Home / Αγγλικά / Δημόσια Εκπαίδευση / Υπουργείο Παιδείας – Εγκύκλιος Αιτήσεων Αναπληρωτών Ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολικό έτος 2012-2013 (Συνεχής ενημέρωση !)

Υπουργείο Παιδείας – Εγκύκλιος Αιτήσεων Αναπληρωτών Ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολικό έτος 2012-2013 (Συνεχής ενημέρωση !)

Δημοσιεύτηκε: 8:57 πμ Ιούλιος 13th, 2012  


ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και στους πίνακες διορισμών σχολ. έτους 2012-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α΄).

Κάντε κλικ στο link για να δείτε την εγκύκλιο από τον ιστότοπο της Διαύγειας

…………………………………………………………..

ΔΔΕ Φθιώτιδας

…………………………………………………………….

Τις περιοχές ανά περιφέρεια θα βρείτε ΚΑΙ εδώ

…………………………………………………………….

ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Πίνακες εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.17 περ α. του Ν.3966/2011 ΦΕΚ118Α ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα

«Στην ιστοσελίδα https://e-aitisi.sch.gr/ έχει αναρτηθεί αλφαβητικός πίνακας εκπαιδευτικών, κατά κλάδο και ειδικότητα, οι οποίοι διαγράφονται από τους οικείους πίνακες αναπληρωτών του σχολ. έτους 2012-2013, βάσει των ανωτέρω διατάξεων. Οι εκπ/κοί αυτοί, ακόμα και εάν υποβάλουν αίτηση αναπληρωτή, είναι σαφές ότι δεν θα ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών του συγκεκριμένου σχ. έτους.»

……………………………………………………………

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΤΕ01 και ΔΕ01, να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2012-2013 για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων-Δηλώσεων ορίζεται από 16/07/2012 μέχρι 27/07/2012.

Επισημαίνεται ότι, λόγω αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. (Ο.Π.ΣΥ.Δ./ Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.) του Υπουργείου με σκοπό την πληρότητα, τη συντόμευση και τη βελτίωση του περιεχομένου και των διαδικασιών μηχανογράφησης, η αίτηση (ακόμη και για τους εκπ/κούς που έχουν ήδη καταχωρισμένο φάκελο στο σύστημα,) θα πρέπει να συνοδεύεται μόνο από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που μνημονεύονται στο ΜΕΡΟΣ Β’: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της σχετικής εγκυκλίου.

Ως προς τις λεπτομέρειες της διαδικασίας παραλαβής και καταχώρισης των αιτήσεων, συνίσταται οι υποψήφιοι να επικοινωνούν με τη Δ/νση Εκπ/σης, στην οποία επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτησή τους.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε

.

……………………………………………………………………

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 16/07/2012 μέχρι 27/07/2012 και ώρα 09:00 – 14:00:

1. Στο 3ο Γυμνάσιο Γέρακα στη διεύθυνση Κέας και Σερίφου 1, Τ.Κ. 15344.( Το σχολείο βρίσκεται πίσω από το 1ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα.).Δείτε εδώ το χάρτη πρόσβασης στο σχολείο.

2. Στο παράρτημα της Διεύθυνσης Δ.Δ.Ε. Ανατ. Αττικής (πρώην 2ο Γραφείο, Εθνικής Αντιστάσεως 32, Τ.Κ. 13671, Αχαρνές Αττικής, τηλ.: 2102443144)

Ο Δ/ντης Δ.Δ.Ε.Ανατολικής Αττικής

Στέφανος Ν. Καπέλλας
Οικονομολόγος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΔΕ Δ ΑΘΗΝΑΣ

Σας γνωστοποιούμε ότι η κατάθεση των αιτήσεων των υποψηφίων για εγγραφή στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, θα πραγματοποιείται από 16-07-2012 μέχρι 27-07-2012 στη Δ/νση Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας και στα πρώην Γραφεία Εκπ/σης με ωράριο κατάθεσης 9.00 – 14.00 ως εξής:

Στη Διεύθυνση Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας (Ομήρου 34 Ν. Σμύρνη – 2ο όροφος)

Οι ανήκοντες στους κλάδους ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ09 Οικονομολόγων, ΠΕ10 Κοινωνιολόγων, ΠΕ13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ33 Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας.

