Τελευταία Νέα

Saturday, 04/21/18, 23:01Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις κατατακτήριες εξετάσεις

Δημοσιεύτηκε:

6:51 μμ Σεπτέμβριος 23rd, 2013

katataktiries

Μέσα στο Νοέμβριο πολλά τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ θα δεχθούν αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις.

Μέσω αυτών πολλοί απόφοιτοι άλλων σχολών μπορούν να εισαχθούν σε τμήματα του ενδιαφέροντός τους χωρίς να περάσουν ξανά από τη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων.

Η κατάταξη των πτυχιούχων πραγματοποιείται είτε μέσω εξετάσεων είτε με το βαθμό πτυχίου.

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται αυτοτελώς ως ποσοστό επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα υποδοχής, ανεξάρτητα από το ποσοστό των μεταγραφών.

Για τα τριτοβάθμια ιδρύματα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης το ποσοστό για τους πτυχιούχους ΑΕΙ ανέρχεται σε 2% επί των θέσεων του τμήματος ενώ στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της περιφέρειας το ποσοστό ανέρχεται σε 4%. Ευνοημένοι στις κατατακτήριες είναι οι απόφοιτοι των ΤΕΙ καθώς το ποσοστό που τους δίνεται ανέρχεται σε 5%.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρουμε τις κατατακτήριες στο τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα που ακολουθεί, για τους πτυχιούχους των ΑΕΙ προβλέπονται δυο θέσει ενώ για τους πτυχιούχους των ΤΕΙ προβλέπονται έξι θέσεις.

Σχολή ή Τμήμα Προέλευσης Αριθμός εισακτέων
ΑΕΙ & ανώτερες σχολές διετούς κύκλου ( ποσοστό 2% επί 120 εισακτέων)
ΤΕΙ 6 (ποσοστό 5% επί 120 εισακτέων)
Ανώτερες σχολές υπερδιετούς κύκλου σπουδών 2 ( ποσοστό 2% επί 120 εισακτέων)

 

Πτυχιούχοι ΑΕΙ Πτυχιούχοι ΤΕΙ
Αθήνα – Θεσσαλονίκη Αθήνα – Θεσσαλονίκη
2% 5%
Υπόλοιπη Ελλάδα Υπόλοιπη Ελλάδα
4% 5%

Τρόπος επιλογής υποψηφίων

Όπως αναφέρθηκε τα τμήματα επιλέγουν τους υποψηφίους είτε με το βαθμό πτυχίου είτε με τη διενέργεια εξετάσεων σε τρία μαθήματα τα οποία ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Τμήματος υποδοχής του Πανεπιστημίου ή του Συμβουλίου του Τμήματος υποδοχής του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των τμημάτων ώστε να ενημερωθούν εγκαίρως για τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν καθώς και την ύλη. Ακολούθως, παρατίθενται πληροφορίες για  τη διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων άλλα και μερικά τμήματα όπου η επιλογή πραγματοποιείται με μοναδικό κριτήριο το βαθμό πτυχίου.

Όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν μια θέση με βάση το βαθμό πτυχίου καλό είναι να γνωρίζουν ότι οι περισσότεροι που εισάγονται με αυτόν τον τρόπο έχουν βαθμούς από 8,5-9,5, δηλαδή “άριστα”.

Τμήματα που δέχονται με βάση το βαθμό πτυχίου*

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ

Παιδαγωγικό Προσχολικής Αγωγής ΑΠΘ

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ιατρική ΑΠΘ

Ιατρική ΔΠΘ

Ιατρική ΕΚΠΑ

Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξη Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νομική ΔΠΘ

Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ

Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΠΘ

Γερμανικής Γλώσσας ΑΠΘ

Αγγλικής Γλώσσας ΕΚΠΑ

Ιταλικής Γλώσσας ΕΚΠΑ

Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ΑΠΘ

Σλαβικών Σπουδών ΕΚΠΑ

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Μακεδονίας

Οικονομικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Οικονομικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πάτρας

Αισθητικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Εργοθεραπεία ΤΕΙ Αθήνας

Λογοθεραπεία ΤΕΙ Ηπείρου

Μαιευτική ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Φυσικοθεραπεία ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Μαθηματικό Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κοινωνική Ανθρωπολογία Πάντειο Πανεπιστήμιο

Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΔΠΘ

Επειδή μπορεί να υπάρξουν αλλαγές συμβουλεύουμε τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία των τμημάτων όπου θα καταθέσουν την αίτησή τους για κατατακτήριες. Επίσης στον πιο πάνω πίνακα παρουσιάζονται μερικά εκ των τμημάτων και όχι όλα όσα δέχονται με βαθμό πτυχίου.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Χωρίς γραπτό διαγωνισμό οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών. Τι σύστημα φωτογράφησε ο Υπουργός

