Home / Featured / Ποιες ήταν οι αποζημιώσεις των ασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις το 2011

Ποιες ήταν οι αποζημιώσεις των ασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις το 2011

Δημοσιεύτηκε: 5:55 πμ Μάιος 3rd, 2012  


ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
(ΦΕΚ 780/2011)

Αρ.Πρωτ.2/33248/0022/06-05-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
Δ/ΝΣΗ 22η – ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Γεωργία Κόττη
ΤΗΛ.210 33 38 404

ΘΕΜΑ: Καθορισμός αποζημίωσης των ασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και γενικά των ασχολούμενων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις διατάξεις του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 τ. Α), του Ν.2909/2001 (ΦΕΚ 90 τ.Α) και του Ν.3748/2009 (ΦΕΚ 29 τ.Α).

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

(…)αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε αμοιβή κατ’ αποκοπή ή κατά γραπτό δοκίμιο ή κατ’ αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης ή εξέτασης για τους Προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς, τους βοηθούς γραμματείς, τους επιτηρητές, τους βαθμολογητές, τους αναβαθμολογητές, το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και τους νόμιμους αναπληρωτές τους που απασχολούνται στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, της Δ’ τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, στις εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. και των υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών, καθώς και εφάπαξ αποζημίωση για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών των προέδρων, μελών, γραμματέων των διαφόρων επιτροπών και του λοιπού εκπαιδευτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, που συμμετέχει στις διαδικασίες συγκέντρωσης δικαιολογητικών και επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188 τ.Α), όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν.2909/2001 (ΦΕΚ 90 τ.Α) και του Ν.3748/2009 (ΦΕΚ 29 τ.Α), ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

1. α. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) Ημερήσιων Γενικών Λυκείων
(παραγρ. 2 του άρθρου 13 και εδάφ. β παραγρ. 2 του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, με τα εδάφια β, γ και δ παραγρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ.12/2009 ΦΕΚ 22 τ.Α) και παράγρ.2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 21/2011 ΦΕΚ 72 τ.Α)

α) Πρόεδρος: 800,00 €
β) Αντιπρόεδρος: 700,00 €
γ) Τακτικά Μέλη: 600,00 €
δ) Έκτακτα μέλη, για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα: 200,00 €
ε) Γραμματέας: 600,00 €
στ) Βοηθοί Γραμματείς: 400,00 €
ζ) Προσωπικό από Διοικητικούς, Εκπαιδευτικούς Δ.Ε. ή Τεχνικούς για τη γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη του έργου της Επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι σαράντα (40) ημέρες για καθένα: 12,00 €

β. Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων (Κ.Ε.Π.Ε.) Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Ομάδας Α΄ και μαθημάτων ειδικότητας Ομάδας Β΄)
(άρθρο 6 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009, ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.151/39470/Β6/2010 ΦΕΚ 529 τ.Β΄ όμοια)

α) Πρόεδρος: 800,00 €
β) Αντιπρόεδρος: 700,00 €
 γ) Τακτικά Μέλη: 600,00 €
δ) Έκτακτα μέλη, για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα: 200,00 €
ε) Γραμματέας: 600,00 €
στ) Βοηθοί Γραμματείς: 400,00 €
ζ) Προσωπικό από Διοικητικούς, Εκπαιδευτικούς Δ.Ε. ή Τεχνικούς για τη γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη του έργου της Επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τριάντα (30) ημέρες για καθένα.: 12,00 €.

2. Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων αποφοίτων Γεν. Λυκείου και ΕΠΑ.Λ.
(Κεφάλαιο Β΄ άρθρο 10 και παραγρ. 2 του άρθρου 13 της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 ΦΕΚ 1538 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παραγρ. 8, 9 και 11 της αριθμ. Φ.253/27465/Β6/2009 ΦΕΚ 493 τ.Β΄ όμοιας)

