Home / Featured / Tρόπος εξέτασης Ξένων Γλωσσών στις Πανελλαδικές εξετάσεις, τα δείγματα των τεστ, τα past papers 2010-2011 και οι λύσεις τους. Νομοθεσία Πανελλαδικών

Tρόπος εξέτασης Ξένων Γλωσσών στις Πανελλαδικές εξετάσεις, τα δείγματα των τεστ, τα past papers 2010-2011 και οι λύσεις τους. Νομοθεσία Πανελλαδικών

Δημοσιεύτηκε: 11:39 πμ Απρίλιος 9th, 2012  


Για τις εξετάσεις εισαγωγής των υποψηφίων στα ΑΕΙ η εξέταση κάθε ειδικού μαθήματος Ξένης Γλώσσας γίνεται ως εξής:

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

Δίνεται στους υποψήφιους αυθεντικό κείμενο έκτασης περίπου 330−370 λέξεων.
Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων
των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λπ.
Το περιεχόμενο του κειμένου είναι γενικού ενδιαφέροντος.
Προτιμούνται θέματα σχετικά με
– την εκπαίδευση,
– τον επαγγελματικό προσανατολισμό,
– το περιβάλλον,
– τις ανθρώπινες σχέσεις,
– την οικογένεια,
– τα ταξίδια,
– τις διακοπές,
– τα προϊόντα νέας τεχνολογίας,
– την υγεία,
– τις διατροφικές συνήθειες και
– την ψυχαγωγία.

1. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Δίνονται 8−10 ερωτήσεις επί του κειμένου.
α) Οι τρεις−τέσσερις (3−4) πρώτες απαιτούν μια «σύντομη απάντηση».
Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται
– η ικανότητα του υποψηφίου να
κατανοεί το γενικό νόημα του κειμένου, καθώς και
– το πεδίο αναφοράς του ή
– το συγκειμενικό του πλαίσιο (δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιο σκοπό,
πού δημοσιεύεται το κείμενο,κ.λπ.).
Kατά τη βαθμολόγηση των σύντομων αυτών απαντήσεων
δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά και γραμματικά λάθη
εφόσον αυτά δεν εμποδίζουν την επικοινωνία,
δηλαδή την κατανόηση της απάντησης από το βαθμολογητή.

β) Οι υπόλοιπες είναι του τύπου «πολλαπλή επιλογή»,
δηλαδή ερωτήσεις που απαιτούν από τον υποψήφιο να επιλέξει
μεταξύ τριών (3) δυνατών απαντήσεων.
Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί
επιμέρους νοήματα του κειμένου, ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένα.
Η κατανόηση γραπτού λόγου
βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα,
οι οποίες κατανέμονται στην κάθε ερώτηση
με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων.

2. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

Δίνονται τρεις (3) δραστηριότητες/ασκήσεις
με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα
με τρόπο ορθό και κατάλληλο για την κάθε περίσταση.
Η κάθε δραστηριότητα/άσκηση περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις.

Ειδικότερα ελέγχονται:
α) Η λεξιλογική ικανότητα (επίγνωση σε επίπεδο λέξης).
Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος
χρησιμοποιεί τις κατάλληλες λέξεις από άποψη σημασίας,
κρίνοντας από τα συμφραζόμενα, με τρόπο ορθό από άποψη
γραμματικής.
Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση» ή/και «αντιστοίχιση».
β) Η γραμματική ικανότητα (επίγνωση σε επίπεδο πρότασης).
Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος
χρησιμοποιεί τη γλώσσα με γραμματική ορθότητα στο επίπεδο της
πρότασης.
Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση».
γ) Η πραγματολογική ικανότητα (επίγνωση σε επίπεδο κειμένου).
Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος είναι
σε θέση να χρησιμοποιεί τα στοιχεία εκείνα που εξυπηρετούν τη
συνοχή και συνεκτικότητα του λόγου.
Τύπος εξέτασης: «αντιστοίχιση» ή/και «τοποθέτηση στη σωστή σειρά».
Οι δραστηριότητες/ασκήσεις με τις οποίες ελέγχεται η γλωσσική επίγνωση δεν έλκονται υποχρεωτικά από το κείμενο της εξέτασης.
Η γλωσσική επίγνωση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες
στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται ισότιμα σε κάθε ερώτηση δηλαδή δύο (2) μονάδες κάθε ερώτηση.