Διαδικασία επιλογής εξεταστέων θεμάτων

Τα μέλη της Επιτροπής Κατατάξεων προσέρχονται δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της εξέτασης κάθε εξεταζόμενου μαθήματος στο χώρο διενέργειας της εξέτασης. Τα δύο μέλη της Επιτροπής που  διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο που εξετάζεται κάθε φορά προτείνουν από κοινού τουλάχιστον έξι (6) θέματα και η Επιτροπή επιλέγει τρία (3) από αυτά.

Στη συνέχεια ακολουθεί κλήρωση για την επιλογή ενός (1) θέματος για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Το θέμα που κληρώνεται καταγράφεται σε ηλεκτρονική μορφή, αναπαράγεται και διανέμεται στους εξεταζόμενους.

Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων

α) Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων.

β) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.

γ) Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Κατά τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

δ) Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

ε) Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.

στ) Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων.

Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

ζ) Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανώς, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο.

η) Οι επιτηρητές μεταφέρουν τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων και τα παραδίδουν στην Επιτροπή Κατατάξεων που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους. Δεν επιτρέπεται να παραδοθούν τα δοκίμια στους δύο βαθμολογητές ταυτόχρονα ή στο δεύτερο βαθμολογητή πριν να έχει καλυφθεί ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή.

Η κάλυψη του βαθμού γίνεται από υπάλληλο που θα οριστεί από την Επιτροπή Κατατάξεων.

θ) Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καθώς και τυχόν υλικό που θα πρέπει να έχει ο υποψήφιος για την εξέταση, καθορίζονται από το Δ.Σ. του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και ανακοινώνονται πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ο Υφυπουργός Παιδείας Δημήτρης Μπαξεβανάκης σε σχολικές μονάδες του Ν. Πέλλας

ι) Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος μετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, οπότε με ευθύνη του Δ.Σ. του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Συμβουλίου του Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. καταστρέφονται κατόπιν σχετικού πρακτικού τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Δικαιολογητικά – Χρόνος διενέργειας εξετάσεων

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Αιτήσεις και δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στα Τμήματα των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. ή στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως και δεν απαιτείται επανυποβολή τους.

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών.

Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου.

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και  πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.  Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20  Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από το Δ.Σ. του Τμήματος υποδοχής του Πανεπιστημίου ή από το Συμβούλιο Τμήματος υποδοχής του Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Απαλλαγή από μαθήματα

Με απόφαση του Δ.Σ. του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Συμβουλίου του Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξετασθούν σε μαθήματα ή ασκήσεις τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης.

Σε κάθε περίπτωση, οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος υποδοχής.

Εξάμηνο εισαγωγής

Όσοι πετύχουν την εισαγωγή τους σε ένα τμήμα των ΑΕΙ – ΤΕΙ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι συνήθως εισάγονται στο Α’ ή στο Γ’ εξάμηνο ανάλογα με το τμήμα προέλευσης. Βέβαια υπάρχουν και τμήματα όπου οι επιτυχόντες εισάγονται στο Β’ εξάμηνο όπως συμβαίνει με το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να επισκεφτούν οι ενδιαφερόμενοι τις ιστοσελίδες των τμημάτων καθώς αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες για τις κατατακτήριες.

news.gr

          

     

22 Σχόλια

 1. ΣΤΕΛΛΑ

  Καλησπέρα
  ήθελα να ρωτήσω αν κάθε έτος τα μαθήματα για τις κατατακτήριες είναι ίδια ;ή αν αλλάζουν;

  • Συνήθως η ύλη βγαίνει 3-4 μηνες πριν να κοιτάτε το site της σχολής ή επισκεφτείτε τη γραμματεία , συνήθως δεν αλλάζει φοβερα

 2. Εχω τελειώσει ιδιωτική σχολή και το γενικό λύκειο μπορω να δώσω κατατακτήριες?

 3. Καλησπέρα..είμαι απόφοιτος ανωτέρας σχολής υπερδιετούς κύκλου σπουδών! Ενημερώθηκα πως με το άρθρο 57 του νέου Νόμου 4186/2013 για την Παιδεία, αντικαταστάθηκε το άρθρο 15 του Ν. 3404/2005 που όριζε τις σχετικές διαδικασίες για εισαγωγή σε σχολές με βαθμό πτυχίου! Γνωρίζετε τι ακριβώς ισχύει και αν εφαρμόζεται για όλες τις σχολές? Ενδιαφέρομαι για το παιδαγωγικό του Α.Π.Θ. Σύμφωνα με τα παλαιότερα ισχύοντα..με βαθμό πτυχίο 8,8 υπήρχαν πιθανότητες εισαγωγής μου?

