Home / Τούρκικα / Άλλα Άρθα / Οι ξένες γλώσσες ανοίγουν πόρτες στην εργασία

Οι ξένες γλώσσες ανοίγουν πόρτες στην εργασία

Δημοσιεύτηκε: 4:10 μμ Μάρτιος 20th, 2012  


 
ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Σημαντικό προσόν η γνώση της Κινεζικής γλώσσας

Απαραίτητο εργαλείο για την επαγγελματική αποκατάσταση και ανέλιξη των αποφοίτων όλων των τμημάτων αποτελεί η γνώση μίας ξένης γλώσσας.

Οι ξένες γλώσσες ανοίγουν πόρτες στην εργασία

Το όλο και πιο απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, απαιτεί την άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας. Ακόμη μεγαλύτερο πλεονέκτημα αποκτούν όσοι έχουν αποφοιτήσει από τα ξενόγλωσσα τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων, καθώς έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε πολλούς τομείς.

Στα ελληνικά ΑΕΙ λειτουργούν συνολικά έντεκα ξενόγλωσσα τμήματα που σχετίζονται με την Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ισπανική Φιλολογία. Επίσης, λειτουργεί Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας.

Πρόκειται για τμήματα τα οποία έχουν σχετικά εύκολη πρόσβαση, με τις βάσεις τους να είναι προσιτές για τους περισσότερους υποψηφίους. Αξίζει, μάλιστα, να αναφερθεί ότι μέσα από τα νέα προγράμματα σπουδών στα σχολεία (Δημοτικά και Γυμνάσια) επεκτείνεται η διδασκαλία της β’ ξένης γλώσσας, γεγονός που θα δημιουργήσει ανάγκες για πρόσθετο προσωπικό.

Οι ξένες γλώσσες ανοίγουν πόρτες στην εργασία

Nα σημειώσουμε ότι, παρά το γεγονός πως συνεχίζει να κυριαρχεί παγκοσμίως η αγγλική γλώσσα, υπάρχουν και ορισμένες άλλες οι οποίες διδάσκονται όλο και περισσότερο. Πρόκειται για τη Ρώσικη, την Κινέζικη, την Ιαπωνική και την Αραβική γλώσσα.

Ειδικά η κινεζική αγορά είναι μια αγορά που κινείται πολύ γρήγορα εκτός των συνόρων της και η γνώση της Κινεζικής γλώσσας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό προσόν για έναν υποψήφιο. Επίσης, σύμφωνα με μελέτες, τα Γερμανικά είναι πλέον η δεύτερη σε ζήτηση γλώσσα στη χώρα μας και όχι τα Γαλλικά, όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος.

Αναφορικά με τις βάσεις εισαγωγής, η χαμηλότερη ξεκινάει από τα 9.211 μόρια (Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιόνιο – Ειδ. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός), ενώ η υψηλότερη καταγράφεται στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης, όπου οι περσινοί υποψήφιοι χρειάστηκαν 20.463 μόρια για να εισαχθούν.

Συνολικά την περσινή χρονιά διατέθηκαν 1.302 θέσεις και για τα 11 τμήματα, ενώ οι υποψήφιοι που το επέλεξαν ως πρώτη προτίμηση έφτασαν τους 3.006. Ως εκ τούτου, εισήχθη το 43% των υποψηφίων που είχαν κάποιο τμήμα στην κορυφή των προτιμήσεών τους.

Το δυσκολότερο έργο, πάντως, το έχουν όσοι προσβλέπουν στην εισαγωγή τους στα Τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Δεν είναι μόνο οι βάσεις εισαγωγής που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα (19.927 και 20.463 μόρια αντίστοιχα) αλλά και τα ποσοστά εισαγωγής. Για το Τμήμα της Αθήνας εισήχθη πέρυσι το 26,7% των υποψηφίων, ενώ για τη Σχολή της Θεσσαλονίκης μόλις το 24,1%.

Δίνουν ώθηση στην επιχειρηματικότητα

Ειδική ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέτασε το θέμα της πολυγλωσσίας σε σχέση με την επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική αποκατάσταση και τα συμπεράσματα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Ειδικότερα, φαίνεται ότι:

  • Πολλές ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις χάνουν δουλειές κάθε χρόνο ως άμεσο αποτέλεσμα γλωσσικής και διαπολιτισμικής αδυναμίας. Παρόλο που φαίνεται ότι τα Αγγλικά θα διατηρήσουν σίγουρα την ηγετική τους θέση ως η παγκόσμια επιχειρηματική γλώσσα, οι άλλες γλώσσες είναι που θα κάνουν τη διαφορά μεταξύ της παραδοσιακής εταιρείας και της εταιρείας αιχμής και θα δώσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
  • Οι γλώσσες δεν χρειάζονται μόνο για την αύξηση των πωλήσεων και την εκμετάλλευση της αγοράς. Η ενσωμάτωση πολύγλωσσων και πολυπολιτισμικών εργαζομένων είναι απαραίτητη.

