Home / Κέντρα Ξένων Γλωσσών / Ίδρυση Φροντιστηρίου. H νομοθεσία που διέπει την λειτουργία φροντιστηρίων όλες οι πληροφορίες

Ίδρυση Φροντιστηρίου. H νομοθεσία που διέπει την λειτουργία φροντιστηρίων όλες οι πληροφορίες

Δημοσιεύτηκε: 6:46 μμ Μάιος 5th, 2012  


Υπουργείο Παιδείας: Χορήγηση άδειας ίδρυσης Φροντιστηρίου

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

– Η άδεια ίδρυσης χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπηκόους κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
– Η άδεια ίδρυσης ανανεώνεται κάθε χρόνο από τις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.
Για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσώνεπάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας στις περιπτώσεις στις οποίες τα προσόντα των ενδιαφερομένων δεν συμπίπτουν ακριβώς με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση.
– Άδεια ίδρυσης Κέντρου Ξένων Γλωσσών μπορεί να χορηγηθεί και σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς τις ανωτέρω νόμιμες προϋποθέσεις εφόσον οριστεί Διευθυντής Σπουδών που έχει τα οριζόμενα από το νόμο προσόντα.
3. Υπεύθυνη δήλωση με βάση τα στοιχεία της ταυτότητας του ενδιαφερομένου στην οποία θα αναγράφεται, με την παρακάτω διατύπωση, ότι «δεν εμπίπτω στα κωλύματα και ασυμβίβαστα καθώς και τους περιορισμούς που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 11 και 68 του αν. 2545/1940», δηλ.:
(α) Δεν υπηρετώ σε δημόσια υπηρεσία
(β) Δεν υπηρετώ στην ιδιωτική εκπαίδευση
(γ) Δεν έχω άλλο φροντιστήριο (αν πρόκειται για άδεια ίδρυσης Φροντιστηρίου Δευτεροβάθμιας ή Ανωτάτης Εκπαίδευσης) ή δεν έχω φροντιστήριο Δευτεροβάθμιας ή Ανωτάτης Εκπαίδευσης (αν πρόκειται για άδεια ίδρυσης Κέντρου Ξένων Γλωσσών).
(δ) Δεν υπηρετεί στην περιοχή του ____ Γραφείου της ____ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης _____ δημόσιος εκπαιδευτικός λειτουργός ο/η σύζυγος ή συγγενής μου εξ’ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού.
(ε) Δεν απολύθηκα από δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία.
(στ) Δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος.
4. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης (όχι απόσπασμα). [Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης] 5. Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και την αρτιμέλεια
6. Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου (Τύπου Α) για τους άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. [Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης] 7. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.
8. Παράβολο υπέρ Δημοσίου αξίας 15 € σε μορφή έντυπου παραβόλου ή διπλοτύπου είσπραξης.
9. Διπλότυπο είσπραξης ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 3444) αξίας 150 € από Δημόσιο Ταμείο.
@ Προσοχή: Δεν θα γίνονται αποδεκτά έντυπα παράβολα του Ελληνικού Δημοσίου ή διπλότυπα είσπραξης υπέρ διαφορετικού ΚΑΕ

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ’
Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80 Μαρούσι γραφ. 0108- 0110, τηλ. 210.3442763 και 210.3442088
Καθημερινά 12.00 – 14.30
Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (ΓΕΠΟ)
Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80 Μαρούσι τηλ. 210.3442505 – 210.3442506 – 210.3442508
Καθημερινά 9.00 – 14.00

Υπουργείο Παιδείας: Χορήγηση άδειας χρήσης προσωνυμίας φροντιστηρίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ Ή ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ή ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Θεωρημένο φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης.
Θεωρημένο φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας.
Θεωρημένο φωτοαντίγραφο ανανέωσης άδειας ίδρυσης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ’
Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80 Μαρούσι γραφ. 0108-0110, τηλ. 210.3442763 και 210.3442088
Καθημερινά 12.00 – 14.30
Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (ΓΕΠΟ)
Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80 Μαρούσι τηλ. 210.3442505 – 210.3442506 – 210.3442508
Καθημερινά 9.00 – 14.00

Υπουργείο Παιδείας: Χορήγηση άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κέντρα Ξένων Γλωσσών – Η αίτηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Η άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών χορηγείται σε Έλληνες πολίτες και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρεται σε πτυχία που δίνουν τη δυνατότητα διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση.