α) Πρόεδρος: 800,00 €
β) Αντιπρόεδρος: 700,00 €
γ) Τακτικά Μέλη: και Γραμματέας 600,00 €
δ) Έκτακτα μέλη -εισηγητές θεμάτων για κάθε μάθη. μα για το οποίο εισηγούνται θέματα: 200,00 €
ε) Βοηθ. Γραμματέα: 400,00 €
στ) Γιατρός για την εξέταση των φυσικώς αδυνάτων, για κάθε ημέρα εξέτασης 36,00
ζ) Υπάλληλοι του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής: 350,00 €

3. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων μαθημάτων κατεύθυνσης ειδικών κατηγοριών
(παραγρ. Α΄ του άρθρου 11 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 27 και 29 της αριθμ. Φ.151/34623/ Β6/2009 ΦΕΚ 636 τ.Β΄ όμοιας)

α) Πρόεδρος: 800,00 €
β) Αντιπρόεδρος: 700,00 €
γ) Τακτικά Μέλη: 600,00 €
δ) Έκτακτα μέλη-εισηγητές, για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα: 200,00 €
ε) Γραμματέας: 400,00 €
στ) Βοηθοί Γραμματείς: 300,00 €
ζ) Διοικητικοί Υπάλληλοι του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. ή Εκπαιδευτικοί Δ.Ε. για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής: 250,00 €

4. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων των Ειδικών Κατηγοριών
(παραγρ. Β΄ του άρθρου 11 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παραγρ. 30 της αριθμ. Φ.151/34623/Β6/2009 ΦΕΚ 636 τ.Β΄ όμοιας)

α) Πρόεδρος: 800,00 €
β) Αντιπρόεδρος: 700,00 €
γ) Μέλη, 600,00€
δ) Γραμματέας 400,00 € δ) Βοηθοί Γραμματείς: 300,00 €
ε) Έκτακτα μέλη -εισηγητές για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα 200,00 €
στ) Γιατρός για κάθε ημέρα εξέτασης: 36,00 €
ζ) Διοικητικοί Υπάλληλοι του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. ή Εκπαιδευτικοί Δ.Ε. για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής: 250,00 €

5. α. Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων
(παραγρ. 1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το εδάφιο α παραγρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 12/2009 ΦΕΚ 22 τ.Α΄)

Πρόεδρος, Μέλη, Γραμματέας, Προσωπικό από Διοικητικούς Υπαλλήλους ή Εκπαιδευτικούς Λειτουργούς για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής και τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου υποψηφίων, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πενήντα (50) ημέρες για καθένα: 12,00 €

β. Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Ομάδας Α’ και μαθημάτων ειδικότητας Ομάδας Β’)
(παραγρ. 1 του άρθρου 1 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α.)

 Πρόεδρος, Μέλη, Γραμματέας, Προσωπικό από Διοικητικούς Υπαλλήλους ή Εκπαιδευτικούς Λειτουργούς για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής και τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου Υποψηφίων, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι σαράντα (40) ημέρες για καθένα: 12,00 €

6.α. Περιφερειακοί Επόπτες εξετάσεων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. (Μαθημάτων Γενικής Παιδείας Ομάδας Β΄)
(παράγρ. 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α΄, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το εδάφιο ε παράγρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 12/2009 ΦΕΚ 22 τ.Α΄ και Κεφάλαιο Γ΄ του άρθρου 10 της αριθμ. Φ.253/27456/ Β6/2009 ΦΕΚ 493 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης)

Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων: 546,00 €
Βοηθός Επόπτη: 360,00 €
Διοικητικός ή εκπαιδευτικός (επικουρία): 300,00 €

β. Επόπτες Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. (Ομάδας Α΄ και μαθημάτων ειδικότητας Ομάδας Β΄)
(παράγρ. 3 του άρθρου 3 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α.)