Στο πρώην 1ο Γραφείο Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας (Ελ. Βενιζέλου 140, Καλλιθέα)
Οι ανήκοντες στους κλάδους ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ32 Θεατρολογίας, ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας
Στο πρώην 2ο Γραφείο Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας (Ιωνίας 122, Άλιμος)
Οι ανήκοντες στους κλάδους ΠΕ4 Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων, ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής γλώσσας.

Στο πρώην 3ο Γραφείο Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας ( Μαγκριώτου 1 και Παλαιολόγου, Ν. Σμύρνη)
Οι ανήκοντες στους κλάδους ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ19, Πληροφορικής Α.Ε.Ι. και ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ.

Στο πρώην Γραφείο Ε.Ε. Δ΄ Αθήνας (Ηλεκτρουπόλεως 44, Αργυρούπολη)
Οι ανήκοντες στους κλάδους ΠΕ12 Μηχανικών, ΠΕ14 Πτυχιούχων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής και Γεωπονίας ΠΕ17 Τεχνολόγων, ΠΕ18 Πτυχιούχων λοιπών Τμημάτων ΤΕΙ, καθώς και οι κλάδοι ΤΕ01 και ΔΕ01 τεχνικών ειδικοτήτων.

………………………………………..

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΔΕ Α Αθήνας: Ανακοίνωση για τους αναπληρωτές – ωρομίσθιους

…………………………………………………….

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Τα βήματα είναι τα ακόλουθα:

1. Μελετάμε τις περιοχές και την απόσταση απο τον τόπο κατοικίας μας. Αρωγός μας είναι το διαδίκτυο. Για τις περιοχές και τα σχολεία θα βρείτε πληροφορίες εδώ
Για την απόσταση θα αντλήσετε πληροφορίες απο εδώ

2. Όσοι καθηγητές δηλώσουν μειωμένο ωράριο να γνωρίζουν ότι μπορεί να έχουν ακόμα και 6 ώρες. Αν επίσης στις 30 πρώτες επιλογές βάλουν και μειωμένου ωραρίου πάνω απο περιοχές πλήρους ωραρίου υπάρχει ο κίνδυνος να πάνε μειωμένο ωράριο αναπληρωτές και όχι πλήρους. Οπότε ή στο τέλος ή καθόλου εκτός αν δεν θέλετε να πάτε μακριά αναπληρωτές. Οι αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου δεν αφορούν δασκάλους και νηπιαγωγούς.

3.Συμπληρώνουμε τις περιοχές απο τις πλησιέστερες προς τον τόπο κατοικίας και φυσικά εξετάζουμε αν υπάρχει σύνδεση και με μέσα μεταφοράς καθημερινή μέσα απο τις ιστοσελίδες των ΚΤΕΛ και του ΟΣΕ. Άλλωστε η μετακίνηση με το αυτοκίνητο είναι πανάκριβη. Άρα πρώτα βάζουμε περιοχές που μπορούμε να πηγαινοερχόμαστε καθημερινά με αυτοκίνητο ή ΜΜΜ.

4. Εξετάζουμε τι έγινε με τις προσλήψεις αναπληρωτών την προηγούμενη χρονιά για να έχετε μια εικόνα ή οποία μπορεί και να ανατραπεί. Όσοι είστε δάσκαλοι δείτε τις περσινές τοποθετήσεις εδώ.
Οι φιλόλογοι δείτε τις τοποθετήσεις


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ένταξη του μαθήματος της κολύμβησης στο ΕΣΠΑ

Εγκρίθηκε από την Υπουργό κ. Νίκη Κεραμέως και την αρμόδια Υφυπουργό κ. ...