Την ίδια στιγμή, αρκετές έρευνες καταδεικνύουν ότι στις διεθνείς αγορές χρειάζεται μια ποικιλία γλωσσών μαζί με τις πολιτιστικές δεξιότητες, που συνήθως αποκτώνται μαζί με την τελειοποίηση των γλωσσικών ικανοτήτων. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερες δυσκολίες να προσλάβουν ειδικευμένο προσωπικό με γλωσσικές ικανότητες πέραν των βασικών Αγγλικών.

Επισημαίνεται ότι η κινητικότητα των εργαζομένων εξακολουθεί να παραμένει σχετικά χαμηλή, αφού μόνο το 2% των οικονομικά ενεργών πολιτών της ΕΕ ζουν και εργάζονται σε διαφορετικό κράτος-μέλος της ΕΕ από το δικό τους. Η έλλειψη γλωσσικών ικανοτήτων, τονίζεται από τους ειδικούς, είναι το πιο σύνηθες εμπόδιο στην ενδοευρωπαϊκή κινητικότητα.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Οι σπουδές και οι τομείς απασχόλησης

Τις σπουδές αλλά και τους τομείς απασχόλησης για τους αποφοίτους των ξενόγλωσσων τμημάτων παρουσιάζει το σημερινό «Έθνος – Παιδεία».

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Τα Τμήματα Αγγλικής Φιλολογίας έχουν σκοπό να αναδείξουν επιστήμονες με γνώσεις της Αγγλικής και της Αγγλοαμερικανικής γλώσσας, της Λογοτεχνίας και του Πολιτισμού, αλλά και να καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης, της έρευνας, της μετάφρασης και της επικοινωνίας σε εξειδικευμένο προσωπικό. Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχοληθούν: Σε τράπεζες, οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και διεθνείς οργανισμούς. Στην ευρύτερη εκπαίδευση και την κατάρτιση, ιδιωτική και δημόσια. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες (μεταφραστές/διερμηνείς). Σε επιχειρήσεις και, γενικά, σε θέσεις που χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας. Σημειώνεται ότι στο πρώτο μισό της δεκαετίας του ’90, με την εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στα δημοτικά σχολεία, αυξήθηκαν σημαντικά οι διορισμοί των πτυχιούχων των Τμημάτων Αγγλικής Φιλολογίας. Υπολογίζεται ότι πάνω από 500 πτυχιούχοι κάθε χρόνο βγαίνουν στην αγορά εργασίας, οι οποίοι συνήθως απασχολούνται σε φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα ή ως μεταφραστές.

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν τη δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση ή να ασχοληθούν με τη διερμηνεία και τη μετάφραση. Μπορούν ακόμη να απασχοληθούν σε επαγγέλματα σχετικά με τον τουρισμό και τη δημοσιογραφία ή να απορροφηθούν σε διοικητικές θέσεις. Μπορούν, τέλος, να εργάζονται σε τράπεζες ή και σε εκδοτικούς οίκους ως επιμελητές εκδόσεων. Οι προοπτικές διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση είναι μικρές σήμερα, καθώς το μάθημα των Γαλλικών είναι μάθημα επιλογής στα Λύκεια, που συνήθως αποφεύγεται από τους μαθητές.