Επόπτης: 267,00
Βοηθός Επόπτη: 245,00

7 α. Επιτροπές Εξετάσεων Διευθύνσεων Δ.Ε. Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων
(παράγρ. 4 του άρθρου 13 και εδάφιο β παράγρ. 2 του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα εδάφια στ και ζ παράγρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 12/2009 ΦΕΚ 22 τ,Α και παράγρ. 4 του άρθρου 1 του Π.Δ. 21/2011 ΦΕΚ 72 τ.Α)

α) Πρόεδρος: 419,00 €
β) Μέλη: 320,00 €
γ) Γραμματέας: 296,00 €
δ) Βοηθοί Γραμματείς: 246,00 €
ε) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης: 344,00 €

β. Επιτροπές Επαναληπτικών Εξετάσεων Διευθύνσεων Δ.Ε. Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων

α) Πρόεδρος: 200,00 €
β) Μέλη: 180,00 €
γ) Γραμματέας: 180,00 €
δ) Βοηθοί Γραμματείς: 130,00 €
ε) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης: 180,00 €

8. α. Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων (Λ.Ε.Ε.) Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων
(παράγρ. 5 του άρθρου 13 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄, όπως ισχύει κάθε φορά)

α) Πρόεδρος: 344,00 €
β) Μέλη: 270,00 €
γ) Γραμματέας: 270,00 €
δ) Βοηθοί Γραμματείς: 222,00 €
ε) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης: 344,00 €
στ) Βοηθητικό προσωπικό για κάθε ημέρα εξέτασης: 12,00 €

β. Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων ΕΠΑ.Λ. (Ομάδας Α΄ και μαθημάτων ειδικότητας Ομάδας Β΄)
(παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α.)

α) Πρόεδρος: 344,00 €
β) Μέλη: 270,00 €
γ) Γραμματέας 270,00 €
δ) Βοηθοί Γραμματείς: 222,00 €
ε) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης: 344,00 €
στ) Βοηθητικό προσωπικό για κάθε ημέρα εξέτασης: 12,00 €

9. Ομάδες επιτηρητών
(άρθρο 19 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄ και άρθρο 3 της αριθμ. Φ.151/24463/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β Κ.Υ.Α.

Επιτηρητής για κάθε μέρα εξετάσεων: 14,00 €

10. Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων για τις εξετάσεις Ειδικών Μαθημάτων
(άρθρο 7 και 8 της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 ΦΕΚ 1538 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης σε συνδυασμό με την παραγρ. 5 του άρθρου 13 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄)

α) Ξένες γλώσσες και Αρμονία, για κάθε ημέρα εξέτασης
1) Επόπτης: 38,00 €
2) Πρόεδρος: εξεταστικού κέντρου: 38,00 €
3) Μέλος, γραμματέας, χειριστές ηλεκτρονικής μετάδοσης των θεμάτων: 36,00 €
4) Βοηθοί Γραμματείς: 34,00 €
5) Επιτηρητές: 15,00 €
6) Συνοδοί εκπαιδευτικοί για τη διακίνηση των γραπτών δοκιμίων από τα εξεταστικά προς τα Βαθμολογικά κέντρα: 12,00€
7) Βοηθητικό προσωπικό: 12,00 €

 β) Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, για κάθε ημέρα εξέτασης

 1) Επόπτης: 56,00 €
2) Πρόεδρος: 56,00 €
3) Μέλος, γραμματέας: 48,00 €
4) Βοηθοί Γραμματείς, χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης: 48,00 €
5) Επιτηρητές: 27,00 €
6) Βοηθητικό προσωπικό: 12,00 €
7) Συνοδοί εκπαιδευτικοί για τη διακίνηση των γραπτών δοκιμίων από τα εξεταστικά προς τα Βαθμολογικά κέντρα: 12,00 €

γ) Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων

1) Επόπτης: 40,00 €
2) Πρόεδρος: 40,00 €
3) Μέλος, γραμματέας, χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης: 38,00 €
4) Βοηθοί Γραμματείς: 35,00 €
5) Ειδικός επόπτης ελέγχου μουσικών & ακουστικών ικανοτήτων: 51,00 €
6) Επιτηρητές: 15,00 €
7) Βοηθητικό Προσωπικό: 12,00 €
8) Συνοδοί εκπαιδευτικοί για τη διακίνηση των γραπτών δοκιμίων από τα εξεταστικά προς τα Βαθμολογικά κέντρα: 12,00€

11. Επόπτες και Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων μαθημάτων κατεύθυνσης ειδικών κατηγοριών
(άρθρο 12 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης)

