Τελευταία Νέα

Wednesday, 04/25/18, 04:05ΕΟΠΠΕΠ – Κέντρα Ξένων Γλωσσών – Διευκρινήσεις αδειοδότησης 16/5/2013

Δημοσιεύτηκε:

10:41 μμ Μάιος 16th, 2013

eoppep

ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ

Η διαδικασία αδειοδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με το πλήθος των καταρτιζόμενων ανά ώρα.

……………………………………………………………………………………………………….

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ

Η διαδικασία αδειοδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με το πλήθος των καταρτιζόμενων ανά ώρα.

………………………………………………………………………………………………………..

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2, ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν εντός σφραγισμένου φακέλου μεγέθους Α4 τα κάτωθι δικαιολογητικά (με τη σειρά που αναφέρονται):

 1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το
  .
 2. Τη Σύμβαση Μεταβίβασης, νόμιμα και πρωτότυπα υπογεγραμμένη από τα συμβαλλόμενα μέρη, αναπόσπαστο μέρος της οποίας θα αποτελεί σε ενιαίο σώμα ο τελευταίος ισολογισμός, εφόσον απαιτείται δημοσίευση, του μεταβιβάζοντος καθώς και του αποκτώντος την άδεια.
 3. Τα προβλεπόμενα για φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων απαιτούμενα δικαιολογητικά τόσο για τον μεταβιβάζοντα όσο και για τον αποκτώντα την άδεια.
 4. Αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού. Το ποσό κατατίθεται στο λογαριασμό του ΕΟΠΠΕΠ, στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, με αριθμό λογαριασμού:
Κέντρα δια βίου μάθησης επιπέδου 2 125/54004148 IBAN: GR22 0110 1250 0000 1255 4004 148
Κέντρα δια βίου μάθησης επιπέδου 1 125/54002951 IBAN: GR40 0110 1250 0000 1255 4002 951
Φροντιστήρια-Κέντρα ξένων γλωσσών 125/54003926 ΙΒΑΝ: GR02 0110 1250 0000 1255 4003 926
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  ΟΠΣΥΔ - Οδηγίες περί υποχρέωσης αιτήματος μεταβολής στοιχείων αναπληρωτών και ωρομισθίων

Στο αποδεικτικό κατάθεσης αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία/επωνυμία του φορέα και η αιτιολογία κατάθεσης.

· Για τη μεταβίβαση της άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, απαιτείται η καταβολή χρηματικού ποσού υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ, που ορίζεται στο ποσό των πενήντα ευρώ (50€).

· Για τη μεταβίβαση της άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, απαιτείται η καταβολή χρηματικού ποσού υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ, που ορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1000€) .

 1. .
 2. εκ του πρωτοτύπου και σύμπτωσης του περιεχομένου του φακέλου με τις κείμενες διατάξεις.
 3. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής,
  .
 1. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να διευκολύνουν τη διαδικασία και για την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους, επισυνάπτουν επικυρωμένα αντίγραφα ισχύουσας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καθώς και τυχόν επεκτάσεών τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αφορούν στο φυσικό πρόσωπο ή στο νομικό πρόσωπο ή στην ένωση προσώπων αντίστοιχα, στο όνομα ή στην επωνυμία των οποίων έχουν εκδοθεί οι ισχύουσες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Γονιός επιτέθηκε σε διευθυντή σχολείου και δασκάλα

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αποτελείται υποχρεωτικά από :

α) την επωνυμία (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή το διακριτικό τίτλο (εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων) και

β) τον τίτλο του τύπου της παρεχόμενης εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) ή το αρκτικόλεξο αυτού ως Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα (Κε.Δι.Βι.Μ.1) και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο (Κε.Δι.Βι.Μ.2), φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών.

 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο σύνολό τους και όχι τμηματικά.

 

Η πληρότητα του φακέλου, ως προς το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο του φακέλου.

Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν μόνο ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41

Τ.Κ. 14234

Νέα Ιωνία

Αθήνα

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται:

Για μεταβίβαση άδειας ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2

ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

(συμπληρώνεται αντίστοιχα)

……………………………………………………………………………………….

https://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification?view=featured

Ειδικα για ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

          

     

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Νέα προκήρυξη για προσλήψεις αναπληρωτών μετά την 1η Νοεμβρίου. Για ποιο λόγο θα γίνεται

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ...

Μοιράσου!