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Ανάλογους σκοπούς με τα άλλα τμήματα ξένων γλωσσών έχουν και τα τμήματα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν όπου και οι απόφοιτοι των Τμημάτων Αγγλικών και Γαλλικών. Τα Γερμανικά τα τελευταία χρόνια διδάσκονται σε αρκετά Γυμνάσια και Λύκεια, ενώ στην Ελλάδα κατέχουν πλέον τη δεύτερη θέση -μετά τα Αγγλικά- όσον αφορά τη διδασκαλία τους. Μάλιστα, έχει παρατηρηθεί ότι περισσότεροι μαθητές απ’ ό,τι στο παρελθόν επιλέγουν ως δεύτερη ξένη γλώσσα τα Γερμανικά και όχι τα Γαλλικά. Επίσης, παρατηρείται η αύξηση των φροντιστηρίων και των ιδιαίτερων στα Γερμανικά. Στην Κατεύθυνση Γλωσσολογίας και Διδακτικής του Τμήματος που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στόχος των μαθημάτων είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές/-τριες με το φαινόμενο της γλώσσας ως ανθρώπινης ικανότητας με τα συστήματα της Γερμανικής και της Ελληνικής Γλώσσας και με τη χρήση των γλωσσικών αυτών συστημάτων στην επικοινωνία σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια. Αναφορικά με την Κατεύθυνση Λογοτεχνίας και Πολιτισμού αποσκοπεί σε μια πιο επισταμένη ενασχόληση με τη γερμανόφωνη λογοτεχνία και κριτική, καθώς και στην ένταξή αυτών στα ευρωπαϊκά πολιτισμικά συμφραζόμενα. Οι φοιτητές/-τριες έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους γύρω από τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό και να καλλιεργήσουν τη γλωσσική τους ευαισθησία.

Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Τα τμήματα έχουν ως αντικείμενο σπουδών τη γλώσσα και τη λογοτεχνία των δύο χωρών με τις οποίες η Ελλάδα είχε, σ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, στενή και αδιάκοπη ανταλλαγή πολιτισμικών επιδράσεων. Στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου αναφέρεται ότι η διδασκαλία της γλώσσας -προς βελτίωση της «ιταλομάθειας» των νέων φοιτητών- πραγματοποιείται από αλλοδαπούς δασκάλους, φυσικούς ομιλητές της Ιταλικής και αναπτύσσεται στη διάρκεια όλων των εξαμήνων σπουδών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Παράλληλα με τη γλωσσική κατάρτιση των φοιτητών στοχεύουμε στη γλωσσολογική τους κατάρτιση, δηλαδή στην ανάπτυξη της ικανότητάς τους να αναλύουν τη γλώσσα και τη γλωσσική επικοινωνία χρησιμοποιώντας θεωρητικά εργαλεία της γλωσσολογίας. Τα μαθήματα λογοτεχνίας καλύπτουν την περίοδο από τον Μεσαίωνα μέχρι σήμερα.

Οι προοπτικές για επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων των συγκεκριμένων τμημάτων δεν είναι ιδιαίτερα ευοίωνες στον τομέα της εκπαίδευσης, αφού, μόλις, το σχολικό έτος 2008-’09 εντάχτηκαν τα Ιταλικά στο πρόγραμμα του Γυμνασίου με πολλά και σοβαρά προβλήματα.

Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχοληθούν σε τράπεζες, οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και διεθνείς οργανισμούς, στην ευρύτερη εκπαίδευση και την κατάρτιση, ιδιωτική και δημόσια, ως ελεύθεροι επαγγελματίες (μεταφραστές/διερμηνείς), σε επιχειρήσεις και, γενικά, σε θέσεις που χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις της Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας.

Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας

Για την εισαγωγή στο τμήμα απαιτείται εξέταση σε 2 ξένες γλώσσες. Τα τμήματα αν και έχουν δύο κωδικούς στο μηχανογραφικό και εμφανίζονται ως δύο διαφορετικά τμήματα, στην ουσία αποτελούν ένα τμήμα με δύο κατευθύνσεις.

Σκοπός των τμημάτων είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να γνωρίζουν σε βάθος την Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική γλώσσα καθώς και τις τεχνικές μετάφρασης και διερμηνείας των γλωσσών αυτών.

Ειδικότερα, η Κατεύθυνση «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» αναδεικνύει επιστήμονες, γνώστες της Ισπανικής γλώσσας που είναι παράλληλα σε θέση να απασχοληθούν σε ισπανόφωνο εργασιακό περιβάλλον, καθώς και σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που έρχονται σε επαφή με ισπανόφωνες χώρες. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως μεταφραστές, ως διερμηνείς (και μάλιστα επίσημοι σε υπηρεσίες του ΥΠΕΞ) και ως ξεναγοί ή εκπαιδευτικοί ή υπάλληλοι τραπεζών και οργανισμών.

MIXAΛHΣ NIBOΛIANITHΣ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Πιθανή η επιβολή ενός lockdown τύπου του περασμένου Μαρτίου

Την απόφασή του να προτείνει στην Επιτροπή εμπειρογνωμόνων να συζητήσει, ακόμα και ...