α) Επόπτης: 336,00 €
β) Πρόεδρος: 310,00 €
γ) Αντιπρόεδρος: 270,00 €
δ) Μέλη: 270,00 €
ε) Γραμματέας: 270,00 €
στ) Σχολίατρος ή άλλος γιατρός, Βοηθοί Γραμματείς: 232,00 €
ζ) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης: 264,00 €
η) Βοηθητικό προσωπικό για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι επτά (7) ημέρες για καθένα: 12,00€
θ) Επιτηρητές για κάθε ημέρα επιτήρησης: 15,00 €

12. α. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. (Μαθημάτων Γενικής Παιδείας Ομάδας Β΄)
(παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 21 και εδάφιο β παραγρ. 2 του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα εδάφια α και β παραγρ. 7 του άρθρου 1 του Π.Δ. 12/2009 ΦΕΚ 22 τ.Α)

α) Πρόεδρος: 700,00 €
β) Αντιπρόεδρος: 650,00 €
γ) Μέλη: 500,00 €
δ) Γραμματέας: 500,00 €
ε) Βοηθοί Γραμματείς: 400,00 €
στ) Υπάλληλοι από εκπαιδευτικούς, διοικητικούς ή από το βοηθητικό ή υπηρετικό προσωπικό για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής του Β.Κ., κατ’ αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τριάντα πέντε (35) ημέρες για καθένα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη, ελλείψει προσωπικού, απασχόλησης ελάχιστου αριθμού ατόμων από το επικουρικό προσωπικό στο διπλάσιο του προβλεπομένου ωραρίου ημερησίως, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: 16,00 €

β. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών Επαναληπτικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου

α) Πρόεδρος: 520,00 €
β) Αντιπρόεδρος: 480,00 €
γ) Μέλη: 400,00 €
δ) Γραμματέας: 424,00 €
ε) Βοηθοί Γραμματείς: 336,00 €
στ) Υπάλληλοι από εκπαιδευτικούς, διοικητικούς ή από το βοηθητικό ή υπηρετικό προσωπικό για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής του Β.Κ., κατ’ αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δώδεκα (12) ημέρες για καθένα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη, ελλείψει προσωπικού, απασχόλησης ελάχιστου αριθμού ατόμων από το επικουρικό προσωπικό στο διπλάσιο του προβλεπομένου ωραρίου ημερησίως, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: 16,00 €

γ. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών ΕΠΑ. Λ. (Ομάδας Α΄ και μαθημάτων ειδικότητας Ομάδας Β΄)
(άρθρο 4 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.151/39470/ Β6/2010 ΦΕΚ 529 τ.Β΄ όμοια)

α) Πρόεδρος: 700,00 €
β) Αντιπρόεδρος: 650,00 €
γ) Μέλη: 500,00 €
δ) Γραμματέας: 500,00 €
ε) Βοηθοί Γραμματείς: 400,00 €
στ) Υπάλληλοι από εκπαιδευτικούς, διοικητικούς ή από το βοηθητικό προσωπικό για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής του Β.Κ., κατ’ αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τριάντα (30) ημέρες για καθένα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη, ελλείψει προσωπικού, απασχόλησης ελάχιστου αριθμού ατόμων από το επικουρικό προσωπικό στο διπλάσιο του προβλεπομένου ωραρίου ημερησίως, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.: 16,00 €

13. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών ειδικών μαθημάτων και Ομάδες βαθμολογητών -αναβαθμολογητών
(άρθρο 12 και 14 της αριθμ. Φ.253/Β6/128314/2002 ΦΕΚ 1538 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παραγρ. 14 της αριθμ. Φ.253/27465/Β6/2009 ΦΕΚ 493 τ.Β όμοιας)