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.
Για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσώνεπάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας στις περιπτώσεις στις οποίες τα προσόντα των ενδιαφερομένων δεν συμπίπτουν ακριβώς με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση
3. Υπεύθυνη δήλωση με βάση τα στοιχεία της ταυτότητας του ενδιαφερομένου. Στην υεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ότι:
(α) Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ.
(β) Δεν έχει απολυθεί από δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια
(γ) Δεν διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος
4. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης (όχι απόσπασμα). [Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης] 5. Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και την αρτιμέλεια
6. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.
7. Διπλότυπο είσπραξης υπέρ ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 3444) αξίας 30 € από Δημόσιο Ταμείο.
@ Προσοχή: Δεν θα γίνονται αποδεκτά έντυπα παράβολα του Ελληνικού Δημοσίου ή διπλότυπα είσπραξης υπέρ διαφορετικού ΚΑΕ

 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.
Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ’
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, γραφ. 0108, 0110 τηλ. 210.3442763 και 210.3442088
Καθημερινά 12.00 – 14.30
Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (ΓΕΠΟ)
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, τηλ. 210.3442505 – 210.3442506 – 210.3442508
Καθημερινά 9.00 – 14.00

ΑΙΤΗΣΗ
Επώνυμο
Όνομα
Ονοματεπώνυμο πατέρα
Όνομα μητέρας
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
Εκδούσα Αρχή
Ημερομηνία Γέννησης
Δ/νση Κατοικίας ( Οδός – Αριθμός )
Ταχ. Κώδικας – Περιοχή
Πόλη – Νομός
Τηλέφωνο FAX
Θέμα :
Χορήγηση άδειας Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣ
……….. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης

………………………………………..

…………. Γραφείο

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια διδασκαλίας για μαθήματα ………………….
………………………………………………………..
………………………………………………

Συνοδευτικά υποβάλλω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
……… Αιτ………..

Υπουργείο Παιδείας: Απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών
12/01/2011 – 10:57

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Α. Χορήγηση

1. Αίτηση πρόσληψης του ενδιαφερόμενου προς το Κέντρο Ξένων Γλωσσών, στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη ατομικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο) και η προς διδασκαλία γλώσσα.
2. Πρωτότυπη επικύρωση του ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών από την Πρεσβεία ή τα κατά τόπους Προξενεία σχετικά με την αναγνώριση του Ιδρύματος έκδοσης του πτυχίου από τις εκπαιδευτικές αρχές της χώρας όπου εδρεύει το εν λόγω ίδρυμα ή με την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE).
3. Επίσημη μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από Δικηγόρο.
4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του αιτούντα στην ελληνική γλώσσα.
5. Αντίγραφο διαβατηρίου και άδειας διαμονής εν ισχύ και θεωρημένα από την αρμόδια κατά Νόμο αρχή.
6. Πιστοποιητικό Υγείας από εξωτερικά ιατρεία Δημόσιου Νοσοκομείου.
7. Ονομαστική κατάσταση των καθηγητών που απασχολούνται στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θεωρημένη από τον επόπτη εργασίας.
(Η αναλογία ελλήνων ή υπηκόων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθηγητών και υπηκόων τρίτων χωρών ορίζεται ως εξής:
1 έως 10 καθηγητές: 1 υπήκοος τρίτης χώρας
11 έως 20 καθηγητές: 2 υπήκοοι τρίτων χωρών κ.ο.κ.).
8. Επικυρωμένες φωτοτυπίες των διαβατηρίων και αδειών διδασκαλίας των καθηγητών, οι οποίοι είναι υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απασχολούνται στο ίδιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών.
9. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στην οποία να αναφέρεται η αρχή και η λήξη της συνεργασίας υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη του Κέντρου Ξένων Γλωσσών και τον αιτούντα.
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του ιδιοκτήτη του Κέντρου Ξένων Γλωσσών ότι ο αιτών κρίνεται κατάλληλος να διδάξει την ξένη γλώσσα.
11. Αίτηση του ιδιοκτήτη του Κέντρου Ξένων Γλωσσών προς τη Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για πρόσληψη του αιτούντα στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών.

