίου καταθέσεων στη σελίδα όπου φαίνεται ο αριθμός λογαριασμού του δικαιούχου που θα κατατεθεί το δικαιούμενο ποσό.

 

– Σε περίπτωση που έχει γίνει λανθασμένη ή ελλιπής καταχώριση στοιχείων ή ο αριθμός λογαριασμού τράπε­ζας είναι ανενεργός, θα δίνεται 6μηνη προθεσμία, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων αποπληρωμής του προγράμματος, για τακτοποίηση της εκκρεμότητας προκειμένου να καταστεί δυνατή η κα­ταβολή από τον ΟΑΕΔ του δικαιούμενου ποσού. Μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος, το ποσό θα πιστώνεται στο Λογαριασμό του ΛΑΕΚ

 

 

 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

Για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, το κόστος υλοποί­ησης του προγράμματος δικαιολογείται με τιμολόγιο με πλήρη ανάλυση δαπανών το οποίο εκδίδει ο εκπαι­δευτικός φορέας προς τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών.

 

Στο τιμολόγιο θα πρέπει να γίνεται πλήρης ανάλυ­ση της δαπάνης η οποία θα περιλαμβάνει και τα εξής στοιχεία:

 

– Κωδικό Προγράμματος

 

– Αντικείμενο κατάρτισης

 

– Αριθμό καταρτιζομένων

 

– Ημερομηνία έναρξης –λήξης

 

Το παραστατικό αυτής της δαπάνης πρέπει να μην έχει εκδοθεί μετά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου τόσο του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, όσο και του εκπαιδευτικού φορέα (άρθρο 12, παρ. 14 Κ.Β.Σ.)

 

– Σε περίπτωση συνεργασίας του φορέα εκπροσώ­πησης των εργοδοτών με φορέα εκπροσώπησης των εργαζομένων για την υλοποίηση προγράμματος κατάρ­τισης, προσκομίζεται αντίγραφο νόμιμου παραστατικού είσπραξης, που εκδίδει το εργατικό κέντρο προς τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών.

 

– Για την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο 4% του συνολικού ποσού αποπληρωμής του προγράμματος κατάρτισης στην ομοσπονδία, προσκομίζεται

 

1) αντίγραφο νόμιμου παραστατικού είσπραξης, που εκδίδει η ομοσπονδία,

 

2) φωτοτυπίες εντύπων που αποδεικνύουν τις ενέργειες δημοσιοποίησης του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο, αντίγραφο της «έκθεσης υλοποίησης προγράμματος κα­τάρτισης ΛΑΕΚ 1-25» καθώς και

 

3) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υλοποιήσει πρόγραμ­μα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 ως δικαιούχος φορέας.

 

Τελικό στάδιο αποπληρωμής:

 

Μετά την πιστοποίηση του ποσού που δικαιούται, ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών προσκομίζει:

 

– φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

 

– τιμολόγιο είσπραξης προς τον ΟΑΕΔ με λεπτομερή ανάλυση των δαπανών του συγκεκριμένου προγράμματος σύμφωνα με τα αντίστοιχα νόμιμα εξοφλημένα παραστα­τικά (τιμολόγια, αποδείξεις, δελτία παροχής υπηρεσιών) που έχει στην κατοχή του ο φορέας για όλες τις δαπάνες του προγράμματος κατάρτισης.

 

Επισημαίνεται ότι στο τιμολόγιο θα πρέπει υποχρεω­τικά να αναγράφονται:

 

– επωνυμία του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών,

 

– ΔΟΥ,

 

– ΑΦΜ,

 

– αριθμός τιμολογίου,

 

– ημερομηνία μεταγενέστερη της έκδοσης της από­φασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ σχετικά με την αποπληρωμή του προγράμματος,

 

– ονοματεπώνυμο και υπογραφή εκδώσαντα. Για την καταβολή του ποσού της αποπληρωμής του

 

προγράμματος θα γίνεται πίστωση του λογαριασμού του φορέα σε οποιαδήποτε τράπεζα επιθυμεί. Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός (ΙΒΑΝ) θα πρέπει να είναι στο όνομα του φορέα εκπροσώπησης των εργοδο­τών και μόνο. Το ποσό προμήθειας της τράπεζας βαρύνει τον δικαιούχο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για συμπλήρωση του ωραρίου τους

Απόφαση σχετικά με τις διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε ...