Τελευταία Νέα

Πέμπτη, 09/04/2020, 07:33


Home / Αρθρα γενικού ενδιαφέροντος / Εκπαιδευτικοί / Οι κατάλογοι διοριστέων στην Κύπρο μετά την διαδικασία ενστάσεων, πόσοι πρέπει να κάνουν αίτηση (ανά ειδικότητα) – όλη η πληροφόρηση

Οι κατάλογοι διοριστέων στην Κύπρο μετά την διαδικασία ενστάσεων, πόσοι πρέπει να κάνουν αίτηση (ανά ειδικότητα) – όλη η πληροφόρηση

Δημοσιεύτηκε: 6:17 πμ Ιούνιος 9th, 2012  


Προκειμένου να ενημερωθείτε για τη θέση σας ή να δείτε τον αριθμό των εγγεγραμμένων στην επετηρίδα διορισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας σας παραθέτουμε συνδέσμους απ’ όπου μπορείτε να δείτε τους εκπαιδευτικούς της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.

…………………………………………………………….

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Προς γνώση των φίλων εκπαιδευτικών Αθμιας εκπαίδευσης παραθέτουμε τους καταλόγους διοριστέων εκπαιδευτικών Αθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου καθώς και της Ειδικής Αγωγής .

Δασκάλων
Νηπιαγωγών

Ειδικής Αγωγής

…………………………………………………………………………

Το paideia-ergasia γνωρίζοντας μέσα και απο τα μηνύματα που δέχεται καθημερινά για τους διορισμούς εκπαιδευτικών στην Κύπρο θα είναι κοντά στους εκπαιδευτικούς ενημερώνοντάς τους εκτενώς άλλα και δίνοντας απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του νέου τομέα ενημέρωσης παραθέτουμε την ανακοίνωση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Κύπρου για τους αναθεωρημένους Καταλόγους διοριστέων.

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28Β(10) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως (Αρ. 3) του 2011, σήμερα, 7 Ιουνίου 2012, αναρτήθηκαν στο Γραφείο της Επιτροπής (Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων, Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία) αναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών και ειδικοί κατάλογοι διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες, κατά ειδικότητα, όπως αυτοί έχουν αναθεωρηθεί μετά από εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν σε σχέση με τους αντίστοιχους πίνακες διοριστέων και τους ειδικούς καταλόγους που είχαν αναρτηθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2012

………………………………………………………………..

Μέχρι και τις 13/6 θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους διοριστέων στην Κύπρο και κατέχουν τη θέση που ορίζει η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να καταθέσουν αίτηση για εργασία με σύμβαση στα δημόσια σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όσοι δεν υποβάλουν αίτηση καθώς και όσοι υποβάλουν αίτηση μετά τις 13 Ιουνίου δεν θα μπορούν να τύχουν διορισμού με σύμβαση ή έκτακτου διορισμού.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Η Νίκη Κεραμέως για διορισμούς, εξ αποστάσεως εκπαίδευση και άλλα θέματα

Όσοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης θα μπορούν να τύχουν είτε μόνιμου επί δοκιμασία διορισμού είτε διορισμού με σύμβαση διάρκειας ενός έτους. Οι διορισμοί αυτοί θα γίνουν σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με βάση τις εγκεκριμένες μόνιμες θέσεις και τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων.

Όσον αφορά τους έκτακτους διορισμούς:

• Ο διορισμός που θα προσφερθεί θα είναι πάνω σε έκτακτη βάση, για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για δεύτερη περίοδο, που επίσης δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες, μετά από ολιγοήμερη διακοπή. Οι όροι απασχόλησης καθορίζονται με βάση την εγκύκλιο με αριθμό ΥΠ/123/70/Α, που ενέκριναν τα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας στις 16.8.1994.
• Η απασχόληση αυτή δεν παρέχει στον προσληφθησόμενο δικαίωμα για κατά προτεραιότητα διορισμό στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, είτε με σύμβαση είτε σε μόνιμη θέση, ούτε και προδικάζει επαναδιορισμό πάνω σε έκτακτη βάση για το επόμενο σχολικό έτος.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής ΕκπαιδευτικήςΥπηρεσίας, στη διεύθυνση: https://www.eey.gov.cy.