Β. Παράταση

Για παράταση άδειας εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών υποβάλλονται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην των αρ. 2, 3 και 4. Αντί αυτών υποβάλλεται η έγκριση της υπηρεσίας για άδεια εργασίας του αιτούντα στο ίδιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών την προηγούμενη σχολική χρονιά (παράταση νοείται η συνεχής κατ’ έτος απασχόληση στο ίδιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών).
Γ. Υποβολή Δικαιολογητικών
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ιδιοκτήτη του Κέντρου Ξένων Γλωσσών στη Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υπάγεται το Κέντρο Ξένων Γλωσσών.
Σημειώνεται ότι τα φωτοαντίγραφα πρέπει να φέρουν πρωτότυπη επικύρωση από την αρμόδια κατά Νόμο αρχή.
Δ. Παροχή πληροφοριών
1) Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2) Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ΄
Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι, Γρ. 0110, Τηλ. 210-3442088

Υπουργείο Παιδείας: Χορήγηση Επάρκειας Προσόντων Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας

Νομοθεσία της επάρκειας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας χορηγείται σε Έλληνες πολίτες και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ’.
Αντίγραφο ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών θεωρημένο για τη γνησιότητά του από το μορφωτικό ακόλουθο της Πρεσβείας ή τα κατά τόπους προξενεία της χώρας από την οποία προέρχεται ή τον φορέα που τα εξέδωσε ή από δικηγόρο ή όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ή να φέρουν την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE). Βεβαιώσεις αποτελεσμάτων δεν γίνονται αποδεκτές.
Οι πανεπιστημιακοί τίτλοι του εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από
αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης μαθημάτων
βεβαίωση από Πανεπιστήμιο φοίτησης ότι όλη η διάρκεια σπουδών πραγματοποιήθηκε στην έδρα του
θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από το μορφωτικό ακόλουθο της Πρεσβείας ή τα κατά τόπους προξενεία της χώρας από την οποία προέρχονται.
Στους μεταπτυχιακούς τίτλους να προσκομίζεται και ο βασικός τίτλος σπουδών.
Εφόσον ο τίτλος είναι πανεπιστημιακού επιπέδου θα πρέπει να είναι γλωσσικού περιεχομένου.
3. Επίσημη μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλου από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο ή από πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου (και της αναλυτικής κατάστασης μαθημάτων, όπου αυτή απαιτείται).
4. Αντίγραφο Απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου ή Πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.
Απόφοιτοι Λυκείου του Εξωτερικού
Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου θεωρημένο για τη γνησιότητά του από το μορφωτικό ακόλουθο της Πρεσβείας ή τα κατά τόπους Προξενεία της χώρας από την οποία προέρχεται.
Βεβαίωση εισαγωγής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας έκδοσης του Απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας.
Δεν απαιτείται αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου σε περίπτωση ύπαρξης τίτλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Αλλοδαπής.
Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή άλλο έγγραφο αντίστοιχης αποδεικτικής ισχύος:
α)Απλή επίδειξη του ανωτέρω Δελτίου ή εγγράφου σε περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει σε Δ/νση ή Γραφείο Δ/θμιας Εκπσης ή ΚΕΠ (Οι αντίστοιχες υπηρεσίες οφείλουν να αποστέλουν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ανωτέρω δικαιολογητικού).
β)Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ανωτέρω Δελτίου ή εγγράφου σε περίπτωση που τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποσταλλούν ταχυδρομικώς από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία μας.
6. Διπλότυπο είσπραξης υπέρ ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 3444) αξίας 50 € από Δημόσιο Ταμείο.
Προσοχή: Δεν θα γίνονται αποδεκτά έντυπα παράβολα του Ελληνικού Δημοσίου ή διπλότυπα είσπραξης υπέρ διαφορετικού ΚΑΕ

