Τελευταία Νέα

Σάββατο, 17/08/2019, 14:40


Ωρομίσθιοι στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού

Δημοσιεύτηκε:

7:30 μμ Ιούλιος 2nd, 2013

aen

Τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού/Πλοιάρχων και Μηχανικών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου προτίθενται να προσλάβουν για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2013-2014 ωρομίσθιους Καθηγητές των παρακάτω ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 63/1974, της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν.1943/91, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του Ν.2026/1992 (ΦΕΚΑ’43), σε συνδυασμό με το 1ο εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ.2 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 και το εγκριτικό σήμα με ΩΠ: 12201500/06-2013 ΥΝΑ/ΓΔΔΥ/ΔΠΠ-2o

 

Ι. ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

 •  Μέχρι εννέα (09) Πλοιάρχους Α’ Τάξης Ε.Ν
 •  Έναν (01) Πλοίαρχο Α’ Τάξης Ε.Ν με διετή εμπειρία σε ποντοπόρα πλοία και ελλείψει Πτυχιούχο Ναυτιλιακών Σπουδών για το μάθημα Οικονομική Εκμετάλλευση Πλοίου (ΟΕΠ)
 •  Έναν (01) Μαθηματικό ή Φυσικό ΑΕΙ με ειδίκευση στην Μετεωρολογία
 • Έναν (01) Ιατρό
 • Έναν (01) Κοινωνιολόγο Πτυχιούχο ΑΕΙ, για μέρος του ΔΟΕ (18 ώρες) στους Πλοιάρχους Α’ Τάξης και για τη Διαχείριση Πλήθους/Κρίσης.
 • Έναν (01) Ηλεκτρολόγο –Μηχ/κο και Τεχνολογίας Η/Υ (για τα ειδικά σχολεία BRMBMS- ECDIS)
 • Eναν (01) Πτυχιούχο ΤΕΙ Πληροφορικής (για τα ειδικά σχολεία BRM-BMS-ECDISARPA).

II. ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 •  Μέχρι τρείς (03) Μηχανικούς Α’ Τάξης Ε.Ν και ελλείψει υποψηφίων με τα απαιτούμενα προσόντα, Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Ναυπηγοί Μηχανολόγοι – Μηχανικοί
 • Έναν (01) Μηχανικό Α’ Τάξης με τριετή τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία σε προσομειωτή Μηχανοστασίου (SIMULATOR)
 • Eναν (01) Πληροφορικής ειδικότητας Πληροφορικής και ελλείψει υποψηφίων πτυχιούχοι κάτοχοι των λοιπών πτυχίων που εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής σύμφωνα με το Π.Δ 50/2001 και ελλείψει αυτών Μαθηματικοί ή Φυσικοί με ειδίκευση στην Πληροφορική
 • Μέχρι τέσσερεις (04) Μηχανολόγους Μηχανικούς ή Ναυπηγούς Μηχανολόγους – Μηχανικούς
 • Μέχρι τρείς (03) Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς

ΙΙΙ. ΚΟΙΝΟΙ ΓΙΑ ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 • Έναν (01) Νομικό
 • Έναν (01) Αγγλικής Φιλολογίας
 • Έναν (01) Μηχανικό Α’ Τάξης Ε.Ν

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης, στον τύπο ή της ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ «, ήτοι από Τετάρτη 03/07/2013 μέχρι και την Δευτέρα 22/07/2013 να υποβάλλουν ή αποστείλουν » ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS (κατά περίπτωση) στα Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./ Πλοιάρχων- Μηχανικών (Φλέμιγκ 43, Αγ. I. Ρέντη), αίτηση (η οποία και επισυνάπτεται για Πλοιάρχους και Μηχανικούς αντίστοιχα) με τα σχετικά δικαιολογητικά και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λ,π. (Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS). Σημειώνεται ότι για τις ειδικότητες που αφορούν και το ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων και το ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο ΚΕΣΕΝ/Μ.

Για πληροφορίες αναφορικά με την εγγραφή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ), οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210/3403256,3403200 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.Ekepis.gr.

Επικοινωνία:
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210/4823853-854 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr.

          

     

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Sorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Μέχρι 30/8 αιτήσεις για πίνακες διορισίμων στην Κύπρο. Πότε θα διεξαχθεί γραπτός διαγωνισμός εκπαιδευτικών

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου επιθυμεί να ενημερώσει ...

Μοιράσου!