Ι. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Θρησκευτικών μέχρι τον αριθμό 70 στον πίνακα διοριστέων

Φιλολογικών μέχρι τον αριθμό 200 στον πίνακα διοριστέων

Μαθηματικών μέχρι τον αριθμό 140 στον πίνακα διοριστέων

Φυσικής μέχρι τον αριθμό 120 στον πίνακα διοριστέων

Βιολογίας μέχρι τον αριθμό 120 στον πίνακα διοριστέων

Χημείας μέχρι τον αριθμό 120 στον πίνακα διοριστέων

Γεωγραφίας μέχρι τον αριθμό 30 στον πίνακα διοριστέων

Αγγλικών μέχρι τον αριθμό 120 στον πίνακα διοριστέων

Γαλλικών μέχρι τον αριθμό 80 στον πίνακα διοριστέων

Γερμανικών μέχρι τον αριθμό 150 στον πίνακα διοριστέων

Ιταλικών μέχρι τον αριθμό 50 στον πίνακα διοριστέων

Ισπανικών μέχρι τον αριθμό 50 στον πίνακα διοριστέων

Τουρκικών μέχρι τον αριθμό 15 στον πίνακα διοριστέων

Ρωσικών μέχρι τον αριθμό 60 στον πίνακα διοριστέων

Εμπορικών μέχρι τον αριθμό 300 στον πίνακα διοριστέων

Φυσικής Αγωγής μέχρι τον αριθμό 120 στον πίνακα διοριστέων

Μουσικής μέχρι τον αριθμό 50 στον πίνακα διοριστέων

Τέχνης μέχρι τον αριθμό 70 στον πίνακα διοριστέων

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ανακοίνωση των αιρετών της Α.Σ.Ε.  Π.Ε. στη Β’ Αθήνας

Πληροφορικής/Επιστήμης Ηλ.Υπολογιστών μέχρι τον αριθμό 75 στον πίνακα διοριστέων

Συμβουλευτικής& Επαγγελματικής Αγωγής μέχρι τον αριθμό 50 στον πίνακα διοριστέων

Τεχνολογίας μέχρι τον αριθμό 80 στον πίνακα διοριστέων

Οικιακής Οικονομίας μέχρι τον αριθμό 50 στον πίνακα διοριστέων

Θεατρολογίας μέχρι τον αριθμό 70 στον πίνακα διοριστέων

Φωτογραφίας μέχρι τον αριθμό 30 στον πίνακα διοριστέων

ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Μηχανολογίας

Γενική (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 60 στον πίνακα διοριστέων
Θερμοδυναμική Ενέργεια (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 60 στον πίνακα διοριστέων
Μηχανική Παραγωγής (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 60 στον πίνακα διοριστέων
Μηχανική Αυτοκινήτων (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 10 στον πίνακα διοριστέων
Ηλεκτρολογίας
Γενική (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 60 στον πίνακα διοριστέων
Hλεκτρονική (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 60 στον πίνακα διοριστέων
Ρεύμα Υψηλής Έντασης (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 60 στον πίνακα διοριστέων
Μηχ.Ηλ.Υπολογιστών (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 100 στον πίνακα διοριστέων
Ηλεκτρολογία Εγκαταστάσεων(Α5-Α7) μέχρι τον αριθμό 15 στον πίνακα διοριστέων
Δομικών
Πολιτική Μηχανική/ Κατασκευές (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 200 στον πίνακα διοριστέων
Αρχιτεκτονική (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 200 στον πίνακα διοριστέων
Ξενοδοχειακών
Γενικά (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 10 στον πίνακα διοριστέων
Γενικά (Α5-Α7) μέχρι τον αριθμό 10 στον πίνακα διοριστέων
Μαγειρική (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 10 στον πίνακα διοριστέων
Μαγειρική (Α5-Α7) μέχρι τον αριθμό 10 στον πίνακα διοριστέων
Τραπεζοκομία (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 10 στον πίνακα διοριστέων
Τραπεζοκομία (Α5-Α7) μέχρι τον αριθμό 10 στον πίνακα διοριστέων
Γραφικών Τεχνών (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 30 στον πίνακα διοριστέων
Διακοσμητικής (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 5 στον πίνακα διοριστέων
Γεωπονίας
Γενική(Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 5 στον πίνακα διοριστέων
Φυτική Παραγωγή(Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 5 στον πίνακα διοριστέων
Ανθοκομία-Κηποτεχνία(Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 1 στον πίνακα διοριστέων
Ξυλουργικής/Επιπλοποιΐας (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 3 στον πίνακα διοριστέων
(Α5-Α7) μέχρι τον αριθμό 2 στον πίνακα διοριστέων
Σχεδίασης Επίπλων (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 3 στον πίνακα διοριστέων
Σχεδ./Κατασκ.Ενδυμάτων (A8-A10-A11) μέχρι τον αριθμό 10 στον πίνακα διοριστέων
Αργυροχοΐας/Χρυσοχοΐας (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 3 στον πίνακα διοριστέων
(Α5-Α7) μέχρι τον αριθμό 2 στον πίνακα διοριστέων

ΙΙΙ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Όλοι των ειδικών καταλόγων διοριστέων καθηγητών / εκπαιδευτών με αναπηρίες.

paideia-ergasia.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ενημέρωση από τον Νεκτάριο Κορδή για τις εκπαιδευτικές εξελίξεις

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ που έγιναν την Δευτέρα ...