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ)
Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ’
Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 15180 Μαρούσι
ή υποβάλλονται απευθείας στο ΥΠΕΠΘ
(Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Πρωτόκολλο Υπουργείου και ώρες 9.00 – 14.00)
ή στις κατά τόπους Δ/νεις και Γραφεία Δ/θμιας Εκπ/σης ή σε ΚΕΠ.
Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.
Χρόνος Διεκπεραίωσης: Σαράντα πέντε (45) ημέρες

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ’
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, γραφ. 0112-0114 τηλ. 210.3442090 και 210.3442093
Καθημερινά 12.00 – 14.30
Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (ΓΕΠΟ)
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, τηλ. 210.3442505 – 210.3442506 – 210.3442508
Καθημερινά 9.00 – 14.00

πηγή ΥπΔΒΜΘ

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Κωδικοποίηση εκπαιδευτικής νομοθεσίας του κ Σόλωνα Ευστρατίου

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Δεν επιτρέπει την μετάθεση συζύγου αν ο σύζυγος ή συγγενής Α βαθμού διατηρεί φροντιστήριο ή ιδιωτικό σχολείο στην ίδια περιοχή

Γνωμοδότηση Νομικού συμβουλίου του Κράτους για την πώληση βοηθητικού εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού από τα φροντιστήρια

Αμιγής κατοικία και κέντρα ξένων γλωσσών

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ.

ΚΞΓ: ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Η Αναγγελία Πρόσληψης κατατίθεται στον ΟΑΕΔ μέχρι και 8 (ημερολογιακές) ημέρες μετά την πρόσληψη.
-Η Κατάσταση Προσωπικού και οι Όροι Μερικής Απασχόλησης κατατίθενται στην Επιθεώρηση Εργασίας μέχρι και 15 (ημερολογιακές) ημέρες μετά την πρόσληψη.
-Οι εισφορές στο ΙΚΑ (αγορά ενσήμων) κατατίθενται για κάθε μήνα μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα (τέλος Οκτωβρίου για ΙΚΑ Σεπτεμβρίου, κ.ο.κ.).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Ίδρυση Κέντρου Ξένων Γλωσσών
Προκειμένου να ιδρυθεί ένα φροντιστήριο Δ.Ε. ή Κ.Ξ.Γλωσσών απαιτείται
άδεια ίδρυσης κατόπιν γίνεται αίτηση ώστε η επιτροπή καταλληλότητας να
εξετάσει εάν το κτίριο είναι κατάλληλο, εφόσον το κτίριο κριθεί
κατάλληλο γίνεται αίτηση και χορηγείται άδεια λειτουργίας.
Η άδεια ίδρυσης ανανεώνεται κάθε χρόνο από 1 έως 31 Οκτωβρίου.
1. Φωτοτυπία της τελευταίας ανανέωσης
2. Παράβολο 12 ευρώ
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
4. Ένσημα εκπαιδευτικών τελών 1.20 ευρώ
Επίσης είναι αναγκαία:
1. Ωρολόγιο πρόγραμμα του φροντιστηρίου Δ.Ε. ή Κ.Ξ.Γλωσσών
2. Καρτέλλες προσωπικού εφόσον απασχολείται διδακτικό προσωπικό πλην του ιδιοκτήτη (Η καρτέλα θα συνοδεύεται και από φωτοτυπία άδειας διδασκαλίας).
3. Έντυπο στο οποίο να φαίνεται το διδακτικό προσωπικό που απασχολείται πλην του ιδιοκτήτη ή δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν απασχολεί διδακτικό προσωπικό.