α) Πρόεδρος: 490,00 €
β) Αντιπρόεδρος: 438,00 €
γ) Μέλος, Γραμματέας: 388,00 €
δ) Βοηθοί Γραμματείς: 361,00 €
ε) Προϊστάμενοι βαθμολόγησης: 335,00 €
στ) Βαθμολογητές – Αναβαθμολογητές για κάθε βαθμολογούμενο (πρώτη ή δεύτερη βαθμολόγηση) – αναβαθμολογούμενο γραπτό δοκίμιο: 2,10 €
ζ) Υπάλληλοι από διοικητικούς, εκπαιδευτικούς ή βοηθητικό προσωπικό για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 25 ημέρες για καθένα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη, ελλείψει προσωπικού, απασχόλησης ελάχιστου αριθμού ατόμων από το επικουρικό προσωπικό στο διπλάσιο του προβλεπομένου ωραρίου ημερησίως, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: 16,00 €
η) Βοηθητικό, υπηρετικό προσωπικό (καθαρίστριες) για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 25 ημέρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη, ελλείψει προσωπικού, απασχόλησης ελάχιστου αριθμού ατόμων από το επικουρικό προσωπικό στο διπλάσιο του προβλεπομένου ωραρίου ημερησίως, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.: 16,00 €

14. Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου γραπτών κατεύθυνσης και ειδικών μαθημάτων ειδικών κατηγοριών
(άρθρο 13 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης)

α) Πρόεδρος: 490,00 €
β) Αντιπρόεδρος: 438,00 €
γ) Μέλη: 388,00 €
δ) Γραμματέας: 361,00 €
ε) Βοηθοί γραμματείς 335,00 €
στ)Προσωπικό από εκπαιδευτικούς Δ. Ε, ή διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής του Β.Κ. κατ’ αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι είκοσι (20) ημέρες για καθένα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη, ελλείψει προσωπικού, απασχόλησης ελάχιστου αριθμού ατόμων από το επικουρικό προσωπικό στο διπλάσιο του προβλεπομένου ωραρίου ημερησίως, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.: 16,00 €
ζ) Βοηθητικό προσωπικό κατ’ αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι είκοσι (20) ημέρες για καθένα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη, ελλείψει προσωπικού, απασχόλησης ελάχιστου αριθμού ατόμων από το βοηθητικό προσωπικό στο διπλάσιο του προβλεπομένου ωραρίου ημερησίως, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.: 16,00 €
η) Βαθμολογητές-αναβαθμολογητές για κάθε γραπτό που βαθμολογούν ή αναβαθμολογούν: 2,10 €

15. Ομάδες Βαθμολογητών και Αναβαθμολογητών (Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ.)
(παραγρ. 3 του άρθρου 21, άρθρο 22, εδάφιο β’ παραγρ. 2 του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄ – παραγρ. 2 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α.)

Βαθμολογητές ή αναβαθμολογητές, για κάθε γραπτό που βαθμολογούν ή αναβαθμολογούν: 2,10 €
Στον βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή στην περίπτωση που ο αριθμός των γραπτών του μαθήματός του ανά βαθμολογικό κέντρο δεν υπερβαίνει τα είκοσι (20) γραπτά καταβάλλεται εφάπαξ αποζημίωση: 50,00 €
Για αριθμό γραπτών μεγαλύτερο των είκοσι (20) καταβάλλεται αποζημίωση ύψους 2,10 ανά γραπτό και για το σύνολο των γραπτών.

16. Επιτροπές εξέτασης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ. και Ειδικών Κατηγοριών
(παραγρ. 3α και β του μόνου άρθρου της αριθμ. Φ.253/155439/Β6/2009 ΦΕΚ 2544 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης παραγρ. 4 του άρθρου 3 και άρθρο 5 της αριθμ. Φ.151/24463/ Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.151/39470/Β6/2010 ΦΕΚ 529 τ.Β΄ όμοια-αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β΄ Υπουργική Απόφαση)