  • Ναι είναι καθολική η εφαρμογή για το δεύτερο ερώτημα δεν ξέρω. Έχει σχέση με τις προσφερομενες θέσεις

 4. Η εισαγωγή στη Νομική Κομοτηνής με βαθμό πτυχίου ισχύει ακόμη;

 5. Καλησπερα,

  Ειμαι απόφοιτος ΑΕΙ και εχω ενα μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία απο πανεπιστήμιο της Αγγλίας.Προβλέπετε κάτι αν έχω περάσει ήδη τα μαθήματα που απαιτούντε για τις κατατακτήριες η δεν ‘εχει καμία διαφορά?

  Ευχαριστώ

 6. γεια σας ειμαι αποφοιτη ΑΕΙ (Πάντειος) και ηθελα να ρωτησω αν γίνεται να δωσω εξετάσεις για το μεταπτυχιαλκό της Εγκληματολογιας και παράλληλα να δώσω και κατατακτηριες εξετασεις για τη Νομική Αθήνας. και εαν και εφοσον περασω, να έχω τη δυνατότητα παρακολούθησης και των δύο..
  Ευχαριστώ.

  • για δύο σχολές προπτυχιακά δεν ισχύει αλλά το ένα είναι ΜΠΣ οπότε μπορεί και να παίζει…. ρωτήστε τις γραμματείες των τμημάτων

 7. Απο σχολή αστυφυλάκων μπορεις να δωσεις καταταχτήριες για τα οικονομικά ή πληροφορική????

 8. Παναγιώτης

  Ενδιαφέρομαι για τις κατατακτήριες του Παιδαγωγικού Αιγαίου και θα ήθελα να μάθω αν υπάρχει όριο στην αναγνώριση μαθημάτων.Για παράδειγμα αν από την προηγούμενη σχολή μου, έχω παρακολουθήσει παρόμοια ή ίδια μαθήματα πχ 7 μαθήματα, υπάρχει περίπτωση να αναγνωριστούν όλα;

 9. Ναταλι Ατζεμιαν

  Παρακαλω θα ηθελα να ρωτησω αν μπορω να δωσω κατατακτηριες απο οποιαδηποτε σχολη ΤΕΙ σε οποιαδηποτε σχολη ΤΕΙ για παραδειγμα αν εχω αποφοιτησει τη σχολη Μηχανολογων Μηχανικων Στεφ ΤΕΙ μπορω να δωσω κατατακτηριες στο Τμημα αισθητικης??

 10. Ναταλι Ατζεμιαν

  Θα ηθελα να μαθω αν μπορω να δωσω κατατακτηριες απο οποιαδηποτε σχολη ΤΕΙ προς οποιαδηποτε σχολη ΤΕΙ?Παραδειγμα απο σχολη Μηχανολογων ΤΕΙ ΣΤΕΦ προς Τμημα αισθητικης??

 11. Θα ηθελα να κανω μια ερωτηση , ειμαι 2ο ετος τεφαα και εχω υψηλους βαθμους και λογικα παω για πτυχιο με 7.5 και πανω και θελω να κανω κατατατακτηριες για φυσικοθεραπεια μετρανε οι βαθμοί πχ σε φυσιολογια ανατομια και αθλητικες κακωσεις και αν θα απαλλαγω απο καποια εξ αυτων

 12. Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορούν να δώσουν κατατακτήριες οι απόφοιτοι τοθ Ανοικτού Πανεπιστημίου.
  Ευχαριστώ

  • @Mary Λογικά ναι. Τα πτυχία του Ανοιχτού θεωρούνται ισότιμα με αυτά των ΑΕΙ. Αλλά καλό είναι να επικοινωνήσετε με την γραμματεία της σχολής στην οποία θέλετε να περάσετε για περισσότερες πληροφορίες. Ή και να ψάξετε στον ιστότοπο της σχολής.

 13. Με πτυχίο ΤΕΙ για εισαγωγή σε κάποιο τμήμα ιατρικής , υπάρχει κάποια ειδική κατηγορία για άτομα με καρκίνο δέρματος (μελάνωμα) ;

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Το 62ο Γυμνάσιο Αθηνών στην Ουτρέχτη με όχημα το Erasmus Plus!

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι! Το σχολείο μας συμμετέχει από το 2016 σε ...

Μοιράσου!