Δικαιολογητικά ανανέωσης λειτουργίας ΚΞΓ

1. Φωτοτυπία της προηγούμενης ανανέωσης άδειας οικοδιδασκάλου (ή χορήγησης)
2. Παράβολο υπέρ ΕΛΙΓΕ ΚΑΕ 82397 (Δ.Ο.Υ)
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
Άδειες διδασκαλίας σε φροντιστήρια
1. Αίτηση (υπάρχει έντυπο στη Δ/νση)
2. Αντίγραφο πτυχίου για φροντιστήριο Δ.Ε. και Κ.Ξ.Γλωσσών ή επάρκεια ξένης γλώσσας για Κ.Ξ.Γλωσσών
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (συμπληρώνεται στη Δ/νση)
4. Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (ισχύει για 3 μήνες από την έκδοση του, παραγγέλλεται και στο τηλ. 1502)
5. Παράβολο 6 ευρώ υπέρ ΕΛΙΓΕ ΚΑΕ 82397 στην ΔΟΥ
6. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας θεωρημένο
7. Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ισχύει για 6 μήνες από τη έκδοση του τηλ επιτροπής 27520 98133)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η άδεια εκδίδεται μια φορά και δεν ανανεώνεται

Όλα τα έντυπα που απαιτούνται καθώς και οι σχετικές αιτήσεις υπάρχουν στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης όπου παρέχεται κάθε σχετική πληροφορία.

Παρέχονται επίσης πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση επάρκειας ξένης γλώσσας (τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στι ΥΠΕΠΘ), την πρόσληψη αλλοδαπού σε Κ.Ξ.Γλωσσών (επίσης τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στο ΥΠΕΠΘ), την τροποποίηση άδειας ίδρυσης φροντιστηρίου Δ.Ε. ή Κέντρα Ξένων Γλωσσών, την μεταφορά φροντιστηρίου Δ.Ε ή Κέντρα Ξένων Γλωσσών, την χορήγηση προσωνυμίας, τον διορισμό δ/ντη σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών (σε φροντιστήριο Δ.Ε. ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα).

ΕΝΤΥΠΑ

Κέντρων Ξένων Γλωσσών

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΞΓ
ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.
ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΚΞΓ και ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Δ.Ε.
ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ.

Νομοθεσία της οικοδιδασκαλίας

Ποιές είναι οι πιθανές αλλαγές που θα προβλέπει η απελευθέρωση των επαγγελμάτων της εκπαίδευσης

Η εγκύκλιος για κολλέγια, φροντιστήρια, Οικοδιδασκαλία, Κ.Ξ.Γ., Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια

Το ΦΕΚ για την ένταξη διαδικασιών ίδρυσης και άδειας λειτουργίας φροντιστηρίου, άδειας οικοδιδασκαλίας και διδασκαλίας μέσω Κ.Ε.Π.

Ανανέωση άδειας Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Οικοδιδασκαλίας – πλαίσιο λειτουργίας

Υπουργείο Παιδείας : Χορήγηση άδειας οικοδιδασκαλίας. Οικοδιδασκαλία και διαφήμιση

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.
ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΞΓ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑΣ.
ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΞΓ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΞΓ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε…

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΞΓ – ΦΔΕ.

,

 ……………………………………………………………………………………..

Τι ισχύει για την παροχή υπηρεσιών από επαγγελματίες νόμιμα εγκατεστημένους σε άλλο κράτος−μέλος της Ε.Ε. χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα

Η απόφαση την οποία υπέγραψε η υφ. Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου ορίζει τα εξής:
1. Η παροχή υπηρεσιών α) διδασκαλίας σε φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) διδασκαλίας σε κέντρα ξένων γλωσσών και γ) κατ’ οίκον διδασκαλίας στην ελληνική επικράτεια, δύναται να προσφέρεται από επαγγελματίες νόμιμα εγκατεστημένους σε άλλο κράτος−μέλος της Ε.Ε. χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ΄ του ν. 3844/2010.
2. Η παροχή υπηρεσιών προϋποθέτει την εκ μέρους των επαγγελματιών υποβολή στις αρμόδιες αρχές, σε εύλογο χρόνο πριν την παροχή της υπηρεσίας, έγγραφης δήλωσης στην ελληνική γλώσσα.
3. Η δήλωση υποβάλλεται με οποιοδήποτε μέσο, όπως με συστημένη επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αυτοπροσώπως, ή μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) αναγράφει τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος, στοιχεία επικοινωνίας αυτού και στοιχεία σχετικά με τον τόπο, τον χρόνο και την διάρκεια παροχής της υπηρεσίας στην Ελλάδα και συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταυτότητας,
β) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μεταφρασμένου στην ελληνική τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης,
γ) επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών εφόσον ο επαγγελματίας θα το προσκομίσει αντί τίτλου σπουδών ανωτάτης εκπαίδευσης,
4. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (β) και (γ) της παρ. 3 δεν απαιτούνται για τους νόμιμα εγκατεστημένους επαγγελματίες σε άλλο κράτος−μέλος της ΕΕ, εφόσον αποδεικνύουν με κάθε νόμιμο μέσο την κατ’ επάγγελμα νόμιμη παροχή ομοίων υπηρεσιών στο κράτος−μέλος εγκατάστασής τους. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.
5. Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται μία φορά ετησίως εάν ο πάροχος προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του έτους αυτού. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 υποβάλλονται μόνον κατά την πρώτη φορά ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην ελληνική επικράτεια και σε περίπτωση αλλαγής της κατάστασης που πιστοποιείται από αυτά.
6. Ο πάροχος με την υποβολή της δήλωσης γνωστοποιεί στοιχεία σχετικά με τυχόν υπάρχουσα ασφαλιστική κάλυψη− εγγύηση ή ανάλογα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας που καλύπτουν την επαγγελματική του ευθύνη.
7. Εάν ο πάροχος ασκεί δραστηριότητα που υπόκειταιστην καταβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), υποχρεούται να παράσχει στον αποδέκτη των υπηρεσιώντον αριθμό φορολογικού του μητρώου που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚτου Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με
τους φόρους κύκλου εργασιών − κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (άρθρα 36 και 38 του ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄).
8. Ο πάροχος υπηρεσιών υπόκειται στους επαγγελματικούς κανόνες που συνδέονται άμεσα με τα επαγγελματικά προσόντα, όπως ο ορισμός του επαγγέλματος, η χρήση τίτλων και η βαριά επαγγελματική αμέλεια που συνδέονται άμεσα και συγκεκριμένα με την προστασία
και την ασφάλεια του αποδέκτη των υπηρεσιών, καθώς και στις πειθαρχικές διατάξεις οι οποίες ισχύουν για τους επαγγελματίες που ασκούν το ίδιο επάγγελμα στην ελληνική επικράτεια. Ο πάροχος υπηρεσιών απαλλάσσεται από τις απαιτήσεις αδειοδότησης, εγγραφής ή προσχώρησης σε επαγγελματική οργάνωση που προβλέπονται για τους επαγγελματίες που ασκούν το ίδιο επάγγελμα στην ελληνική επικράτεια.
9. Ως αρμόδιες αρχές στις οποίες υποβάλλεται η δήλωση και τα δικαιολογητικά τουορίζονται οι κατά τόπους Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Ενιαία Κέντρα
Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).
10. Οι Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξετάζουν τη δήλωση και εντός επτά εργασίμων ημερών από την παραλαβή όλων των δικαιολογητικών, χορηγούν στον πάροχο τη σχετική βεβαίωση, στην οποία πιστοποιείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την προσωρινή και περιστασιακή παροχή της υπηρεσίας α) διδασκαλίας σε φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή β) διδασκαλίας σε κέντρα ξένων γλωσσών ή γ) κατ’ οίκον διδασκαλίας.
11. H εν λόγω βεβαίωση δεν συνιστά προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, το οποίο κτάται με μόνη την υποβολή της έγγραφης δήλωσης της παραγράφου 2 της παρούσας, συνοδευόμενης και από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
12. Σε περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για τη γνησιότητα των συνυποβληθέντων δικαιολογητικών, η αρμόδια αρχή ενημερώνει εγγράφως τον επαγγελματία και ορίζει νέα προθεσμία για τη χορήγηση της βεβαίωσης, προκειμένου να διερευνήσει το θέμα.

inital.gr, minedu, kxghellas, alfavita, esos, ΔΙΔΕ διαφόρων νομών (έντυπα)


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Task-based teaching: 4 Βήματα για επιτυχημένη διδασκαλία δεύτερης γλώσσας

Task-based teaching: 4 Βήματα για επιτυχημένη διδασκαλία δεύτερης γλώσσας Η διδασκαλία γλωσσών ...