α) Πρόεδρος, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 13 ημέρες για τα ΕΠΑ.Λ., 10 ημέρες για τα Γενικά Λύκεια 7 ημέρες για τα TEE και 5 ημέρες για τις Ειδικές Κατηγορίες: 40,00 €
β) Για κάθε μέλος-εξεταστή (βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή) και για κάθε ημέρα εξέτασης: 26,70 €
γ) Γραμματέας, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 13 ημέρες για τα ΕΠΑ.Λ., 10 ημέρες για τα Γενικά Λύκεια, 7 ημέρες για τα TEE και 5 ημέρες για τις Ειδικές Κατηγορίες: 21,00 €
δ) Σχολίατρος ή άλλος γιατρός, για κάθε ημέρα εξέτασης: 26,70 €
ε) 1. Βοηθοί γραμματείς για την υποβοήθηση της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 10 ημέρες για τα Γενικά Λύκεια και 5 ημέρες για τις Ειδικές Κατηγορίες: 16,00 €
   2. Επικουρικό Προσωπικό για την υποβοήθηση της επιτροπής των ΕΠΑ.Λ. για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 13 ημέρες: 16,00 €
   3. Βοηθητικό Προσωπικό (επιστάτες . καθαρίστριες) για την υποβοήθηση της επιτροπής των ΕΠΑ.Λ. για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 10 ημέρες: 16,00 €
στ) Επιτηρητές για κάθε ημέρα εξέτασης: 14,00 €
ζ) Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για κάθε ημέρα εξέτασης 26,70 €

17. Επιτροπές εξέτασης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ειδικών μαθημάτων
(άρθρο 13 της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 ΦΕΚ 1538 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το εδάφιο β της παραγράφου 16 και την παράγραφο 17 της αριθμ. Φ.253/27465/Β6/2009 ΦΕΚ 493 τ.Β΄ όμοιας).

α) Πρόεδρος, για κάθε ημέρα εξέτασης 40,00 €
β) Για κάθε μέλος-εξεταστή (βαθμολογητή-αναβαθμολογητή) και για κάθε ημέρα εξέτασης: 26,70 €
γ) Γραμματέας, για κάθε ημέρα εξέτασης: 21,00 €
δ) Σχολίατρος ή άλλος γιατρός, για κάθε ημέρα εξέτασης: 26,70 €
ε) Επιτηρητής για κάθε ημέρα εξέτασης
 -Ξένες Γλώσσες: 15,00 €
– Αρμονία, Έλεγχος Μουσικών και Ακουστικών Ικανοτήτων: 15,00 €
– Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο: 26,70 €
στ) Βοηθοί γραμματείς για τη δημιουργία αρχείου καταχώρησης βαθμολογίας και γενικά την υποβοήθηση της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 3 ημέρες: 16,00 €

18. Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι για τη μεταφορά γραπτών δοκιμίων ή αποκομμάτων γραπτών δοκιμίων
(άρθρο 13, παραγρ. 4 και 5 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄ και των αριθμ. Φ.153/Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.Β΄, Φ.253/128314/ Β6/02 ΦΕΚ 1538 τ.Β΄, Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β΄ Υπουργικών Αποφάσεων και Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α.)

Εκπαιδευτικοί ή υπάλληλοι ή οδηγοί αυτοκινήτων του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. ή άλλων Υπουργείων για τη μεταφορά γραπτών δοκιμίων ή αποκομμάτων των καταστάσεων υποψηφίων για κάθε ημέρα απασχόλησης:
α) από την Επιτροπή Εξετάσεων Δνσης ή τη Λυκειακή Επιτροπή προς τα Β.Κ. και αντίστροφα: 40,00 €
β) από τις Λυκειακές Επιτροπές προς τις Επιτροπές Εξετάσεων Δ/νσης και αντίστροφα: 12,00 €
γ) από τα Β.Κ. προς τη Δ/νση Μηχανογράφησης του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.: 40,00 €

19. Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας
(άρθρο 11 της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/02 ΦΕΚ 1538 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης και άρθρο 15 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β΄ όμοιας)

α) Επόπτης, Πρόεδρος: 350,00 €
β) Μέλος, γιατρός, γραμματέας: 270,00 €
γ) Βοηθοί Γραμματείς: 215,00 €
δ) Υπάλληλοι από το διοικητικό ή βοηθητικό προσωπικό για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής: 188,00 €

20. Επιτροπή αναβαθμολόγησης Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.
(παραγρ. 4 του άρθρου 24 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄ – παραγρ. 4 του άρθρου 17 του Π.Δ. 50/2008 ΦΕΚ 81 τ.Α΄ .- παραγρ. 4 του άρθρου 15 του Π.Δ. 51/2008 ΦΕΚ 82 τ.Α΄)