3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Δίνεται στους υποψήφιους ένα θέμα και τους ζητείται να συντάξουν, στην ξένη γλώσσα, κείμενο έκτασης περίπου 180−200 λέξεων.
Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων, κ.λπ.
Το θέμα διατυπώνεται κατά τέτοιον τρόπο,
ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια τόσο
– η γενική περίσταση επικοινωνίας (δηλαδή με ποια ιδιότητα γράφει ο
υποψήφιος, σε ποιον απευθύνεται, ποια σχέση υποτίθεται ότι έχουν μεταξύ τους,
κ.λπ.), όσο και
– η λεκτική/ές πράξη/εις που πρέπει να αναπτύξει ο υποψήφιος (π.χ. να
χαιρετήσει, να περιγράψει κάτι, να διηγηθεί κάτι που συνέβη, να διατυπώσει μιαν
άποψη ή επιχειρήματα για κάτι, κ.λπ.).
Η παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να είναι
– περιγραφή ή/και
– διήγηση ή/και
– έκφραση άποψης ή/και
– διατύπωση επιχειρηματολογίας.
Το θέμα της παραγωγής γραπτού λόγου
δεν πρέπει να έχει συνάφεια με το περιεχόμενο του κειμένου
το οποίο δίνεται για την κατανόηση του γραπτού λόγου.
Η παραγωγή γραπτού λόγου βαθμολογείται με σαράντα (40) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα.

esos.gr

……………………………………………………

To πρόγραμμα εξέτασης των Ειδικών Μαθημάτων

esos.gr

Tο πρόγραμμα των εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων των κατόχων απολυτηρίου Λυκείου που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 για εισαγωγή σε τμήματα Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και των Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα, και το χρόνο Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) , καθορίζει απόφαση της υφ. Παιδείας Ε. Χριστοφιλοπούλου.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

www.xenesglosses.eu

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ, ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 2010-2011

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 2010-2011 ΙΤΑΛΙΚΑ 2000-2011

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2010

………………………………………………

ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι ισχύει για μαθητές που αρωστήσουν στην διάρκεια των πανελλαδικών

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 41/2011 που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης ισχύουν τα εξής:

Α.Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών στα μαθήματα που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα λύκεια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και ανάλογα με τον αριθμότων υποψηφίων, μπορεί να ορίζονται εξεταστικά κέντρα και σε άλλες πόλεις της χώρας. Τα εξεταστικά κέντρα και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

«Για να συμμετάσχει μαθητής στις εξετάσεις, πρέπει το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα εξέτασης του μαθήματος από το οποίο απουσίασε ή διέκοψε την εξέτασή του να καταθέσει ο ίδιος, εφόσον είναι ενήλικος, ή ο κηδεμόνας του στο Διευθυντή του Λυκείου: α) δικαιολογητικά ασθενείας από Δημόσιο Νοσοκομείο τα οποία φέρουν σφραγίδα Διευθυντή είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος ή Δημόσιου Κέντρου Υγείας, τα οποία φέρουν σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου από τα οποία προκύπτει η αδυναμία του μαθητή να συμμετάσχει στην εξέταση».

To πρόγραμμα των επαναληπτικών εξετάσεων θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων , αφού συγκεντρωθούν τα στοιχεία των μαθητών που θα λάβουν μερος στις επαναληπτικές εξετάσεις.

esos.gr

……………………………………………..

Τι ισχύει για όσους πιαστούν να αντιγράφουν

Σύμφωνα με απόφαση του υπ. Παιδείας για τους αντιγραφείς των πανελλαδικών εξετάσεων και των μαθητών που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, από ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Αν ο μαθητής που εξετάζεται σε εθνικό επίπεδο φέρει μαζί του στην αίθουσα στην ΅οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο αντιγραφής ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου, ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής επιτροπής και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από τη Λυκειακή επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0). Η Λυκειακή επιτροπή πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλεί σε προφορική απολογία τον μαθητή και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο της μέλη και τον γραμματέα αυτής.

Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό.

β) Αν πρόκειται για μάθημα που εξετάζεται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, με απόφαση του Διευθυντή του Λυκείου και μετά από εισήγηση των διδασκόντων το εξεταζόμενο μάθημα, το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0). Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο εδάφιο α της παρούσας παραγράφου. Όπου στο εδάφιο α αναφέρεται λυκειακή επιτροπή νοείται ο Διευθυντής του Λυκείου, οι επιτηρητές και οι διδάσκοντες το εξεταζόμενο μάθημα.

esos.gr, www.kxghellas.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...