Στον κάθε βαθμολογητή και στον αναβαθμολογητή ποσό εφάπαξ αποζημίωσης, εφόσον αναβαθμολογήσουν από ένα (1) μέχρι δέκα (10) γραπτά: 46,00 €
και για κάθε επιπλέον γραπτό που αναβαθμολογεί 1,60 €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών της ειδικής κατηγορίας των Ελλήνων του εξωτερικού
(άρθρο 9 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης)

α) Πρόεδρος: 350,00 €
β) Μέλη: 300,00 €
γ) Γραμματέας: 300,00 €
δ) Βοηθοί Γραμματείς: 280,00 €

2. Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών Ε.Ε. μη Ελληνικής καταγωγής
(άρθρο 10 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης)

α) Πρόεδρος: 350,00 €
β) Μέλη: 300,00 €
γ) Γραμματέας: 300,00 €
δ) Βοηθοί Γραμματείς: 280,00 €

3. Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών των υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που υπάγονται στην κατηγορία «Των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες».
(άρθρο 7 της αριθμ. Φ.253/143554/Β6/2010, ΦΕΚ 1794 τ.Β’ Υπουργικής Απόφασης)

α) Πρόεδρος 500,00
β) Μέλη 400,00
γ) Γραμματέας 400,00

4. Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής των υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που υπάγονται στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες».
(άρθρο 8 της αριθμ. Φ.253/143554/Β6/2010, ΦΕΚ 1794 τ.Β’ Υπουργικής Απόφασης)

α) Πρόεδρος 500,00
β) Μέλη 400,00
γ) Γραμματέας 400,00

5. α. Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής αποφοίτων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. (Ομάδα Β΄)
(άρθρο 11 του Κεφαλαίου Γ΄ της αριθμ. Φ.253/28934/Β6/2006 ΦΕΚ 391 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης και άρθρο 10 του Κεφαλαίου Γ΄ της αριθμ. Φ.253/27456/ Β6/2009 ΦΕΚ 493 τ.Β΄ όμοιας).

Πρόεδρος, μέλη, γραμματέας, υπάλληλοι για δημιουργία αρχείου υποψηφίων, ελέγχου ορθής καταχώρισης προτιμήσεων των υποψηφίων και γενικά την υποβοήθηση της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πενήντα (50) ημέρες για καθένα: 12,00 €

β. Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής αποφοίτων Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Ομάδα Α΄)
(παραγρ.1 και 3 του άρθρου 7 της αριθμ. Φ.151/24463/ Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α.)

Πρόεδρος, μέλη, γραμματέας, υπάλληλοι για δημιουργία αρχείου υποψηφίων, ελέγχου ορθής καταχώρισης προτιμήσεων των υποψηφίων και γενικά την υποβοήθηση της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι σαράντα (40) ημέρες για καθένα: 12,00 €

6. Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής Ειδικών Κατηγοριών
(άρθρο 14 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης)

Πρόεδρος, μέλη, γραμματέας, υπάλληλοι για δημιουργία αρχείου υποψηφίων, ελέγχου ορθής καταχώρησης προτιμήσεων των υποψηφίων και γενικά την υποβοήθηση της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τριάντα (30) ημέρες για καθένα: 12,00 €

7. Επιτροπή επιλογής αθλητών
(αριθμ. Φ.151/31559/ Β6/2009 ΦΕΚ 544 τ.Β΄ Κ.Υ.Α.)

α) Πρόεδρος: 350,00 €
β) Μέλη: 300,00 €
γ) Γραμματέας: 300,00 €
δ) Βοηθοί Γραμματείς: 250,00 €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(…)Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1-1-2011, πλην των περιπτώσεων 3 και 4 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β’, η ισχύς των οποίων αρχίζει από 1-10-2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

Μετάβαση στο πρωτότυπο κείμενο του ΦΕΚ 780/2011 περί του καθορισμού αποζημίωσης απασχολούμενων εκπαιδευτικών στις πανελλαδικές εξετάσεις


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...